Jämför och hitta bästa inkomstförsäkringen 2022

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar, ManyPets SE, Insplanet, ICA Försäkring, Hedvig SE, evoli SE, Europeiska ERV, Compricer och Accept Inkomstförsäkring och innehåller annonslänkar.

Att bli arbetslös innebär stora konsekvenser för dig och din ekonomi. En inkomstförsäkring låter dig få ersättning som hamnar närmare den lönen du hade när du arbetade, så att du slipper leva bara på a-kassans begränsade ersättning. För att få ut bästa möjliga ersättning om du blir utan jobb finns det en hel del saker som är bra att hålla koll på.

Fördelar
 • Försäkring av lön på upp till 150 000 kr/mån
 • Få ersättning i upp till 200 dagar
 • Över 700 000 privata tjänstemän kan inte ha fel
Fördelar
 • Försäkrat från dag 1
 • Fri flytträtt
 • 9 av 10 ger högsta betyg
Maxersättning
80 % av lönen
Ersättningsdagar
300

Vad är en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring ger dig ersättning när du av någon anledning förlorar din inkomst. Inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till A-kassan, och ersättningen du får beror på vilken A-kassa du har rätt till, vilket i sin tur baseras på den lön du hade när du arbetade.

Viktigt att tänka på när du ska jämföra inkomstförsäkringar

Tjänar du under 20 900 kronor i månaden täcker a-kassan hela din arbetslöshetsersättning under hela perioden. Därför behöver du ingen inkomstförsäkring i det fallet. Är din lön över 20 900 men mindre än 25 025 i månaden behöver du inkomstförsäkring för att få full ersättning efter de första 100 dagarna.

Har du däremot en högre lön ska du se till att hitta en inkomstförsäkring som ger dig 80 procent av den lönen. Varje inkomstförsäkring har nämligen ett tak för hur hög inkomst du kan ha för att få full ersättning. Du kan även leta efter en tilläggsförsäkring som kan höja inkomsttaket.

Tänk på! Inkomstförsäkringar har en kvalifikationstid på upp till 12 månader. Teckna därför inkomstförsäkring så tidigt som möjligt så att din inkomst är skyddad om du väl skulle bli arbetslös.

En viktig sak att ta med i beräkningen är också kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen. Har du en osäker arbetssituation är det bäst att välja en inkomstförsäkring med kort kvalifikationstid, eftersom du tidigare uppfyller villkoren för att använda inkomstförsäkringen.

Hur många ersättningsdagar du får bör också spela in i ditt val av inkomstförsäkring. Finns det risk att du blir arbetslös en längre tid ska du leta efter en försäkring med fler antal dagar, eller teckna en tilläggsförsäkring som utökar ersättningsdagarna.

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan

Som arbetslös kan du få som mest 80 procent av den lön du hade när du arbetade. Men a-kassan har ett inkomsttak som ligger på 25 025 kronor i månaden. Det innebär att om du tjänar mer än så kan du ändå inte få full ersättning från a-kassan, utan som högst 20 020 kronor i månaden. Därmed kan din inkomst minska betydligt under tiden som du är utan arbete.

Tänk på! Tjänar du mer än 25 025 kronor i månaden vinner du på att ha en inkomstförsäkring om du skulle förlora jobbet.

För att få högre ersättning om du blir arbetslös kan du teckna en inkomstförsäkring. Den fyller i glappet mellan a-kassans tak och den maximala ersättning som du har rätt att få. På så sätt kan du få upp till 80 procent av lönen även om du tjänar mer än a-kassans inkomsttak.

Du vinner också på att ha inkomstförsäkring om din inkomst är lägre än 25 025 kronor men högre än 20 900 kronor i månaden. A-kassan ger dig då full ersättning de första 100 dagarna utan arbete, men inte den senare delen av perioden då inkomsttaket sänks till 20 900 kronor.

Exempel: Lina blir arbetslös och hade tidigare en lön på 25 000 kronor i månaden. De första 100 dagarna får hon full ersättning från a-kassan, nämligen ungefär 14 500 kronor efter skatt. Fortsätter hon vara arbetslös sjunker a-kassans tak till cirka 12 400 kronor i månaden efter skatt dag 101-200. Med en inkomstförsäkring får Lina då 2 100 kronor extra i månaden så att hon kommer upp i 80 procent av sin lön efter skatt.

