Sidan innehåller annonser

Jämför och hitta bästa husvagnsförsäkringen 2024

Nedan jämför vi husvagnsförsäkringar och tar reda på vilken som passar dig bäst 2024. Enligt lag måste du inte ha en separat försäkring för din husvagn eftersom de försäkras av dragfordonets trafikförsäkring. En trafikförsäkring täcker nästan bara skador du orsakat på andra, därför kan en husvagnsförsäkring vara bra oavsett krav.

array(0) { }
Testvinnare
4.7/5
Utmärkt
 • ICA-bonus
 • Populär
 • Hel, halv eller trafik
Självrisk stöld
1500 kr
Självrisk Brand
1 200 kr
Självrisk Vagnskada
1 500 kr
Information om Moderna Husvagnsförsäkring självrisker
Stöld 1500 kr
Vagnskada 1500 kr
Brand 1200 kr
array(0) { }
4.4/5
Bra
 • Skydd för både din husvagn och dina saker
 • Ersättning vid oanvändbar husvagn p.g.a. skada
 • Täcker även dina saker som du förvarar i husvagnen
Maxersättning
Varierar
Elektronik-stöld ersättning
30 000 kr
Ersättning hjul-stöld
25 000 kr
Information om Moderna Husvagnsförsäkring
Extra självrisk vid import 6 000 kr

Bästa husvagnsförsäkringarna 2024:

 • ICA husvagnsförsäkring
 • Moderna husvagnsförsäkring
 • Gjensidige
 • Dina Försäkringar
 • Länsförsäkringar
 • If

Så mycket får du betala för en husvagnsförsäkring 

Priset på husvagnsförsäkringen sätts individuellt utifrån ett antal olika faktorer. Försäkringsbolagen gör en riskbedömning av husvagnen och av dig som förare och räknar ut försäkringspremien utifrån det.

Prisskillnaden mellan hel- och halvförsäkring för husvagn är inte särskilt stor. Därför väljer de flesta husvagnsägare att teckna en helförsäkring.

Tips! Ofta får du upp till 20 procent rabatt om du samlar flera försäkringar hos samma försäkringsbolag, till exempel bilförsäkring och husvagnsförsäkring.

Faktorer som påverkar priset på husvagnsförsäkringen

 • Husvagnens årsmodell och vikt
 • Din ålder
 • Var du bor
 • Självrisk

Det du kan vara med och styra själv är framför allt vilken husvagn du köper och vilken självrisk du väljer.

Självrisk är den del av kostnaden som du själv får betala om något skulle hända. Försäkringspremien blir lägre om du väljer en högre självrisk.

Viktigt att tänka på när du ska jämföra husvagnsförsäkringar

Det första du bör bestämma är om du vill teckna en helförsäkring eller en halvförsäkring för husvagnen. Skillnaden mellan dessa är att helförsäkringen täcker även vagnskador. Halvförsäkringens innehåll ser relativt likadan ut hos alla försäkringsbolag, men ibland kan det finnas vissa skillnader.

Tänk på! Du ska försäkra din husvagn från den dagen du köper den. Var därför ute i god tid med att jämföra husvagnsförsäkringar.

Vilken försäkringstyp som passar dig bäst är upp till dig att avgöra. Exempelvis värdet och åldern på husvagnen är en faktor att ta ställning till när du avgör hur omfattande skydd du vill ha för husvagnen.

När du vet vilken försäkringstyp du vill teckna är det dags att jämföra olika husvagnsförsäkringar för att hitta den bästa för dig.

Så hittar du den bästa husvagnsförsäkringen

För att hitta den bästa husvagnsförsäkringen för dig behöver du jämföra olika försäkringar med varandra. Självklart är priset en viktig faktor att titta på, men fastna inte i att ta den billigaste försäkringen du hittar.

Även om husvagnsförsäkringar har i stort sett samma innehåll är det viktigt att du jämför vilka delar som försäkringen täcker. Då slipper du stå oförsäkrad efter en olycka för att du missat att läsa det finstilta.

