Sidan innehåller annonser

Jämför och hitta bästa båtförsäkringen 2024

 1. Moderna Båtförsäkring
 2. Svedea Båtförsäkring
array(0) { }
Testvinnare
4.7/5
Utmärkt
 • Båtförsäkringar sedan 1916
 • Ett helt koncept med service, stöd och råd
 • Premierabatt om du har stöldskyddsutrustning ombord
Maxersättning
Varierar
Lösöre upp till
25 000 kr (ej småbåt)
Brandskada
10 000 kr över försäkringsbelopp
Information om Moderna Båtförsäkring
Skador på mast och rigg Upp till 50 %
Maxersättning stöd av elektronik 30 000 kr
Ersättning hjul-stöld 25 000 kr
array(0) { }

En båtförsäkring är ett enkelt och prisvärt skydd för dig och din båt om olyckan skulle vara framme. Båtförsäkringen ska du helst skaffa redan samma dag som du köper din båt. Läs vidare och ta del av allt du behöver veta inför ditt val av båtförsäkring. 

Viktigt att tänka på när du ska jämföra olika båtförsäkringar 

Innan du gör ditt val är det bra om du jämför bland båtförsäkringarna som finns på marknaden. Båtförsäkringarna ser olika ut hos olika försäkringsbolag. Därför kan en jämförelse underlätta sökandet för dig. 

Så hittar du den bästa båtförsäkringen

När du ska jämföra bland marknadens olika båtförsäkringar behöver du först ha koll på vad det är du vill ha ut av en båtförsäkring. I de flesta fall består båtförsäkringarna av ett liknande grundutbud som kan göras större med hjälp av olika tilläggstjänster. 

Vilken båtförsäkring som passar dig bäst beror också på i vilket syfte du ska använda båten och vilka vattenområden du tänker röra dig i. 

Vad kostar en båtförsäkring?

Priset på en båtförsäkring varierar beroende på vilket försäkringsbolag du väljer, vilken typ av båt du har samt hur och var du förvarar din båt. Behöver du lägga till extratjänster påverkas priset ytterligare.

Få rabatt på årspremien genom enkla säkerhetsåtgärder 

Eftersom försäkringsbolagen vill ge fördelar till de kunder som är försiktiga i när de använder sin båt finns det några säkerhetsåtgärder du kan ordna på egen hand för att spara in pengar på årspremien. 

Så kan du reducera årspremien på din båtförsäkring

 • Lås fast båten med en godkänd låsanordning när du ligger i hamn.
 • Installera ett båtlarm.
 • Stöldmärk båten.
 • Se till att båten har en elektronisk startspärr.

Priset på årspremien kan också minska genom att du tecknar en båtförsäkring hos samma försäkringsbolag som du redan har en boendeförsäkring hos. Då reduceras priset genom samlingsrabatter.  

Vad är en båtförsäkring?

En båtförsäkring är en försäkring för dig och din båt som ger ersättning vid olika typer av stölder och olyckshändelser. Du kan också få ersättning om du blir skadeståndsskyldig efter sak- eller personskada. 

Till skillnad från andra fordonstyper är det inte lagstadgat att teckna en båtförsäkring. Du kan alltså använda din båt och samtidigt vara helt oförsäkrad. 

Trots detta väljer de flesta båtägare att teckna en båtförsäkring ändå för att skydda sig själva och sin båt vid eventuella olyckor och skadeståndskrav. 

Så är båtförsäkringen utformad 

Till skillnad från till exempel hemförsäkringen erbjuder inte försäkringsbolagen olika försäkringsnivåer att välja bland. I stället erbjuder de två eller tre olika basutbud beroende på hur mycket du vill försäkra din båt. 

Samtidigt finns det andra försäkringsbolag som erbjuder en enda grundförsäkring som, likt hemförsäkringen, kan kompletteras med ett större utbud tilläggsförsäkringar.

