Bilförsäkring

Alla fordon måste ha trafikförsäkring

Alla som äger ett fordon måste enligt lag han en trafikförsäkring. Denna grundförsäkring ersätter personskador och vissa skador som din bil orsakar andra fordon eller andras egendom. Trafikförsäkring måste tecknas omedelbart då bilen byter ägare. Alla som skadas i trafiken har rätt till ersättning som betalas av trafikförsäkringen. Bär du själv ansvaret för olyckan ersätts inte skador på det egna fordonet eller saker i det.

Trafikförsäkring

- Personskador på förare, passagerare, fotgängare eller cyklister
- Skador på andras fordon
- Skador på annans egendom

Ersätter bilen vid brand och stöld

Komplettera trafikförsäkringen till en halvförsäkring så får du en försäkring som gäller vid brand, stöld, glasskador, maskinskada, räddning och rättsskydd. I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring som ersätter personskador och skador på andras egendom.

Halvförsäkring eller delkasko

- trafikförsäkring
- brandförsäkring
- stöldförsäkring
- glasförsäkring
- räddningsförsäkring
- rättsskyddsförsäkring
- maskinskadeförsäkring

Fullständigt trygg med helförsäkrad bil

Med helförsäkrad bil får du ersättning även om du själv orsakat skadan. Helförsäkringen täcker skador på bilen som till exempel uppkommit om du kört i diket eller om det skett skadegörelse på bilen. Helförsäkringen täcker skador vid trafikolycka eller annan olyckshändelse. I helförsäkringen ingår trafikförsäkring och halvförsäkring vilket ger ett fullgott försäkringsskydd på din bil.

Helförsäkring eller vagnskadeförsäkring:

- halvförsäkring
- vagnskada

Vagnskadegaranti

En bil som är yngre än tre år kan ha en gällande vagnskadegaranti. När vagnskadegarantin går ut, eller om din bil saknar vagnskadegaranti är det bra att teckna en helförsäkring till bilen.

Tilläggsförsäkringar

Olika försäkringsbolag har olika erbjudanden om tillägg när du vill tecka försäkring till din bil. Vissa erbjuder till exempel hyrbil i ett begränsat antal dagar om bilen behöver stå på verkstad under en tid. Andra erbjuder så kallad vägassistans som hjälper dig om du olyckligt får bensinstopp på vägen eller om batteriet laddar ur.

Tilläggsförsäkringar

- Hyrbil
- Vägassistans
- Allrisk

Försäkringar

Planerar du att teckna en försäkring? Läs vår artikel om viktiga saker att tänka på.

Försäkring Försäkring

Försäkring till segelbåt, nya bilen eller villan? Bland försäkringsbolagen hittar du den försäkring du behöver.

Sponsrade länkar från Eniro