Tips! Extra viktigt att titta på är om drulleförsäkring för saker och inventarier i husvagnen ingår i den ordinarie försäkringen. Annars behöver du köpa en tilläggsförsäkring för att få detta skydd.

När du har hittat försäkringsalternativ med de villkor du vill ha är det dags att jämföra priserna för att hitta den mest prisvärda försäkringen som också passar dig. Du bör även jämföra självrisken för att hitta en prisnivå som passar dig.

Vad är en husvagnsförsäkring?

Husvagnsförsäkringen täcker både sådant som kan hända ute i trafiken och när husvagnen är parkerad. Som husvagnsägare kan du välja mellan en hel- eller halvförsäkring. Det finns vissa tilläggsföräkringar för husvagnsförsäkring, men relativt få jämfört med många andra försäkringstyper.

Tänk på! Dragbilens trafikförsäkring täcker personskador och skador på andras egendom vid olyckshändelser när du kör med husvagn. Däremot ingår inte skador på själva husvagnen i din bilförsäkring.

Eftersom en husvagn räknas som en vagn och inte ett fordon behövs det ingen trafikförsäkring. Personskador och egendomsskador som du är vållande till täcks i stället av dragbilens trafikförsäkring.

Vad ingår i en husvagnsförsäkring?

En halvförsäkring för husvagn ger skydd vid stöld och flera typer av olyckor som du själv inte rår för. Helförsäkringen täcker förutom detta även yttre skador på husvagnen. 

Halvförsäkringen täcker

 • Stöld och inbrott. Halvförsäkringen ger ersättning om någon skulle stjäla din husvagn, tillbehör till husvagnen eller tillhörigheter som du förvarar i husvagnen. Försäkringen gäller också för skadegörelse i samband med stölden.
 • Glasskador. Skador på glasrutor från exempelvis stenskott är en av de få yttre skador som täcks av en halvförsäkring. 
 • Brandskador. Skadas husvagnen av brand får du ersättning från halvförsäkringen. Det gäller även bränder som har uppkommit på grund av sabotage eller blixtnedslag.
 • Ansvarsskydd. Om din husvagn skulle orsaka skador på andras egendom gäller ansvarsförsäkringen. Det kan exempelvis vara om vattentanken har läckt eller om husvagnen rullat på någon bil eller annan husvagn på en parkering.
 • Rättsskydd. Om det skulle uppstå en rättstvist gällande husvagnen kan du få ersättning för kostnader för advokat och rättegång.
 • Reseavbrott. Du kan få ersättning för avbrutna resedagar om du har råkat ut för en olycka eller om din husvagn blir stulen. Antalet ersättningsdagar och hur mycket ersättning du får varierar. Ibland krävs det även att bilen är försäkrad hos samma bolag.

Helförsäkringen täcker även

 • Vagnskador. I helförsäkringen ingår utöver ovanstående delar dessutom vagnskadeförsäkring. Det innebär att du får ersättning för yttre skador på husvagnen i samband med trafikolyckor, dikeskörning eller skadegörelse, samt för vattenskador i husvagnen.

I vissa husvagnsförsäkringar kan ytterligare några saker ingå, medan andra försäkringsbolag erbjuder tilläggsförsäkringar för detta.

Vilka tilläggsförsäkringar finns till husvagnsförsäkring?

Om följande saker inte ingår i den ordinarie försäkringen kan du se efter om det finns någon tilläggsförsäkring för det du behöver.

 • Drulleförsäkring. En drulleförsäkring täcker olyckor som händer inne i husvagnen och som du själv råkar orsaka, till exempel om någonting åker i golvet under färden eller skador på inventarier i husvagnen
 • Ökat lösöresbelopp. Ska du förvara extra värdefulla föremål i husvagnen kan du öka lösöresbeloppet, det vill säga värdet du kan få i ersättning för lösa ägodelar. Det ökar förstås även priset på försäkringen.
 • Tältutrymmen. Förtältet till husvagnen ingår i regel i försäkringen, men du kan behöva teckna en tilläggsförsäkring för andra typer av uterum. Du kan också behöva teckna en tilläggsförsäkring för saker som förvaras i tälten.