Vad ingår i en båtförsäkring?

Vad båtförsäkringen ersätter varierar, men en sak som alla försäkringsbolag har gemensamt är principen om att du måste ha följt deras aktsamhetskrav för att ha rätt till ersättning vid olycka, stöld eller skadeståndskrav. 

Aktsamhetskravet syftar till att förhindra och begränsa skada, och genom att följa aktsamhetskravet ska du få tillbaka mer ersättning än den som har betett sig oaktsamt. För den som inte förhåller sig till föreskrifterna som är kopplade till aktsamhetskravet kan ersättningen minska med 25–100 procent. 

Följande skydd ingår vanligtvis i en båtförsäkring

 • Ansvarsskydd och rättsskydd. Ger dig rätt till ersättning om du får ett skadeståndskrav eller behöver juridisk hjälp vid en rättstvist.
 • Avbrottsersättning eller stilleståndsersättning. Förutom ersättning för själva skadan som har vållats på båten ersätts du också för att båten inte kan användas under en viss tid. 
 • Brandskador. Erbjuder ersättning när båten skadas av brand. Du får också ersättning för ovanligare händelser som blixtnedslag och explosioner. 
 • Sjöskador, uppläggnings- eller transportskador. Du får ersättning för strandning, kantning, grundstötningar och sammanstötningar samt om båten skadas medan den står uppställd eller transporteras. 
 • Stöld och skadegörelse. Båtförsäkringar behöver inte bara ge ersättning om båten blir stulen. Du kan också få ersättning för stöld av lösöre som har förvarats i båten. Då gäller det oftast att lösöret har behövt vara inlåst eller fastmonterat i båten.  
 • MaskinskadorKommer ofta i form av en tilläggsförsäkring. Den gör att du får ersättning i samband med skador som klassas som plötsliga eller oförutsedda.

Båtförsäkringen gäller under ett år

När du tecknar en båtförsäkring gäller den under ett försäkringsår, alltså ett år från och med dagen du tecknar försäkringen. Båtförsäkringen kan normalt inte sägas upp under försäkringsårets gång, inte ens om du skulle byta ut din båt. 

Skulle du däremot inte längre behöva en båtförsäkring, till exempel för att du har gjort dig av med båten, kan du säga upp försäkringen under försäkringsårets gång. 

Vad räknas som lösöre på en båt?

På en båt räknas lösöret som den lösa egendom som finns på båten och som du använder när du är på båten. Det kan vara regnkläder, stövlar, flytvästar och fiskeutrustning.

För att kunna få ersättning om lös egendom på båten har stulits måste båten ha varit låst och förseglad när stölden skedde. 

Utökat lösöre

Hos vissa försäkringsbolag kan du teckna en försäkring för utökat lösöre om du har lös egendom som värderas till över 25 000 kronor. Då utökar du det tidigare beloppet med en tilläggspremie som ska matcha det aktuella värdet på din lösa egendom.

Vad innebär självrisk?

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket du behöver betala i självrisk beror på vilken båtförsäkring du har och vad det är som har hänt. 

När du tecknar en båtförsäkring väljer du själv hur mycket du vill betala i självrisk. Självrisksumman står med i ditt försäkringsbrev som du kan ta del av under fliken Mina Sidor på hemsidan som hör till ditt försäkringsbolag. 

I vissa specifika fall dubbleras självrisken

 • Om båten ligger kvar i sjön under vintersäsong (den 1 november till 31 mars)
 • Om båten skadas under uthyrning 
 • Om båten skadas när den befinner sig på utökat geografiskt område

Så anmäler du skada 

För att anmäla en skada behöver du kontakta ditt försäkringsbolag så snabbt som möjligt. Du anmäler enklast genom försäkringsbolagets hemsida eller via telefon. 

Hur mycket ersättning kan jag få genom min båtförsäkring?

