MC-försäkring

Trafikförsäkring krav för MC

Motorcykel kräver enligt lag en trafikförsäkring som täcker personskador och skador på andras ägodelar. Trafikförsäkringen ska tecknas senast samma dag som motorcykeln skiftar ägare. Alla registrerade fordon i Sverige har trafikförsäkring för att olycksdrabbade alltid ska kunna få ersättning för skador orsakade av någon annan.

Hel och halvförsäkring av motorcykel

För att få ersättning för skador på den egna motorcykeln krävs att man tecknar en halvförsäkring till MC. Då ingår trafikförsäkring, brandförsäkring, stöldförsäkring, räddningshjälp och rättsskydd. För ett fullgott försäkringsskydd krävs en helförsäkring för MC som täcker skador som föraren själv är ansvarig för. I helförsäkringen igår förutom vagnskadeförsäkring även ofta assistans och bärgning av den skadade motorcykeln.

MC-försäkring för tävlingsmotorcyklar

Det finns försäkringar för såväl landsvägsregistrerade motorcyklar som för motorcyklar som enbart används på bana. Villkoren för tävlingsmotorcykel ser lite annorlunda ut. Kontakta försäkringsbolaget för att veta vad som gäller för personskador, vagnskada eller skada på annans egendom då du tävlings eller träningskör motorcykel. Kontrollera alltid med försäkringsbolaget om mc-försäkringen täcker landsvägsregistrerade motorcyklar som tillfälligt deltar i körning på inhägnat område.

Äldre förare får oftast lägre premie

Äldre förare som haft sin MC under en längre tid är oftast mindre skadedrabbade. Detta premieras av försäkringsbolagen som då sänker premien för dessa förare. Har motorcykeln varit skadefri under flera år sänks i vissa fall även självrisken.

Försäkringar

Planerar du att teckna en försäkring? Läs vår artikel om viktiga saker att tänka på.

Försäkring Försäkring

Försäkring till segelbåt, nya bilen eller villan? Bland försäkringsbolagen hittar du den försäkring du behöver.

Sponsrade länkar från Eniro