Så räknas din ersättning ut

Det kan vara krångligt att förstå hur a-kassans ersättning räknas ut och hur mycket inkomstförsäkringen ger i extra ersättning. Här följer en sammanfattad översikt av a-kassans regler under olika delar av ersättningsperioden på 300 dagar.

Dag 1–100

 • Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön.
 • Tjänar du mer än 25 025 kr behöver du inkomstförsäkring.

Dag 101–200

 • Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön.
 • Tjänar du mer än 20 900 kr behöver du inkomstförsäkring.

Dag 201–300

 • Du kan få upp till 70 procent av din tidigare lön.
 • Tjänar du mer än 20 900 kr behöver du inkomstförsäkring.

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Det finns två sätt att teckna inkomstförsäkring. Dels kan du teckna en privat inkomstförsäkring direkt via ett försäkringsbolag. Dels ingår många gånger en inkomstförsäkring när du är medlem i ett fackförbund.

Facklig inkomstförsäkring

Att gå med i ett fackförbund för att ta del av inkomstförsäkringen är vanligt och har sina fördelar. Avgiften är ofta billigare än för privata inkomstförsäkringar. Utöver inkomstförsäkringen kan du också få annat stöd och rådgivning av fackförbundet, både medan du arbetar och om du skulle förlora jobbet.

Innan du går med i ett fackförbund bör du undersöka vilka fack det finns för ditt yrke och jämföra vilket som har de bästa villkoren för dig. Där är inkomstförsäkringen en av de viktigaste faktorerna att titta på. Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa inkomstförsäkringen.

Tips! I fackavgiften ingår också fler förmåner som kan vara till hjälp i arbetslivet, som karriärrådgivning och hjälp med arbetsrättsfrågor.

Är du redan med i ett fackförbund är chansen stor att du har en inkomstförsäkring. Kontrollera vad som ingår i ditt medlemskap och om inkomstförsäkringen har de villkor som du vill ha.

Fördelar och nackdelar med facklig inkomstförsäkring

+ Du får flera andra förmåner med medlemsavgiften.

– Du kan behöva komplettera med en tilläggsförsäkring för att anpassa inkomstförsäkringen till din situation.

Privat inkomstförsäkring

Om du inte är med i något fackförbund som erbjuder inkomstförsäkring kan du  teckna en inkomstförsäkring privat. Det passar också dig som själv vill välja försäkringsbolag utifrån dina egna villkor och önskemål om inkomstförsäkringen.

Även om du har en facklig inkomstförsäkring kan du teckna tilläggsförsäkringar privat. På så sätt blir din grundförsäkring mer anpassningsbar.

Fördelar och nackdelar med privat inkomstförsäkring

+ Du väljer själv vilken inkomstförsäkring du vill teckna.

– Avgiften kan vara dyrare än för en facklig inkomstförsäkring.

Vad kostar en inkomstförsäkring?

Vad en inkomstförsäkring kostar ser olika ut mellan olika försäkringsbolag, men styrs av vilken inkomst du har. Du betalar alltså mer för en inkomstförsäkring ju högre lön du har. 

Har du en inkomstförsäkring via facket ingår den vanligtvis i medlemsavgiften. Även denna avgift varierar med din inkomst och mellan olika fackförbund. Där ingår också andra förmåner än bara inkomstförsäkringen i kostnaden.

Tänk på! Avgiften för inkomstförsäkring är alltid relativt låg i förhållande till vad den ger tillbaka om du blir arbetslös.

Villkor för inkomstförsäkring

Oavsett vilken inkomstförsäkring du tecknar finns några allmänna villkor du måste uppfylla för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Antalet dagar och taket för ersättningsgrundande inkomst är olika mellan olika inkomstförsäkringar.