Hur stor ersättning du får efter att du har tecknat din båtförsäkring beror på vilket försäkringsbolag du har tecknat din försäkring hos, vilken typ av båtförsäkring du har och vad det är för olycka eller skada som har ägt rum. 

Vilken båtförsäkring du behöver beror på vilken typ av båt du äger

Eftersom det finns olika typer av båtar finns det också olika båtförsäkringar som är anpassade för just olika båttyper. 

Olika båttyper som har egna försäkringar

 • Motorbåt
 • Segelbåt
 • Segeljolle
 • Vattenskoter

Det finns också särskilt utformade båtförsäkringar utifrån olika kända båtmotormärken. 

Vanliga tilläggsförsäkringar till din båtförsäkring 

När det kommer till båtförsäkringar varierar utbudet av tilläggsförsäkringar kraftigt mellan försäkringsbolagen. Ibland ingår de även i grundutbudet, trots att de är några av de vanligaste tilläggsförsäkringarna på marknaden. 

Jolle

Jollen täcks ofta av båtens försäkring, men den gäller ofta bara upp till en viss summa. När jollen är värd mer än den summan behövs det en tilläggsförsäkring. 

Trailer

Trailern som hör till båten måste inte försäkras via samma försäkringsbolag som båten är försäkrad via. Men eftersom det är smidigt att ha sina försäkringar samlade på samma ställe är det många som väljer att göra det ändå. 

Uthyrning

Som båtägare får du hos vissa försäkringsbolag hyra ut din båt när du inte kan använda den själv. Vill du kunna hyra ut din båt behöver du i de flesta fall teckna en sådan tilläggsförsäkring. Hur länge och till vem du får hyra ut beror på vilket försäkringsbolag du väljer. 

Hos vissa försäkringsbolag dubbleras självrisken när du hyr ut din båt.  

Viktiga saker att tänka på när du ska hyra ut din båt

 • Hör av dig till ditt försäkringsbolag och ta reda på hur många dagar eller veckor som du får hyra ut din båt. Försäkringen gäller inte om uthyrningen går över tiden.
 • Det är ditt ansvar att se till att båten är sjösäker och att det finns säkerhetsutrustning i form av exempelvis flytvästar att tillgå. 
 • Se till att hyresgästen betalar hyran i förskott och ta ut en deposition motsvarande summan för självrisken. 
 • Under uthyrningsperioden är det hyresgästen som har det huvudsakliga ansvaret över båten. 
 • Upprätta ett hyresavtal som tar upp vad som gäller för uthyringsperioden 
 • När uthyrningsperioden är över ska båten lämnas tillbaka städad och tankad. 

Utsträckt område

Försäkringsbolagens grundläggande båtförsäkringar gäller alltid inom ett specifikt vattenområde. Vill du ta båten utanför det angivna vattenområdet behöver du en tilläggsförsäkring för det. 

Dyr elektronik

Eftersom ersättningstaket för elektronik och annan extra utrustning är förhållandevis lågt behöver man en tilläggsförsäkring om priset för utrustningen överstiger det taket. 

Tävling 

Om du har köpt din båt i tävlingssyfte är det viktigt att du kollar upp vad som gäller hos de olika försäkringsbolagen. Vissa försäkringsbolag inkluderar inte några ersättnings- eller försäkringsmöjligheter alls medan andra inkluderar det redan i grundutbudet. 

I de flesta fallen behövs det en tilläggsförsäkring för att kunna få ersättning om du eller båten skulle skadas eller vara med om en olycka under tävling. 

Fiskeguide

Planerar du att använda båten i ett yrkesmässigt syfte som fiskeguide behöver du en tilläggsförsäkring. För att få teckna försäkringen behöver du ha en passageraransvarsförsäkring och lösöre till ett värde av minst 40 000 kronor. 

Båtförsäkring för sportfiskare

För dig som har nappat på sportfisketrenden finns det skräddarsydda båtförsäkringar anpassade för dig och ditt intresse. Försäkringen fungerar som en helförsäkring året runt med möjlighet att ändå välja bland tilläggsförsäkringar. 