Vilka andra tilläggsförsäkringar som kan bli aktuella styrs helt av vilket behov du har. Exempel på faktorer som påverkar ditt behov är hur mycket du kommer att använda husvagnen och om du bara ska resa i Sverige eller även utomlands.

Tänk på! Titta alltid på de specifika villkoren för den husvagnsförsäkring som du vill teckna.

Detta ingår i en halvförsäkring

Utöver trafikförsäkringens skydd ger en halvförsäkring för din husvagn ett betydligt bättre försäkringsskydd.

Stöld. En halvförsäkring täcker inte bara stöld av hela husvagnen utan oftast även fastmonterade tillbehör som finns inuti husvagnen. I vissa fall kan du även få ersättning för skador som uppkommit i samband med ett eventuellt inbrott.

Skador. skador på glasrutor och liknande ingår inte i trafikförsäkringen, men täcks av de flesta halvförsäkringar.

Brand. Halvförsäkring ger skydd mot brand som uppstått genom yttre påverkan som t.ex. explosion eller att någon saboterat vagnen. Om branden uppstår på grund av dåligt underhåll finns det dock risk för att du inte får ut på försäkringen.

Rättsskydd. om du hamnar i domstol kan du få ersättning om du har halvförsäkring. I de flesta halvförsäkringar för husvagn ingår dock inte krisskydd, men det är ett skydd som du kan ha i din bilförsäkring.

Semesteravbrott. I de flesta halvförsäkringar ingår möjlighet till ersättning om du måste avbryta din semester med husvagnen på grund av stöld, skada eller olycka. Hur ersättningsnivån ser ut skiljer sig en del mellan olika försäkringsbolag. För att få ersättning krävs dock att du har både bilen och husvagnen försäkrade hos samma försäkringsbolag.

Ovan nämnda försäkringsskydd är de som är vanligast i halvförsäkringar för husvagnar. Men det finns också de som erbjuder en hel del tilläggsförsäkringar som kan vara bra att ha. En del erbjuder någon form av drulle- eller allriskförsäkring i husvagnens halvförsäkring medan en del inte har med det alls och andra som tillägg. Vad som passar dig kan bara du avgöra.

Detta ingår i en helförsäkring

Med en helförsäkrad husvagn har allt som ingår i trafikförsäkringen och halvförsäkring plus ett vagnskadeskydd. Det innebär att om du är med om en trafikolycka och får skador på husvagnen så täcker helförsäkringen dessa.

När gäller husvagnsförsäkringen?

Saker som du förvarar i husvagnen är i regel bara försäkrade medan du är ute och reser och inte lämnar husvagnen obebodd i mer än ett dygn. Så länge du uppfyller de kraven gäller försäkringen både när du är ute och kör och när husvagnen står parkerad.

Tänk också på att husvagnen ska vara låst när du lämnar den obevakad för att försäkringen ska gälla.

Tänk på! Lämna inte värdefulla föremål i husvagnen eller i förtältet om du ska lämna husvagnen i mer än ett dygn. Då gäller vanligtvis inte försäkringen.

Att tänka på när du köper husvagn

Om du köper en husvagn är det bra att tänka på försäkringen redan i samband med köpet. Du kan nämligen inte leva på den förra ägarens husvagnsförsäkring utan måste teckna en egen försäkring. Hos de allra flesta försäkringsbolag kan du teckna försäkringen på nätet och signera med bank-id. Försäkringen börjar gälla från det klockslag och datum då du tecknar det. Tecknar du en försäkring kl. 12.00 den 4 april så gäller försäkringen från det klockslaget. Ofta förutsätter försäkringsbolagen att du betalar premien inom en viss tid för att försäkringen ska gälla från det datumet då du tecknade den. En del har 14 dagars betalningstid och en del har längre. Använder du samma försäkringsbolag för husvagnen som till exempel bilen så kan du hos de flesta se till att få samma betalningsvillkor som för övriga försäkringar. I princip alla försäkringsbolag erbjduer månadsbetalning eller autogiro vilket gör det väldigt smidigt att betala sin husvagnsförsäkring tillsammans med övriga försäkringar. Ett grundtips kan alltså vara att du i god tid innan köpet har klart för dig hos vilket försäkringsbolag du ska teckna din husvagnsförsäkring.

