Mopedförsäkring

Försäkra mopeden mot stöld och vagnskada

Mopedförsäkring är en typ av egendomsförsäkring som täcker stöld, brand och vagnsskada. Den är ett utmärkt komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen som alla fordon måste ha. Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på annans egendom som skulle uppkomma om du och din moped skulle vara inblandad i en olycka. Trafikförsäkringen täcker inte skador på den egna mopeden. För att få ersättning för skador på den egna mopeden orsakade av dig krävs ett utökat försäkringsskydd.

Mopeder är stöldbegärliga

För att mopedförsäkringen ska gälla krävs att man använder ett av försäkringsbolaget godkänt lås. Efter att EU-mopeden kom har mopederna ökat i antal och så även antalet mopedstölder. Det är viktigt att försäkra sin moped så att man får ersättning även vid stöld.

Det lönar sig att jämföra mopedförsäkringar

Mopedförsäkringar varierar kraftigt i utformning, pris och villkor. Det lönar sig absolut att kontakta flera försäkringsbolag för att se om de har någon försäkring som passar bättre än någon annan. Det är till exempel stor skillnad på försäkringar när det gäller storstad och landsbygd, unga och äldre förare och ålder på mopeden.Försäkringar

Planerar du att teckna en försäkring? Läs vår artikel om viktiga saker att tänka på.

Försäkring Försäkring

Försäkring till segelbåt, nya bilen eller villan? Bland försäkringsbolagen hittar du den försäkring du behöver.

Sponsrade länkar från Eniro