 • Du måste ha rätt till a-kassa. För att få ersättning från a-kassan måste du ha uppfyllt särskilda arbetsvillkor. Du ska också ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader.
 • Du ska uppfylla kvalifikationstiden. Hur länge du ska ha haft inkomstförsäkring för att få ersättning varierar, men vanligast är 12 månader. Du får i regel inte ha blivit arbetslös någon längre period under kvalifikationstiden. Om du byter inkomstförsäkring får du oftast behålla kvalifikationstiden från för den förra inkomstförsäkringen.
 • Du får ersättning i ett visst antal dagar. Det högsta antalet dagar du kan få ersättning som arbetslös är 300 dagar. I regel täcker inkomstförsäkringen inte alla dessa dagar, utan bara de första 100–200 dagarna. Vill du få ersättning längre tid än så behöver du komplettera med en tilläggsförsäkring.
 • Det finns ett inkomsttak för vad du kan bli ersatt för. Varje inkomstförsäkring försäkrar din inkomst upp till ett visst lönebelopp. Du är alltså inte garanterad 80 procent av din lön. Tjänar du mer än försäkringens inkomsttak behöver du en tilläggsförsäkring för att höja din ersättning.

Du kan inte ha inkomstförsäkring utan a-kassa

Det gemensamma villkoret för alla inkomstförsäkringar är att du måste vara medlem i en a-kassa. Du har också bara rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du även har rätt till a-kassa. En inkomstförsäkring ska alltså ses som ett komplement till det allmänna stödet vid arbetslöshet.

Inkomstförsäkringen ersätter bara det som saknas för att din arbetslöshetsersättning ska nå upp till inkomsttaket. Får du ingen arbetslöshetsersättning kan du därmed inte få några pengar från inkomstförsäkringen heller.

Tänk på! Om du inte är medlem i a-kassan kan du inte teckna eller få ersättning från en inkomstförsäkring. Det gäller även om du uppfyller övriga villkor för a-kassa och kan få en lägre grundersättning.

Villkoren för att ha rätt till a-kassa

 • Du har varit medlem i minst 12 månader. Kvalifikationstiden för a-kassan är alltid 12 månader.
 • Du uppfyller grundvillkoren. Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande, vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och kunna arbeta minst 17 timmar i veckan.
 • Du uppfyller arbetsvillkoret. Du ska ha arbetat minst 6 månader under de senaste 12 månaderna, minst 80 timmar varje månad. Alternativt ska du ha arbetat minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader, varav varje månad har innehållit minst 50 timmars jobb.
 • Du ska tidrapportera på rätt sätt. Medan du är arbetslös ska du aktivt söka jobb och fylla i den tidrapport som du ska lämna till a-kassan.

Du kan utöka skyddet med tilläggsförsäkringar

Vill du förbättra villkoren i din inkomstförsäkring finns det olika tillägg du kan teckna. I regel finns det två saker som kan utökas med en tilläggsförsäkring.

En tilläggsförsäkring kan

 • Utöka antalet ersättningsdagar
 • Höja lönetaket för inkomstförsäkringen

Få inkomstförsäkringar ger ersättning under hela a-kasseperioden på 300 dagar. Då kan du i stället teckna en tilläggsförsäkring som ger dig ersättning under fler dagar än den ordinarie inkomstförsäkringen.

Om du har en hög lön som passerar inkomsttaket för din inkomstförsäkring kan du göra ett tillägg som ger dig en högre andel av inkomsten om du blir arbetslös.

När får jag ersättning från inkomstförsäkringen?

Du får ersättning från inkomstförsäkringen när du har anmält dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen och uppfyller alla krav för a-kassa och inkomstförsäkringen.

För a-kassan finns ett antal karensdagar. Det innebär att du inte får ersättning de första sju dagarna av arbetslösheten. Detsamma gäller för inkomstförsäkringen; den ersättningen börjar betalas ut samtidigt som a-kasseersättningen.

Reglerna för inkomstförsäkring utgår ofta från att du har varit tillsvidareanställd på heltid. Men även vid andra arbetssituationer kan du ha rätt till ersättning. Då finns det ytterligare regler som styr när du kan få ersättning och inte.

Egen uppsägning

Om du säger upp dig själv är reglerna hårdare än om du blir uppsagd av arbetsgivaren. Vissa inkomstförsäkringar gäller inte alls vid egen uppsägning. Andra gånger behöver du kunna uppvisa giltiga skäl att säga upp dig för att få ersättning.

