Moderna Fritidshusförsäkring

 • Försäkra ditt fritidshus under semestern och resten av året

 • Skadedjurssanering ingår

 • Samla försäkringar och få rabatt

Grundsjälvrisk: Valbar

Sanering av skadedjur: Ja

Drulleförsäkring: Ingår i Utökad

array(0) { }
4.3/5
Bra
 • Fullvärdesförsäkring för ditt fritidshus
 • Skydd vid brand, vattenskada, skadegörelse eller inbrott
 • Skyddar både fritidshuset och sakerna du har i huset
Information om Moderna Fritidshusförsäkring
Moderna är numera en del av Trygg-Hansa

Vårt omdöme om Moderna Fritidshusförsäkring

Moderna Fritidshusförsäkring innehåller ett grundskydd som gör att du som fritidshusägare kan känna dig trygg, både när du vistas i fritidshuset och när det står tomt. Du har också stor frihet att utöka skyddet med vilka delar du vill, antingen genom att teckna hela den större försäkringsnivån eller genom att lägga till valfri tilläggsförsäkring.

Oavsett försäkringsnivå ingår skydd mot både hussvamp och skadedjur. För att få en drulleförsäkring behöver du dock teckna det utökade skyddet. I stort är det dock en prisvärd försäkring, som du dessutom får rabatt på om du redan är kund hos Moderna Försäkringar.

Det framgår inte särskilt tydligt i Moderna Försäkringars egen information vilka grundsjälvrisker du kan välja mellan. Villkoren och hemsidan säger också lite olika saker om vilka situationer som försäkringarna ger ersättning för.

Fördelar 

 • Utöka grundskyddet med det du behöver
 • Sanering och reparation vid hussvamp ingår
 • Generösa öppettider hos kundservice

Nackdelar

 • Drulleförsäkring ingår inte i grundskyddet

Vad ingår i Moderna Fritidshusförsäkring?

Moderna Fritidshusförsäkring ger ett grundläggande skydd för ditt fritidshus, om något skulle hända med själva huset. Dessutom täcker den även lösa saker som du förvarar i fritidshuset. Om du vill kan du teckna ett utökat skydd för att kunna få högre ersättning samt lägre självrisk och åldersavdrag vid vissa typer av skador.

Tänk på! Även delar av din hemförsäkring eller villaförsäkring gäller när du vistas i fritidshuset. Det gäller för reseskyddet, överfallsskyddet och mobbningsskyddet.

Skydd som ingårGrundskyddUtökat grundskydd
LösöreIngårIngår
Inbrott, stöld och skadegörelseIngårIngår
Brand och explosionIngårIngår
ByggnadIngårIngår
Ansvars- och rättsskyddIngårIngår
KrishanteringIngårIngår
Äkta hussvampIngårIngår
UnderförsäkringsgarantiIngårIngår
Allrisk byggnadIngår
ElektronikskyddIngår
Självriskreducering*

 

*Självrisken vid brand och inbrott sänks till 1 200 kronor.

Ingår
Begränsat åldersavdrag på byggnadIngår
Förhöjd ersättning*

 

*Gäller vid hussvamp och tomtskada.

Ingår
Sanering av saker vid vägglöss*

 

*Gäller till exempel kläder, jackor och täcken.

Ingår
VitvaruskyddIngår

Grundskydd

Med grundskyddet skyddas saker du äger, lånar eller hyr och förvarar i fritidshuset mot stöld och brandskador. Du kan även få ersättning för skador på själva byggnaden, till exempel från läckage eller skadegörelse. Även äkta hussvamp täcks av försäkringen.

Du kan också få hjälp med kostnader om du skulle bli krävd på skadestånd som fastighetsägare, hamna i rättstvist och behöva ett juridiskt ombud, eller behöva kristerapi efter en allvarlig skada som fritidshusförsäkringen täcker.

Om du har byggt om fritidshuset, gjort tillbyggnader eller skaffat ny lös egendom under försäkringsperioden kan du också få ersättning om något händer. Det kallas för underförsäkringsgaranti och gäller för värdeökning på upp till 100 000 kronor. Men i så fall måste du ha anmält förändringen till Moderna Försäkringar.

Tänk på! Meddela försäkringsbolaget om du gör någon ändring på fritidshuset som ökar dess värde. Annars är det inte säkert att tillbyggnaderna täcks av fritidshusförsäkringen.

Utökat grundskydd

Köper du det utökade grundskyddet ingår en allriskförsäkring som täcker oförutsedda, plötsliga skador på fritidshuset. Du får även ersättning om dina ägodelar behöver saneras efter vägglusangrepp, och högre ersättning vid hussvamp och tomtskador.

Med en utökad fritidshusförsäkring begränsas även åldersavdraget på fritidshuset till högst 15 000 kronor, och du kan få ersättning för läckage som sker genom tät- eller ytskikt. Vid översvämning betalar du inte någon högre självrisk, som du skulle ha gjort med grundförsäkringen, och vid brand och inbrott gäller en lägre självrisk på 1 200 kronor.

