Sidan innehåller annonser

Jämför och hitta bästa barnförsäkringen 2024

Alla vill sina barn väl, men när det kommer till försäkringar kan det vara svårt att veta vad som är barnets bästa. Det finns många faktorer som spelar in på vilken försäkring som passar just er bäst. Vi har därför skrivit den här guiden för att underlätta sökandet.

Bästa barnförsäkringarna 2024:

  1. Folksam Barnförsäkring
array(0) { }
Testvinnare
4.1/5
Bra
  • Försäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall
  • 50 procents rabatt på första årspremien för barn under ett år
  • Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv

Vad är en barnförsäkring?

En barnförsäkring är en försäkring för ditt barn. För att hitta den bästa barnförsäkringen bör du hitta den högsta försäkringssumman du kan, med den premie som du har råd med. Dyrare försäkringar omfattar i de flesta fall mer.

Det viktigaste att tänka på när du väljer försäkring

  • Omfattning. Omfattningen avser vilka områden och förmåner som barnförsäkringen täcker.
  • Månadspremie. Månadspremien är den avgift som du betalar varje månad.
  • Försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet är den summa som alla framtida ersättningar beräknas på. 

Varför behöver man en barnförsäkring?

Ett barn som blir allvarligt sjukt kommer att behöva mycket tid, uppmärksamhet och kärlek. Det leder i många fall till att föräldrarna inte klarar att jobba lika mycket. En försäkring kan då ersätta delar av föräldrarnas förlorade inkomst. Då är det bra att ha en barnförsäkring som är bäst i test, som i råd och rön. Här får du vår jämförelse av barnförsäkringarna.

Allvarliga sjukdomar innebär också långvariga konsekvenser och möjlig nedatt arbetsförmåga i framtiden. Det leder i sin tur till att barnet som vuxen kan tvingas förlita sig på bidrag, som sällan är generösa. Då kan ersättning från en försäkring bli avgörande för om barnet kan leva ett bekvämt liv eller ett knappt liv.

Vilken är den bästa barnförsäkringen?

Konsumenternas försäkringsbyrå har i flera år gjort omfattande tester för att se vilken barnförsäkring som är bäst. De kom fram till att det stod mellan ICA och Moderna, och i båda fallen deras dyrare försäkringsnivåer. Moderna ligger då något högre i pris.

Tips! Enligt Konsumenternas försäkringsbyrå har ICA och Moderna de bästa barnförsäkringarna.

Hack i häl låg Gjensidige, som kostar mindre. De visade främst framfötterna när det kom till engångsbelopp vid allvarliga diagnoser.

Vilken barnförsäkring som är bäst för dig och ditt barn är dock inte objektivt. För att hitta den försäkring som passar er familj är det bäst att själv jämföra barnförsäkringarna med ert barns behov i åtanke. 

Vilken är den billigaste barnförsäkringen?

De flesta försäkringarna går att teckna för individer eller för grupper. För den som har flera barn är det därför möjligt att teckna en gruppförsäkring. En gruppförsäkring blir den billigaste barnförsäkringen, sett per individ.

Nackdelen med gruppförsäkringar är att de ofta bara erbjuder ett grundskydd. Skulle det vara aktuellt finns de billigaste gruppförsäkringarna hos Bliwa och Trygghansa, enligt Konsumenternas försäkringsbyrås jämförelse.

De billigaste individuella försäkringarna kostar lite mer varje månad, och finns att teckna hos Länsförsäkringar och Dina försäkringar.

Vad ingår i en barnförsäkring?

Alla barnförsäkringar ger ersättning för invaliditet, allvarliga diagnoser och sjukhusvård. Hur mycket och exakt vad som ersätts skiljer sig dock mycket. I regel täcker de dyrare försäkringarna mer än de billigare, men det är mer av en tumregel än ett faktum.

Medicinsk invaliditet

Definitionen av medicinsk invaliditet är en fysisk skada som ger bestående men. Medicinsk invaliditet påverkar alla aspekter av livet.

Nedsättningen uppskattas av en läkare till en procentsats, och en ersättning beräknas därefter som en procent av försäkringsbeloppet. Utbetalningen är en klumpsumma som betalas ut en gång.

Exempel: Pelle är 19 år och cyklar till fotbollsträningen. En bilist kommer runt ett hörn och ser inte cyklisten. Pelle ramlar av cykeln i krocken, skadar knät och körs till sjukhus. Efter behandling konstateras en medicinsk invaliditet, eftersom Pelle har ont dygnet runt och haltar när han går. Den medicinska invaliditeten bedöms till 10 procent, och Pelle får 100 000 kronor i ersättning.

