Rättsskyddsförsäkring

Svenska försäkringar har ofta en del som kallas för rättsskydd inbakad i skyddet. Denna ersätter bland annat kostnader för ombud eller rättegångar, specifikt när det handlar om en juridisk tvist.

Rättsskydd finns med i din hemförsäkring

Täckning för rättsliga kostnader i hemförsäkringen ingår per automatik. Det du behöver hålla reda på är att det finns specifika krav för när en rättslig tvist kan prövas, bland annat att det måste ske i tingsrätten, hovrätten, eller Högsta domstolen. I vissa fall kan även ärenden tas upp i mark- och miljödomstolen.

Precis som vid andra skadeärenden behöver du betala en självrisk, något som brukar ligga på 20 % av kostnaden för ärendet. Tänk också på att rättsskyddet enbart täcker upp till ett visst belopp, oftast bara upp till 250 000 kr.

Andra försäkringar där rättsskydd ingår

Här nedan har vi samlat fler kategorier där rättsskydd ingår:

  • Försäkringar av motorfordon: Rättsskydd erbjuds för bil, MC, eller andra motordrivna fordon. Här kan det exempelvis handla om tvister vid olyckor, kollisioner och dylikt. Om du har en bilförsäkring ingår ofta ett rättsskydd.
  • Båtförsäkringar: Om du har din båt försäkrad hos ett försäkringsbolag ingår rättsskydd (Tex. om det rör sig om brottmål gällande misstanke av vårdslös gärning.)
  • Företagsförsäkringar: Alla företag brukar försäkra sin egendom, men även skydda sig mot rättsliga tvister mellan konkurrenter eller utomstående parter. Rättsskydd är därmed en vanligt förekommande del av företagsförsäkringar.

Vad ingår i rättsskyddsförsäkring?

Kort sammanfattar är det ett skydd i händelse av advokat- och rättegångskostnader vid en tvist. Du får hjälp med delar av kostnaden förknippade med dessa, upp till ett visst belopp. Skyddet täcker dessutom endast de faktiska kostnaderna.

Vad är ett rättsskydd?

Det är en del av många försäkringar för att skydda mot juridiska tvister. Du hittar det bland annat i Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkringar – men även bilförsäkringar, båtförsäkringar och företagsförsäkringar. Ett vanligt fall där rättsskydd kan underlätta är vid en vårdnadstvist.

Hur mycket täcker rättsskydd?

Praxis är att du får täckning upp till 250 000 kr. Det kan dock förekomma skiljaktigheter gällande ersättningsnivåer beroende på om du är kund hos Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Tre Kronor, Hedvig eller något annat bolag.

Vem har rätt till rättsskydd?

Varje privatperson som har en försäkring där rättsskydd ingår.

Är ansvarsförsäkring samma sak som rättsskydd?

Nej, en ansvarsförsäkring täcker skadeståndsskyldigheten för den försäkrade. Ett exempel är när en anställd råkar göra sönder något dyrt verktyg på en arbetsplats.

Senast granskad: 20 mars, 2023