Stationär elektronikutrustning täcks också av den utökade försäkringen, till exempel tv, diskmaskin, tvättmaskin samt ljud- och bildanläggningar. Vid skador på vitvaror blir självrisken högst 1 200 kronor, och inget åldersavdrag görs de första tre åren.

Tips! Det utökade grundskyddet täcker elektronikutrustning och vitvaror, och du kan få både högre ersättning och lägre självrisk i vissa situationer. Dessutom ingår en allriskförsäkring för fritidshuset.

Tilläggsförsäkringar till Moderna Fritidshusförsäkring

Skydden som ingår i den utökade försäkringen kan också tecknas separat som tillägg till grundskyddet. Paketet Hemkombi innehåller elektronikskyddet och självriskreducering vid brand och inbrott. Tecknar du tillägget Huskombi får du den högre ersättningen vid hussvamp och tomtskador, läckage genom yttertak och tätskikt i badrum samt begränsat åldersavdrag för fritidshuset. Du kan också teckna allriskskyddet för byggnaden som ett tillägg.

Det finns även en tilläggsförsäkring för småbåt som du kan teckna om du har en mindre båt vid ditt fritidshus.

Tillägg till försäkringen

 • Allriskförsäkring för byggnad

 • Hemkombi

 • Huskombi

 • Småbåtsförsäkring

Självrisk

Du kan själv påverka vilken grundsjälvrisk du vill ha på din fritidshusförsäkring. Det framgår dock inte i villkoren om det finns några särskilda nivåer som du kan välja mellan. För vissa delar av försäkringen gäller dock en särskild självrisk på en viss procent av skadekostnaden, medan andra situationer är helt utan självrisk.

Skydd som ingårSjälvrisk
Läckage genom våtisolering10 procent av kostnaden*

 

*Minst 5 000 kronor.

Läckage på grund av frysning10 procent av kostnaden*

 

*Minst 3 000 kronor och högst 10 000 kronor.

Översvämning*

 

*Om du tecknar Utökat grundskydd gäller grundsjälvrisken vid översvämning.

10 procent av kostnaden*

 

*Minst 10 000 kronor.

Jordrörelse, skada på byggnad och tomtmark10 procent av kostnaden*

 

*Högst 10 000 kronor.

Rättsskydd20 procent av kostnaden*

 

*Lägst din valda grundsjälvrisk.

Cykelstöld25 procent av kostnaden*

 

*Minst din valda grundsjälvrisk.

Bekämpning och virkesskador av vissa skadeinsekter0 kr*

 

*Gäller för husbock och hästmyra.

Stöld och inbrott trots säkerhetsåtgärder0 kr
Brand och inbrott (Utökat grundskydd)1 200 kr
Skada på vitvaror (Utökat grundskydd)1 200 kr

Vad påverkar priset på Moderna Fritidshusförsäkring?

I och med att du kan påverka både omfattningen och självrisken själv, kan du också påverka vad du får betala för försäkringen. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir försäkringspremien. Med en större omfattning på försäkringen betalar du mer i månadskostnad.

Du kan få ett prisförslag på din fritidshusförsäkring genom att skriva in ditt personnummer på Moderna Försäkringars hemsida. Din ålder och var fritidshuset ligger är saker som försäkringsbolaget kan ta hänsyn till när de avgör din premie. Om du har andra försäkringar hos dem får du rabatt på försäkringen.

Rabatter du kan få på försäkringen

 • Samlingsrabatt. Moderna Försäkringar erbjuder samlingsrabatt till kunder som tecknar flera av deras försäkringar. Du kan som mest få 20 procent rabatt på fritidshusförsäkringen genom att även teckna fordonsförsäkringar, en personförsäkring och en djurförsäkring.

Kontakta Moderna Fritidshusförsäkring

Det lättaste sättet att få hjälp med personliga försäkringsärenden hos Moderna Försäkringar är att ringa till deras kundservice. Är det så att du har en generell fråga om fritidshusförsäkringen eller vill köpa den direkt går det bra att mejla via formuläret på deras hemsida.

Skadeanmälan kan du göra på nätet. Frågor om en specifik skada går också bra att ställa via telefon. Öppettiderna är långa på vardagar, och kundservice håller även öppet på helgen.

Kontaktuppgifter

Vanliga frågor om Moderna Fritidshusförsäkring

Vilka villkor gäller för Moderna Fritidshusförsäkring?

Du kan hitta de specifika villkoren för Moderna Fritidshusförsäkring på deras hemsida.

Gäller Moderna Fritidshusförsäkring för min båt?

Har du en roddbåt, kajak, paddelkanot eller surfbräda ingår den i fritidshusförsäkringen, upp till en maxersättning på 10 000 kronor. Har du en småbåt som detta inte räcker för erbjuder Moderna Försäkringar en tilläggsförsäkring som lägger till även den.

Täcker försäkringen skadedjur?

Ja, enligt Moderna Försäkringar täcker deras fritidshusförsäkring även saneringskostnader efter skadedjur. Det ingår då i försäkringens egendomsskydd, enligt villkoren.

Senast granskad: 20 mars, 2023