Ekonomisk invaliditet

Det finns många sjukdomar och skador som kan leda till att en person inte kan arbeta 9–17 i framtiden. Det innebär en ekonomisk förlust för resten av livet.

Försäkringarna ersätter därför denna förlust i form av en engångssumma. Scenariot kallas för ekonomisk invaliditet, och bedöms liksom medicinsk invaliditet i form av en procent av försäkringsbeloppet. 

För att ersättning ska betalas ut gäller dock att minst 50 procent av arbetsförmågan ska ha försvunnit.

Exempel: Shadia är 21 år och jobbar på ett kafé. Inför stängning moppar hon golvet och halkar, vilket resulterar i att hon får en hjärnskakning. Efter fallet har Shadia svårt att fokusera och kan bara jobba deltid. Hon bedöms därför ha en viss ekonomisk invaliditet, men den överstiger inte 50 procent. Därför får Shadia ingen ersättning.

I många fall kan medicinsk och ekonomisk invaliditet drabba samma person. I dessa fall betalas inte båda summorna ut. De flesta försäkringsbolag betalar bara ut den större av summorna.

Ersättning vid sjukhusvistelser

De flesta försäkringsbolag har någon form av ersättning för sjukhusvistelser. I de flesta fall rör det sig om några hundra kronor för varje natt som spenderas på sjukhuset.

Hur länge man kan få ersättning för sjukhusvistelser varierar mycket mellan försäkringarna. Hos många av dem kan det ersättas i upp till 365 dagar.

En barnförsäkring kan också ersätta akutvistelse vid sjukhus.

Vård i hemmet

En barnförsäkring erbjuder inte bara engångsersättning, utan även hjälp längs vägen. Skulle barnet bli utskrivet från sjukhuset men behöva fortsatt vård i hemmet, ersätts föräldrarna för den förlorade inkomsten.

För att ersättningen ska gälla behöver försäkringskassan bevilja och betala ut vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning. Vanligtvis börjar ersättningen betalas ut efter att barnet har vårdats i hemmet i tio dagar, och som mest betalas det ut i trettio dagar. 

Allvarliga diagnoser

Ett barn som blir allvarligt sjukt kommer i framtiden att ställas inför ett antal ekonomiska påfrestningar. Därför betalar försäkringsbolagen ut en klumpsumma till barnet som har fått diagnosen.

Exakt vilka diagnoser som ger ersättning varierar beroende på bolag. I försäkringsvillkoren står de diagnoser som gäller för just den försäkringen listade. Ett exempel på sådana diagnoser som klassas som allvarliga är elakartad cancer.

Exempel: Maya är två år gammal och är vanligtvis som alla tvååringar är. De senaste veckorna har hon dock varit väldigt trött och mått dåligt. Efter flera tester på sjukhus får Maya diagnosen leukemi. Ersättningen som Maya får i samband med sin allvarliga diagnos är 200 000 kronor. 

Barnförsäkringens pris – vad kostar det egentligen?

En barnförsäkring kostar några hundralappar varje månad. Precis hur många går inte att säga, men det brukar inte kosta mer än 300 kronor per månad för låga och medelhöga försäkringsbelopp.

Det går att lägga till olika tilläggsförsäkringar och justera försäkringsbeloppet, vilket påverkar månadspremien. Den som vill betala mer varje månad för att få en högre ersättning om något händer har goda möjligheter att göra det.

Hur stort belopp ska jag välja?

Vilket försäkringsbelopp du väljer för ditt barn är avgörande om försäkringen behöver användas. Den allra största skillnaden märks om det blir en fråga om invaliditetsersättningar, eftersom hela försäkringsbeloppet kan komma att betalas ut.

Ett försäkringsbelopp på 1 300 000 kronor ger ett bra skydd, enligt Konsumenternas oberoende försäkringsbyrå. Det är lite under medianen av vad försäkringsbolagen erbjuder.

Tänk på! Enligt experter är ett försäkringsbelopp runt 1 300 000 kronor lämpligt.

Vilket försäkringsbelopp just du ska välja är dock omöjligt för oss att säga. Vissa vill ha ett större skydd, medan andra prioriterar en lägre månadspremie. Vad som är bäst för din situation och ditt barn vet bara du.

Vad innebär karenstid?

Försäkringsbolag har nästan alltid en period mellan tecknandet av försäkringen till att den börjar gälla. Det kallas för karenstid.

Anledningen till att man har en karenstid är att försäkringsbolaget inte vill ersätta en sjukdom som redan finns. En försäkring ska vara ett skydd mot sådant som kan ske i framtiden.

