Hemförsäkring vid stöld

I hemförsäkringen ingår delmomentet stöld som ersätter när något blir stulet. Den kräver dock att du som försäkringstagare kan bevisa att det rör sig om din egendom, samt att du kan bidra med underlag för att styrka saken. 

Gäller hemförsäkring vid stöld?

Ja, stöldskydd finns alltid med i din hemförsäkring. Det spelar inte heller någon roll vilket försäkringsbolag det rör sig om, vare sig det är Folksam, If, Trygg Hansa eller Länsförsäkringar.

Om något blir stulet behöver du agera enligt följande:

  1. Polisanmäl händelsen
  2. Kontakta ditt försäkringsbolag
  3. Bifoga underlag som styrker att det rör sig om din ägodel
  4. Försäkringsbolaget gör åldersavdrag på dina föremål eller värdesaker
  5. Du får ersättning om allt stämmer i din skadeanmälan

Obs: Gäller skadan en borttappad telefon kan du få ersättning via allriskförsäkringen istället, om du har tecknat en sådan.

Stöld på vind  

När du förvarar värdesaker i hemmet bör du inte placera dem i ett förråd på vinden. Stöldbegärliga föremål täcks nämligen inte av hemförsäkringen, ett undantag som är bra att känna till.

Några exempel på sådana är: 

  • Smycken
  • Elektronik (mobil, dator, TV, mfl.)
  • Värdepapper
  • Pengar
  • Enskilda föremål med ett värde som överstiger 15 000 kr

Stöld på arbetsplats

När du blir av med din egendom på en annan plats räknas det som försäkring vid stöld utanför hemmet. Här gäller lite andra regler och ersättningen är dessutom lägre jämfört med det du får i din bostad. Vanligtvis ersätts du endast med 50 000 kr per skadetillfälle, jämfört med upp till 1,5 miljoner kr i hemförsäkringen.

Skulle det brinna på ditt jobb och dina saker är förvarade i ett förråd så kan du också få ersättning. Notera dock att stöld av en ficktjuv eller borttappade föremål inte ingår, om du inte har tillägget allrisk i din hemförsäkring.

Självrisk för stöld

När du ansöker om ersättning för ditt lösöre måste du även betala en självrisk. Denna är vanligtvis 1 500 kr, men kan variera beroende på försäkringsbolag. Har du till exempel en billig mobiltelefon som du ansöker om ersättning för bör du ta detta i beaktande.

Täcker hemförsäkringen även stöld av cykel?

För att du ska ha rätt till ersättning måste cykeln vara låst med ett godkänt lås. Det räcker också om den finns i ett låst utrymme dit endast du har åtkomst. 
Har du en dyr cykel kan det nästan vara bäst att förvara den i din bostad, specifikt då den då omfattas av stöldskyddet i hemmet – upp till 1,5 miljoner kr i vanliga fall. 

Vad gäller för stöld ur bil?

Dessvärre gäller inte hemförsäkringen i detta fall då det är din bilförsäkring som täcker skadan. Du kan få ersättning i de fall då fordonet är halv- eller helförsäkrad, men inte om du endast har en trafikförsäkring.

Senast granskad: 20 mars, 2023