ICA MC-försäkring

Uppdatering 24 Maj 2024: Försäkringsguiden samarbetar inte längre gällande produkten MC-försäkring via ICA Försäkringar.

Vårt omdöme om Ica Mc-försäkring

Ica Mc-försäkring passar dig som vill försäkra din motorcykel för hela kalenderåret. Du får själv välja vilken självrisk du betalar vid vagnskada, och du kan också slippa självrisken för stöldskyddet genom att montera en spårsändare på din motorcykel.

Som med andra fordonsförsäkringar kan du välja mellan tre olika omfattningar på försäkringen. Men redan i den obligatoriska trafikförsäkringen ingår även trafikolycksfall och krishjälp. Det innebär alltså att Ica Mc-försäkring har ett större lägsta skydd än många andra försäkringar.

Däremot passar mc-försäkringen inte dig som vill ställa av motorcykeln under vintern. Ica erbjuder nämligen ingen avställningsförsäkring, så du betalar inte mindre i premie om du ställer av motorcykeln. Dessutom finns inga tilläggsförsäkringar att utöka din mc-försäkring med.

Fördelar 


  • Olycksfall och krishjälp ingår i trafikförsäkringen  • Ingen självrisk vid stöld med spårsändare


  • Ica-bonus gäller för mc-försäkringen

Nackdelar


  • Ingen avställningsförsäkring


  • Inga tilläggsförsäkringar

Vad ingår i Ica Mc-försäkring?

Du kan teckna Icas mc-försäkring på tre olika nivåer beroende på vilken omfattning du vill ha på din försäkring. Den minsta varianten är trafikförsäkringen, som är obligatorisk för att få vistas ute i trafiken. I Icas trafikförsäkring ingår även extra skydd vid olyckor: dels krishjälp efter en olycka, dels extra ersättning om någon får bestående skador i samband med olyckan.

Tips! Även om du bara tecknar Icas trafikförsäkring ingår trafikolycksfall och krishjälp i ditt försäkringsskydd.

Väljer du att teckna halvförsäkringen skyddas din motorcykel mot brandskador, spruckna glasrutor och stöld av både motorcykeln och tillhörande utrustning. Råkar du ut för driftstopp eller andra problem på vägen ersätter försäkringens räddningsskydd också hemtransport.

Skulle du hamna i en rättstvist relaterad till din motorcykel ger mc-försäkringen även ersättning för detta. När det gäller maskinskador ersätts sådana skador så länge motorcykeln är högst fem år gammal eller har körts mindre än 5 000 mil.

Om du vill ha extra bra skydd ska du teckna en helförsäkring. Då ersätts nämligen även yttre skador på bilen orsakade av viltkrock, skadegörelse eller andra olyckshändelser.

 
Skydd som ingårTrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
TrafikförsäkringIngårIngårIngår
TrafikolycksfallIngårIngårIngår
Krishjälp efter olyckaIngårIngårIngår
BrandskadorIngårIngår
StöldIngårIngår
Skador på glasrutorIngårIngår
RäddningIngårIngår
RättsskyddIngårIngår
Maskinskada*

 

*Gäller motorcyklar som är yngre än fem år och har kört högst 5 000 mil.

IngårIngår
VagnskadaIngår

Tilläggsförsäkringar till Ica Mc-försäkring

Ica Försäkringar erbjuder inga tilläggsförsäkringar till sin mc-försäkring.

Självrisk

Om du bara har tecknat trafikförsäkringen betalar du ingen självrisk alls om något skulle hända. Dock kan det tillkomma en särskild självrisk om någon annan än du körde motorcykeln när olyckan skedde, eller om du som förare har varit vårdslös, till exempel om du har varit alkoholpåverkad.

Med en halvförsäkring är det grundsjälvrisken på 1 500 kronor som du får betala själv vid de flesta typer av skador. Dock finns det två undantag. Det första undantaget är när motorcykeln får en maskinskada. Då betalar du en högre självrisk om motorcykeln har gått längre än 2 500 mil. Det andra undantaget är för rättsärenden. Då är självrisken 20 procent av kostnaden för ärendet.

Tecknar du en helförsäkring får du själv välja vilken självrisk du vill ha för vagnskador. Det finns tre nivåer att välja mellan: 3 500, 6 000 och 12 000 kronor. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir månadspremien för din mc-försäkring. Dock betalar du ingen självrisk ifall du skulle krocka med ett djur.