Var därför noga med att barnet aldrig är oskyddat. Om du vill byta försäkringsbolag bör du se till att karenstiden hos det nya bolaget har passerat innan den gamla försäkringen sägs upp. Ett barn kan vara försäkrat hos flera bolag samtidigt, och det är därför bättre att betala två försäkringar i ett halvår än att barnet är oskyddat.

Skulle barnet ha ett uppehåll i sin försäkring kan det leda till att barnet inte går att försäkra igen.

När ger en försäkring ersättning?

Försäkring och försäkring är inte alltid samma sak. Vad de olika bolagen anser vara en ”allvarlig diagnos” kan variera väldigt mycket. Se därför över de specifika villkoren för din försäkring för att veta vad som ersätts.

Hos de flesta försäkringsbolag är det bara de mest allvarliga diagnoserna som ersätts. De ersätts då med en klumpsumma.

Tänk på! Vad försäkringsbolagen anser allvarligt nog att ge ersättning varierar mycket. En del bolag ersätter bara livshotande diagnoser, medan andra kan ersätta mildare allergier.

För vissa räknas bara elakartad cancer som en allvarlig diagnos, medan andra anser en nötallergi vara allvarlig. I regel omfattar de högre försäkringsnivåerna fler diagnoser.

Räcker inte kommunens barnförsäkring?

I och med det generösa välfärdssystemet i Sverige är det många som funderar över försäkringens nödvändighet. Är inte barnet försäkrat redan?

Till skillnad från många andra länder behöver svenskar knappt betala för sjukvård. Det är förvisso en bra försäkring, men livet handlar om mer än bara mediciner.

Med många sjukdomstillstånd är det dock inte vården som innebär den största ekonomiska förlusten. Många diagnoser kan nämligen vara i vägen för att personen i fråga ska kunna arbeta så mycket som förväntas.

De bidrag som ges i form av exempelvis sjukersättning innebär sällan mer än existensminimum. En barnförsäkring innebär därför att barnet i framtiden kan göra mer än att bara överleva, om något skulle hända.

Får man ersättning för diagnoser som adhd och autism?

I de flesta fall kan man få viss ersättning för diagnoser som påverkar barnets arbetsförmåga. Det kan antingen innebära att man får ersättning som kompensation för ekonomisk eller medicinsk invaliditet, eller i form av ersättning för en allvarlig diagnos.

De flesta försäkringar ger ersättning för sjukhusvistelser som är en följd av diagnosen. Flera begränsningar sätts även baserat på om diagnosen ställdes före eller efter att barnet fyllde 10 år.

Tips! Om barnet skulle få ekonomisk ersättning för sin diagnos tidigt i livet, se till att pengarna investeras. På så sätt fortsätter pengarna växa till den dag barnet ska stå på egna ben.

Får man ersättning för psykiska sjukdomar?

Man kan få ersättning även för allvarliga psykiska diagnoser inom de högre försäkringsgraderna. Dit klassas exempelvis bulimi, depression och schizofreni.

I vissa fall ersätts diagnosen kontinuerligt som medicinsk invaliditet, och andra gånger betalas ersättningen ut som ett engångsbelopp.

Vad som gäller för en specifik försäkring anges i försäkringsbrevet eller i de angivna villkoren.

Får man ersättning för allergier?

Allvarliga allergier som ett barn aldrig växer ifrån ersätts av de flesta bolag. Några allergier som kan räknas som allvarliga är till exempel glutenintolerans (celiaki) och nötallergier med livshotande symptom.

Exempel: Klara är tre år gammal och har den senaste tiden mått dåligt. Efter ett besök hos läkare konstateras celiaki. Eftersom Klara måste anpassa sig efter sjukdomen i resten av sitt liv konstateras en medicinsk invaliditet om två procent. Klara får därför 30 000 kronor i ersättning, som sätts in på ett överförmyndarkonto.

Allergier som laktosintolerans kommer och går, och ersätts därför inte. Inte heller pollenallergiker eller pälsdjursallergiker får någon ersättning i de flesta fall. Problemen bedöms då inte vara förhindrande i samma mån som en glutenintolerans.

När ska jag teckna en barnförsäkring?

Det är alltid bäst att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt, gärna direkt när familjen kommer hem från BB. Ett tidigt försäkringsdatum innebär att barnet har bästa möjliga skydd i framtiden.

Hos vissa försäkringsbolag kan en tidigt tecknad barnförsäkring ge rabatt. Exempelvis erbjuder Trygghansa ett sådant erbjudande. Om barnet försäkras innan två års ålder erbjuder de 20 procent rabatt.