Tänk på förtältet och drulleförsäkringen

Det finns några generella tips och råd att dela med sig av när det gäller husvagnsförsäkringar. Ett sådant är att undersöka vad försäkringen täcker när det gäller förtält och liknande utrymmen. Förtältet har ju idag blivit en naturlig del av husvagnslivet och kan ibland vara lika väl möblerat som själva vagnen. Så se till att du har ett skydd som lever upp till dina behov även där. Det andra tipset är att undersöka om det finns någon form av drulleförsäkring hos det försäkringsbolag du tänker använda. Det är allt för lätt hänt att en olycka får förödande konsekvenser och då är ju en drulleförsäkring att föredra.

Tänk på detta om du är husvagnsägare

Vinterförvaring

Många vinterförvarar sin husvagn i någon gammal lada eller tom fabrikslokal. Var noga med att kolla upp vad som gäller om det skulle börja brinna eller om snön skulle knäcka taket på ladan. Vems är ansvaret och är det din försäkring eller lokalens ägares försäkring som ska täcka skadorna. Se alltid till att det finns ett avtal oavsett om du hyr in dig hos en kompis eller släkting.

Utlandsresor

Om du planerar en långresa med din husvagn så är det viktigt att du har koll på att försäkringen gäller i andra länder. Inom EU är det ofta inga konstigheter, men ska du besöka något lite mer exotiskt land så bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag i förväg och kolla upp vad som gäller, vilka handlingar du bör ha med dig, o.s.v.

Medlemsrabatter

Är du medlem i Caravan Club eller någon annan campingrelaterad organisation? Ja då kan du vara ganska säker på att de har förhandlat fram en förmånlig försäkring för sina medlemmar. Ett sådant medlemskap kan ofta även ge dig rabatt på många campingplatser, så ofta betalar sig årsavgiften av sig själv.

Vanliga frågor och svar om husvagnsförsäkring

Måste man ha en husvagnsförsäkring?

Nej, du måste inte ha en husvagnsförsäkring utan väljer själv om du vill försäkra din husvagn. Personskador och skador på andras egendom vid trafikolyckor täcks av den obligatoriska trafikförsäkringen på bilen som drar husvagnen, men för ett mer omfattande skydd för husvagnen behöver du teckna en husvagnsförsäkring.

Var gäller husvagnsförsäkringen utomlands?

Precis som för bilförsäkringar gäller svenska husvagnsförsäkringar i länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. Husvagnens registreringsnummer ska då stå på det Gröna Kortet. Du beställer Grönt Kort hos ditt försäkringsbolag.

Gäller den gamla ägarens husvagnsförsäkring även för mig?

Nej, husvagnsförsäkringen upphör när den gamla ägaren säljer husvagnen. Du ska därför teckna en egen husvagnsförsäkring från dagen då du köper husvagnen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det egentligen är halv- eller helförsäkring som är aktuellt om du ska teckna försäkring för din husvagn. Som vi tidigare nämnt täcker trafikförsäkringen för ditt dragfordon även husvagnen.

En försäkring kan ofta upplevas som dyr – ända till den dagen då råkar ut för en olycka. En försäkring är faktiskt ett väldigt prisvärt sätt att sova gott om natten. Står du utan försäkring när olyckan är framme så kan det bli en riktigt otrevlig historia som sätter stora spår i din privatekonomi.

Nästan alla stora försäkringsbolag erbjuder husvagnsförsäkringar så därför är det viktigt att du alltid jämför de olika alternativen som finns på marknaden. Det är viktigt med en försäkring, men det är också viktigt att du inte betalar mer än du behöver för ditt försäkringsskydd.

Vi vill också slå ett slag för att göra en “rättvis” jämförelse och inte bara titta på försäkringens pris. En billig husvagnsförsäkring kan vara billig av den enkla anledningen att den inte är lika omfattande. Det viktigaste är att du hittar en bra försäkring med det innehåll som du och din familj behöver, som dessutom känns prisvärd.

Senast granskad: 6 juli, 2023