Tänk på! Grundsjälvrisken för Ica Mc-försäkring är 1 500 kronor. Det finns dock vissa situationer då du får betala en högre självrisk, eller ingen självrisk alls.

Om du har tagit till vissa säkerhetsåtgärder slipper du självrisken om motorcykeln skulle bli stulen. Då behöver du ha en spårsändare monterad på motorcykeln som är godkänd av Ica Försäkring. Motorcykeln ska också vara inlåst under natten och låsas med två godkända lås.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingårSjälvrisk
Trafikförsäkring0 kr
Trafikolycksfall och krisförsäkring0 kr
Stöld om du har godkänd spårsändare*

 

*Motorcykeln måste vara inlåst nattetid för att du ska slippa självrisken.

0 kr
Maskinskada1 500 eller 3 000 kr*

 

*Den högre självrisken gäller om motorcykeln har gått fler än 2 500 mil.

Rättsskydd20 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 500 kronor.

Vagnskada3 500, 6 000 eller 12 000 kr*

 

*Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på din helförsäkring.

Vagnskada vid viltkrock0 kr

Tänk på! Se till att låsa din motorcykel ordentligt och förvara den i ett garage eller liknande under natten. Annars kan självrisken bli högre.

Vad påverkar priset på Ica Mc-försäkring?

Priset på Ica Mc-försäkring varierar beroende på säsong. Försäkringen är dyrare under de månader som du i regel använder motorcykeln, och billigare under övriga månader under året. Skyddet är dock alltid detsamma, så du kan använda motorcykeln året om med samma omfattning på försäkringen.

Du kan inte välja någon avställningsförsäkring till Icas mc-försäkring. Du sparar alltså inte några pengar genom att ställa av motorcykeln delar av året, utan betalar samma premie som om du hade använt motorcykeln även under dessa månader.

Tänk på! Ica Försäkring erbjuder ingen avställningsförsäkring. Du betalar alltså samma premie under vinterhalvåret oavsett om du ställer av motorcykeln eller inte.

Som med alla mc-försäkringar beror din premie bland annat på motorcykelns egenskaper, din ålder och var du bor. Priset påverkas förstås också av vilken omfattning du väljer på försäkringen; halv- och helförsäkring kostar mer än bara en trafikförsäkring. Du kan beräkna ditt pris på Ica Försäkrings hemsida eller genom att kontakta deras försäkringsrådgivare.

Tecknar du en helförsäkring kan du styra månadskostnaden genom att välja självrisknivå för vagnskador. En högre självrisk innebär nämligen en lägre kostnad per månad.

Rabatter du kan få på försäkringen

  • Ica-bonus. Är du kund hos Ica och har något av deras kort kan du få mc-försäkringen billigare. Du får nämligen Ica-bonus på försäkringspremien, precis som på Icas andra produkter.

Kontakta Ica Försäkring

Du kan nå Icas försäkringsrådgivare via telefon eller e-postformulär under kontorstid. Försäkringsrådgivarna kan svara på frågor om mc-försäkringen, och det går också att köpa försäkringen via dem.

Vill du göra en skadeanmälan via en befintlig försäkring kan du göra det direkt på Ica Försäkrings hemsida.

array(0) { }
4.8/5
Utmärkt
  • Säsongsanpassad försäkring ger lägre årspris
  • Utan självrisk vid stöld med spårsändare
  • ICA-bonus på hela försäkringskostnaden
Maxersättning
Motorcykelns marknadsvärde
Självrisk
Från 1 000 kr
Allrisk
Ingen
Val och tillägg hos ICA MC-försäkring
Trafik: Trafik, olycka, krishjälp
Halv: Brand, stöld, glas, räddning, rättsskydd, maskinskada
Hel: Samma som halv + vagnskada
Hyrbil (tillägg): Ersättning för hyrbil eller kontant ersättning om din MC är obrukbar (enligt försäkringen godkänd skada)
Assistans (tillägg): Kan gälla vid trafikolycka eller annat driftstopp
Självrisker hos ICA MC-försäkring
Trafik: 1000 kr
Trafikolycksfall och kris: 0 kr
Brand: 1500 kr
Stöld: 1 500 kr
Glas: 1 500 kr
Maskinskada: 1 500/3 000 kr
Räddning: 1 500 kr
Rättsskydd: 20 procent, lägst 1 500 kr
Vagnskada: Minst 3 500 kr
Allrisk: Ingår ej
Ung förare: 0 kr

Senast granskad: 24 maj, 2024