Vissa försäkringsbolag har som krav att du har ett pågående medlemsskap i förbundet Sportfiskarna. 

Ta med hunden på båten

Hundar älskar i de flesta fall att få följa med i båten, men innan du låter hunden följa med ut på vattnet finns det några viktiga säkerhetsaspekter att ta hänsyn till.

Så gör du båtupplevelsen trygg för din hund

 • Skaffa en bra flytväst anpassad efter din hunds vikt som har ett lyfthandtag på ryggen, snabbspännen och en ring du kan ansluta kopplet i.
 • Bind inte hunden i vanligt koppel i halsband på båten, det kan få ödesdigra konsekvenser om hunden försöker hoppas av båten och samtidigt är fastbunden i sitt koppel.
 • Torka hunden torr efter bad för att minska risken för vattensvans och öroninflammation. 
 • Undvik vatten med algblomning.
 • Se till att det alltid finns tillgång till färskt vatten, skugga och svalka ombord på båten. 
 • Rasta av hunden rejält när ni väl är i land. 
 • Åk inte för långa etapper. Fyra till fem timmar är för lång tid att vistas på vattnet för en hund. 

Vanliga frågor om båtförsäkringar

Nedan besvaras vanliga frågor om båtförsäkringar. Tveka inte att höra av er direkt till oss på Försäkringsguiden eller till ditt försäkringsbolag vid ytterligare frågor och svar. 

Vad menas med säker sjösättning?

I samband med sjösättning är det inte ovanligt att det uppkommer skador och olyckor som till stor del beror på dåliga förberedelser.

Genom att noga kontrollera att båtens alla delar är i fullgott skick, se till att båten lyfts i på ett korrekt sätt och att se till att allt ser bra ut på båten invändigt efter att sjösättningen är genomförd ser du till att sjösättningen blir säkert genomförd.

Hur genomför jag en säker vinteruppläggning?

En säker vinteruppläggning av din båt kräver bra förberedelser. Tyvärr är det inte helt ovanligt att båten välter när den väl är på land, ofta på grund av bristfällig uppläggning eller hård vind.

Börja med att se till att båten har en vagga som du kan förvara båten i under vintern och täck sedan båten med en presenning av god kvalitet för att skydda båten mot väta, smuts, vind och snö.

Hur förtöjer jag min båt på ett säkert sätt?

När du ska förtöja din båt vid båtplatsen behöver du ha anpassade och fasta förtöjningsanordningar för att båten alltid ska ligga säkert. Har du en utomhusmotor fäst på din båt kräver vissa försäkringsbolag att båten ska vara fastlåst med godkänd låsanordning i bryggan hos hemmahamnen. 

Oavsett om du förtöjer vid storm, tillfälligt eller vid en boj är det viktigt att du har gott om tåligt tågvirke. Genom att ha minst tre fendrar i rätt storlek på varje sida om din båt skyddar du både din egen och andras båtar. 

Vem får använda min båt?

Båten ska huvudsakligen användas av dig. Hos de flesta försäkringsbolagen är det okej för dig att låna ut båten till en vän som då är försäkrad genom dig. 

När du ska hyra ut din båt behöver du skaffa en tilläggsförsäkring.

Hur går jag tillväga om jag behöver assistans på sjön?

Om du behöver sjö- eller båtassistans vid händelse av sjönöd, bränslestopp eller något liknande har försäkringsbolagen assistans tillgänglig 24 timmar om dygnet. 

Får jag ersättning vid brand även om jag inte har en brandsläckare ombord?

Har du inte en brandsläckare ombord på din båt kan ersättningen för brandskada minskas efter en brand på din båt. Alla båtar som har över 20 hästkrafter eller utrusting för matlagning bör ha en brandsläckare ombord. 

Senast granskad: 6 juli, 2023