Moderna Hemförsäkring omdöme 2024

 • Försäkra din hyresrätt eller bostadsrätt
 • Välj mellan tre nivåer av hemförsäkringen
 • Samlingsrabatt på upp till 20 procent

Grundsjälvrisk: 1 500 kronor

Reseskydd: 60 dagar

Drulleförsäkring: Ingår i Medium och Large

Vi rekommenderar hemförsäkring från Hedvig

array(0) { }
4.7/5
Utmärkt
 • Personligt service-team
 • Enkel skadeanmälan
 • 10x så nöjda kunder
Allrisk (Drulle)
Ingår
Lösöre
1 000 000 kr
Grundsjälvrisk
1 500 kr
Information om Hedvig Hemförsäkring
Pris: Individuellt
Rabatt: För studenter
Trustpilot: 4,8/5
Betalning: Autogiro
Bindningstid: Ingen
Val av hemförsäkring: Hyresrätt, bostadsrätt, villa, student
Skydd & tillägg från Hedvig Hemförsäkring
Rättsskydd: Upp till 250 000 kr
Reseskydd: 45 dagar
Överfallsskydd: Upp till 1 000 000 kr
Ansvarsskydd: Ja 5 000 000 kr
Försäkringsnivåer: En basförsäkring
Andra tillägg: Drulle (Allriskförsäkring för lösöre), Försäkrad egendom, Försäkrade skadehändelser

Vårt omdöme om Moderna Hemförsäkring?

Moderna Hemförsäkring har ett omfattande grundskydd, som också går att utöka i två olika steg. Med ett stort urval av tilläggsförsäkringar kan du också skräddarsy hemförsäkringen efter ditt behov. De högre försäkringsnivåerna ger dig också lägre självrisk på flera olika delar av skyddet.

Reseskyddet räcker i hela 60 dagar, oavsett vilken försäkringsnivå du väljer. Vad som däremot inte ingår i grundskyddet är drulleförsäkring, utan det behöver du välja till om du inte vill ha de högre försäkringsnivåerna.

Fördelar 

 • 60 dagars reseskydd

 • ID-skydd ingår i grundskyddet
 • Många tilläggsförsäkringar

Nackdelar

 • Drulleförsäkring ingår inte i grundskyddet

Vad ingår i Moderna Hemförsäkring?

Moderna Hemförsäkring går att teckna på tre olika nivåer: Liten, Medium och Large. Ju större försäkring du tecknar, desto mer utökat skydd får du. Det påverkar också till viss del vilken självrisk du behöver betala om något händer.

Skydd som ingårModerna Hemförsäkring LitenModerna Hemförsäkring MediumModerna Hemförsäkring Large
Egendomsskydd (lösöre)IngårIngårIngår
ReseskyddIngårIngårIngår
AnsvarsskyddIngårIngårIngår
RättsskyddIngårIngårIngår
ÖverfallsskyddIngårIngårIngår
ID-stöldIngårIngårIngår
KrisskyddIngårIngårIngår
MobbningIngårIngårIngår
UnderförsäkringsgarantiIngårIngårIngår
Allrisk lösöre (drulle)IngårIngår
Utökad reseförsäkringIngårIngår
ElektronikskyddIngår
SjälvriskreduceringIngår
Utökat bortaskyddIngår

Moderna Hemförsäkringar Liten

Moderna Försäkringars minsta hemförsäkring innehåller grundskyddet för en hemförsäkring, men det tillkommer också ett antal saker utöver det.

Du kan få ersättning för ombudskostnader om du skulle råka ut för ID-stöld, eller terapikostnader för dig eller ditt barn efter en traumatisk händelse eller mobbning i skolan.

Tips! Moderna Hemförsäkringar Liten innehåller allt det grundläggande för en hemförsäkring, och lite till.

Moderna Hemförsäkring Medium

Tecknar du Hemförsäkring Medium tillkommer två ytterligare skydd. Först och främst får du ett allriskskydd, eller en drulleförsäkring, som ersätter skador på lösöre efter plötsliga och oförutsedda händelser. Det kan till exempel handla om att du tappar en telefon i golvet eller sätter dig på glasögonen.

Sedan utökas också det reseskydd som du har i grundförsäkringen. Då tillkommer avbeställningsskydd, möjlighet till ersättningsresa i vissa situationer och ersättning om du skulle behöva vårdas på sjukhus under resan. Har du även hund- eller kattförsäkring hos Moderna Försäkringar gäller avbeställningsskyddet även om ditt husdjur behöver veterinärvård.

Tips! Mediumnivån för Moderna Hemförsäkring är för dig som vill bredda ditt reseskydd och dessutom försäkra lösöre från oförutsedda händelser i vardagen.

Moderna Hemförsäkring Large

Med Hemförsäkring Large utökas ditt bortaskydd för saker som du förvarar på en annan plats än i din försäkrade bostad. Du får även ett elektronikskydd som förbättrar åldersavdraget för stationär hemelektronik, som exempelvis en TV.

Självrisken sänks också för den typen av elektronik, och även för brand- och inbrottsskador som försäkringen täcker.

Tips! Sänkt självrisk och utökat skydd för dina saker är fördelarna med att teckna Hemförsäkring Large.