Kan man teckna en barnförsäkring innan födseln?

Innan barnet föds går det att teckna en gravidförsäkring. Gravidförsäkringen ger ersättning om något skulle gå fel vid födseln, såsom ett akut kejsarsnitt eller en förlängd sjukhusvistelse. Den kan även ersätta sjukdomar och skador som barnet har från sin första dag i världen.

I många fall är det gratis att teckna en grundläggande graviditetsförsäkring. De mer omfattande skydden kostar någon dryg tusenlapp, men då brukar man ofta få rabatt på en framtida barnförsäkring.

Hur länge gäller en barnförsäkring?

Definitionen av barn är annorlunda i försäkringssammanhang. Många försäkringsbolag har en gräns på 25 år där barn slutligen övergår till att bli vuxna.

Enligt Råd & rön är det bäst att behålla barnförsäkringen tills den löper ut. Ett så omfattande skydd går inte att få till en så låg premie vid en eventuell nyteckning. 

Om ni tycker att ungdomen själv ska betala försäkringen efter 18-årsdagen kan ni ändå behålla samma försäkring. Ungdomen kan antingen betala avgiften till dig varje månad eller få sin försäkring i julklapp.

Gäller en barnförsäkring utomlands?

En barnförsäkring täcker samma saker utomlands som den gör i Sverige, med ett undantag. Den ersätter inte alltid vårdkostnader.

Generellt täcker en barnförsäkring bara den vård som behövs i Norden. Det innebär att varken olycksfall eller sjukdomar omfattas av barnförsäkringen. Se därför till att ha en aktuell och generös reseförsäkring som täcker de eventuella behoven.

Tänk på! Utanför Norden ersätter reseförsäkringen eventuella vårdkostnader. Det innebär att du kan behöva betala vården på plats, för att sedan ersättas senare. Var därför noga med att ha en ordentlig buffert utomlands, framför allt om du reser med små barn.

Det finns även en viss tidsbegränsning, som är unik för varje försäkringsbolag. Ska barnet vistas utomlands i längre peridoer kan det därför vara bra att teckna en kompletterande försäkring. Perioderna kan motsvara allt mellan en månad till ett år.

Hur påverkar skilsmässa barnförsäkringen?

I praktiken påverkar inte en skilsmässa en barnförsäkring. Ett barn är försäkrat oavsett var det befinner sig när olyckan sker och oavsett vilken förälder barnet är folkbokfört hos. 

Hur pengarna betalas ut från försäkringen skiljer sig dock mycket mellan olika situationer och försäkringsbolag. Här är dock några generella riktlinjer.

Eventuella invaliditetsersättningar betalas ut till ett överförmyndarkonto. Det här händer även med ersättningar för ärr, förutsatt att de överstiger specifika belopp.

Exempel: Gusten är fyra år gammal, och hans föräldrar ligger i skilsmässa. Båda föräldrarna betalar hans barnförsäkring, men han bor mest hos sin pappa. En kväll får Gusten väldigt hög feber och hamnar på sjukhus. Pappa stannar på sjukhuset med Gusten och tar även hand om honom hemma efter att febern har börjat gå ner. För detta får Gustens pappa ersättning, men inte hans mamma.

Ersättning för allvarliga diagnoser sätts in hos den vuxna som barnet är folkbokfört hos. Skulle barnet behandlas på sjukhus, behöva vård i hemmet eller rehabilitering, ges även ersättningen till föräldern där barnet är folkbokfört.

I de flesta fall betalas eventuell ersättning ut direkt till barnet om barnet är 18 år eller äldre.

Hur byter jag försäkringsbolag?

Försäkringar tecknas för ett år i taget. Det innebär att det är smidigast att byta försäkring i samband med att din nuvarande försäkring ska förnyas.

Det är möjligt att teckna en ny försäkring medan en annan fortfarande är aktiv. Då är det dock viktigt att komma ihåg att en försäkring upphör att gälla först vid årets förfallodag. Du kan därför komma att betala två månadspremier under övergångsperioden.

Tips! Försäkringar tecknas ett år i taget. Var därför uppmärksam på när och hur du byter försäkringsbolag.

Säg aldrig upp ditt barns försäkring innan du är garanterad försäkring hos ett annat bolag. Skulle barnet i en hälsokontroll visa sig ha någon form av sjukdom och nekas försäkring av det nya bolaget, kanske barnet inte kan få någon ny försäkring.

Senast granskad: 5 juli, 2023