Giltiga skäl till egen uppsägning

 • Du får inte lönen utbetald.
 • Pendling eller flytt till arbetsorten är inte möjligt av familjeskäl.
 • Du har blivit sjuk, mobbad eller trakasserad på ditt arbete och det är omöjligt att bli omplacerad.
 • Dina deltidsveckor med a-kassa har tagit slut och din deltidslön är lägre än a-kassans fulla ersättning.
 • Den du bor med har fått tillsvidareanställning på annan ort och du säger upp dig för att flytta med.

Uppfyller du inte något av dessa skäl men ändå säger upp dig blir du avstängd från a-kassan under 45 dagar. Då får du inte heller ersättning från inkomstförsäkringen förrän avstängningsperioden är över.

Sjukdom och sjukskrivning

Du får ingen ersättning från inkomstförsäkringen om du är sjukskriven, eftersom du inte räknas som arbetslös. I stället finns det sjukförsäkringar som kan komplettera den ersättningen du får.

Föräldraledighet

Inkomstförsäkringen ger ingen ersättning tillsammans med andra ersättningar än a-kassa. Är du föräldraledig får du föräldrapenning och alltså varken a-kassa eller inkomstförsäkring.

Blir du däremot uppsagd under tiden som du har varit föräldraledig kan du få ersättning från inkomstförsäkringen, så länge du har uppfyllt kvalifikationstiden och övriga villkor.

Eget företag

Även egenföretagare har nytta av att teckna inkomstförsäkring, som täcker upp för den förlorade inkomsten om firman inte skulle gå som planerat. Däremot finns ett mer begränsat utbud av inkomstförsäkringar som gäller för den som har enskild firma. Därför bör du först undersöka vilka inkomstförsäkringar som är möjliga för dig att teckna.

Försäkringsbolagen kan ställa särskilda krav för att du som egenföretagare ska få teckna en inkomstförsäkring. Det kan handla om hur länge du har drivit företaget och vilken ekonomi företaget har.

Provanställning

Blir du uppsagd från en provanställning gäller samma villkor för inkomstförsäkring som vid tillsvidareanställning. Tänk på att du inte får någon ersättning om du själv säger upp din provanställning utan något av de giltiga skälen för egen uppsägning.

Deltidsarbete och timanställning

Med vissa inkomstförsäkringar kan du få ersättning kombinerat med deltidsarbete eller timanställning. I de fallen kan du få ersättning för de arbetslösa timmarna i upp till 60 veckor. När den perioden är slut behöver du antingen säga upp dig och söka heltidsarbete eller fortsätta jobba deltid utan arbetslöshetsersättning.

Andra inkomstförsäkringar ger ingen ersättning alls om du arbetar deltid eller är timanställd. Då kan du bara få a-kassans ersättning parallellt med deltidslönen.

Blir du arbetslös efter deltids- eller timanställning beräknas din ersättning efter ditt inkomstbortfall och de dagar eller timmar du arbetade innan du blev arbetslös.

Aktivitetsstöd

Deltar du i ett arbetsmarknadspolitiskt program får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan i stället för a-kassa. Aktivitetsstödet beräknas på samma sätt som a-kasseersättningen skulle ha gjort, utifrån vilken inkomst du hade när du arbetade.

Vissa inkomstförsäkringar ger kompletterande ersättning till aktivitetsstöd på samma sätt som till a-kassa. Detta förutsätter dock att du är arbetsför och inte får aktivitetsersättning på grund av sjukdom. Det kan alltid vara bra att kontrollera villkoren för inkomstförsäkringen om den gäller vid aktivitetsstöd.

Vanliga frågor om inkomstförsäkring

Varför ska jag teckna en inkomstförsäkring?

Du bör teckna en inkomstförsäkring för att känna dig trygg med att du har tillräcklig inkomst om du skulle bli arbetslös. Utan en inkomstförsäkring behöver du klara dig på a-kassans ersättning, vilket kan innebära en stor skillnad från vad du är van vid att leva på.

Kan jag använda inkomstförsäkringen i mer än 300 dagar?

Nej, du kan bara använda inkomstförsäkringen under en period på 300 dagar. Därefter måste du uppfylla villkoren på nytt för att få ersättning på nytt. Detta gäller även om du skulle bli beviljad en ny a-kasseperiod direkt efter den första.