Tilläggsförsäkringar till Moderna Hemförsäkring

Till Moderna Hemförsäkring kan du teckna en rad olika tilläggsförsäkringar för att utöka ditt skydd. Tilläggen Allrisk för lösöre och Utökad reseförsäkring ingår redan om du tecknar Hemförsäkring Medium eller Large.

Tillägget Hemkombi innehåller fyra typer av skydd: självriskreducering, elektronikskydd, utökat bortaskydd och allrisk för lösöre. Allt detta ingår redan om du har tecknat Hemförsäkring Large.

Tips! Flera av tilläggen är aktuella om du vill ha den mindre försäkringsnivån och bara vill utöka någon del av hemförsäkringen. Väljer du en större försäkring ingår de tilläggen redan.

Det finns tilläggsförsäkringar som låter dig lägga till ytterligare objekt till hemförsäkringens skydd. Dessa är golfförsäkring, småbåtsförsäkring och objektsförsäkringen. För den sistnämnda väljer du själv vilket objekt du vill inkludera i försäkringen.

Bor du i bostadsrätt kan du teckna tillägget bostadsrättsförsäkring, som täcker sådant i bostadsrätten som du själv är ansvarig för att underhålla och reparera i lägenheten. Slutligen finns ett olycksfallstillägg som gäller för plötsliga, oförutsedda personskador.

Tillägg till försäkringen

 • Allrisk för lösöre
 • Utökad reseförsäkring
 • Hemkombi
 • Golfförsäkring
 • Småbåtsförsäkring
 • Objektsförsäkring
 • Bostadsrättsförsäkring
 • Olycksfallstillägg

Självrisk

Grundsjälvrisken som gäller vid de flesta typer av skadehändelser är 1 500 kronor. Du kan välja en annan grundsjälvrisk om du vill, som då påverkar vilket månadspris du får på hemförsäkringen.

För rättsskyddet är självrisken 20 procent av skadebeloppet, men som lägst grundsjälvrisken. Det finns också andra, specifika situationer där en viss andel av skadekostnaden gäller som särskild självrisk. Vilka dessa fall är framgår i villkoren för Moderna Hemförsäkring.

Vissa delar av grundskyddet har ingen självrisk alls. Det går även att sänka självrisken för inbrott genom att installera larm hemma.

SkyddSjälvrisk
Rättsskydd20 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 500 kronor

Överfallsskydd0 kr
Mobbning0 kr
ID-skydd0 kr
Inbrott om du har larm hemma0 kr
Delar av reseskyddet0 kr*

 

*Med Utökad reseförsäkring, som ingår i Hemförsäkring Large, tas självrisken bort även för andra delar av reseskyddet.

Bekämpning och virkesskador av vissa skadeinsekter0 kr*

 

*Gäller för husbock och hästmyra.

Lösöresskydd (Hemförsäkring Large)1 200 kr eller 1 500 kr*

 

*Du kan själv välja den lägre självrisken.

Självriskreducering vid brand och inbrott (Hemförsäkring Large)300 kr*

 

*Hemförsäkring Large sänker självrisken för dessa skador med 1 200 kr.

Elektronikskydd (Hemförsäkring Large)300 kr*

 

*Med Hemförsäkring Large sänks självrisken med 1 200 kr.

Vad påverkar priset på Moderna Hemförsäkring?

För att ta reda på priset för just din hemförsäkring behöver ange vissa uppgifter. Var i landet du bor och om du har en bostadsrätt eller hyresrätt är några saker som påverkar vad din hemförsäkring kommer att kosta.

Hos Moderna Försäkringar lönar det sig att samla många försäkringar i samma bolag. Du får nämligen rabatt på hemförsäkringens premie för varje annan försäkring som du tecknar hos dem. Den högsta rabatten du kan få är 20 procent.

Dessutom får du självriskreducering på upp till 1 000 kronor baserat på hur många försäkringar du har tecknat hos Moderna Försäkringar. Självriskreduceringen gäller vid ett tillfälle per kalenderår.

Kontakta Moderna Försäkringar

Vill du köpa hemförsäkringen eller har en generell fråga om försäkringar kan du skriva till Moderna Försäkringar via deras mejlformulär. Du kan också ringa till försäkringsbolaget i samma ärenden, eller om du har frågor om en befintlig försäkring.

Skadeanmälan kan du också göra via telefon. De flesta skador kan du också anmäla online, medan du i andra fall behöver använda särskilda skadeblanketter.

Vanliga frågor om Moderna Hemförsäkring

Vad har jag för skydd när jag är på resa?

I upp till 60 dagars resande skyddar hemförsäkringen dig om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk. Bland annat ersätter försäkringen sjukvårdskostnader, försenat bagage och outnyttjad resekostnad. Har du tecknat Hemförsäkring Large täcker reseskyddet ännu fler situationer. Exakt vad som gäller framgår i villkoren för Moderna Hemförsäkring.

Vad händer om min cykel blir stulen?

Blir din cykel stulen kan du få ersättning från hemförsäkringen. En förutsättning är at cykeln ska ha varit låst med ett godkänt cykellås när den blev stulen.

Senast granskad: 20 mars, 2023