Jämför & hitta bästa bilförsäkringen 2022

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar, ManyPets SE, Insplanet, ICA Försäkring, Hedvig SE, evoli SE, Europeiska ERV, Compricer och Accept Inkomstförsäkring och innehåller annonslänkar.

Om du äger en bil måste du ha försäkrat den för att få köra bilen. Däremot väljer du själv hur mycket du vill ska ingå i din bilförsäkring.

I tabellen kan du jämföra våra omdömen om olika bilförsäkringar för att se vilken som passar bäst för dig och din bil. Jämförelsen är gratis och du väljer själv vilken typ av bilförsäkring du är ute efter.

Du behöver inte ange något personnummer eller registreringsnummer för att jämföra bilförsäkringarna. Du behöver inte heller ange ditt telefonnummer och kommer inte att bli uppringd av oss.

Tänk på! Priset på din bilförsäkring påverkas av en mängd olika faktorer, till exempel bilmärket, din ålder och var du bor. Du kan jämföra vad som ingår i olika försäkringar, men priset för just din bilförsäkring avgörs i slutändan av försäkringsbolaget utifrån dina personliga uppgifter. 

Fördelar
 • Fast pris! Ingen prishöjning på fem år om du är skadefri
 • 4,3 av 5 i betyg hos Konsumenternas
 • Ger dig bonus på ICA
Fast självrisk
1000
Rättsskydd
20 procent, lägst 1 500 kr
Brandskada
1500
Fördelar
 • Bäst pris för dig över 30 år
 • Passar dig som haft körkort länge
 • Bra pris för dig som kör en vanligare bil
Maxersättning
250 000 kr
Maxersättning stöd av elektronik
25 000 kr
Ersättning hjul-stöld
30 000 kr

Bästa bilförsäkringen 2021

 1. ICA Bilförsäkring
 2. Evoli Bilförsäkring
 3. Moderna Försäkringar
 4. Gjensidige
 5. Dina Försäkringar
 6. If Bilförsäkring
 7. Trygg-Hansa
 8. Svedea
 9. Länsförsäkringar

Vad är en bilförsäkring?

Det finns tre typer av bilförsäkringar: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Vilken bilförsäkring du ska välja beror på hur omfattande skydd du vill ha för bilen. Trafikförsäkringen är den som finns lagkrav på, resterande är dyrare men mer omfattande tillägg.

Så hittar du den billigaste bilförsäkringen

Det finns många faktorer som tas med i beräkningen när försäkringsbolaget räknar ut priset för din bilförsäkring. För att beräkna hur du får en så billig bilförsäkring som möjligt behöver du ha alla dessa faktorer i åtanke. En del saker kan du själv påverka för att få ner priset, till exempel vilken bil du köper, hur mycket du kör och vilken självrisk du vill ha.

Att tänka på för att hitta billigaste bilförsäkringen

 • Bilens märke. Försäkringsbolagen har ofta bilförsäkringar som är särskilt anpassade för olika bilmärken. Skoda, Renault och Saab har generellt sett den billigaste bilförsäkringen. Bilmärken som kostar mer att reparera innebär en dyrare bilförsäkring, exempelvis BMW, Audi och Mercedes.
 • Bilens värde. Om bilen är begagnad och av mycket lågt värde är det sällan prisvärt att ha någon större försäkring på bilen. Däremot rekommenderas en mer heltäckande bilförsäkring för fabriksnya bilar.
 • Självrisk. När din bil skadas betalar du en del av kostnaden för skadan själv, beroende på vad som hände och vilken försäkring du har. Du kan själv vara med och styra hur hög självrisk du vill ha och därmed även försäkringskostnaden.
 • Var du bor. Trafikmängden där bilen ska användas påverkar risken för olycksfall. Därför är bilförsäkringar generellt billigare på mindre orter än i storstäder och i norra Sverige än i södra Sverige. I Stockholm är bilförsäkringar dyrast, medan de är billigast i Västerbotten och på Gotland
 • Ditt körande. Ju mer du beräknar att använda din bil desto större risker utsätts bilen för, och därmed påverkas priset på bilförsäkringen. Det räknas också in om du kör på ett säkert sätt, om du har varit inblandad i en trafikolycka tidigare och hur många skadefria år bilen har haft.
 • Hur bilen förvaras. Ställer du bilen i ett låst, larmat garage när du är hemma drar det ner priset på bilförsäkringen.

Tips! Ofta kan du få rabatt och lägre självrisk på bilförsäkringen om du tecknar den hos ett försäkringsbolag där du redan har andra försäkringar, till exempel en hemförsäkring.

Vissa faktorer som du själv inte kan styra spelar också in i kostnaden för bilförsäkring, till exempel din ålder.

Vad kostar en bilförsäkring?

I genomsnitt kostar en bilförsäkring 4 774 kronor per år, alltså cirka 400 kronor i månaden.

Priset är dock väldigt individuellt beroende på vad du tycker är viktigt att ta med, vilket bilmärke du har och var du bor. För det dyraste märket BMW kan en bilförsäkring kosta upp till 7 000 kronor per år, medan årskostnaden kan hamna på cirka 3 800 kronor för det billigaste märket Skoda.

Tips! Ibland erbjuder försäkringsbolag lägre pris under första året av bilförsäkringen, för att sedan höja priset. Genom att byta bilförsäkring varje år kan du därför hålla nere kostnaden.

Dyrare bilförsäkring för unga under 25 år

Förare som är under 25 år brukar behöva betala en högre kostnad för bilförsäkringen än andra förare. Det beror på att unga förare statistiskt sett utgör en större risk i trafiken, eftersom de inte har haft körkort särskilt länge. Självrisken är också högre för förare under 25 år.

Tänk på! Om någon under 25 år ska köra din bil ska du ange det när du tecknar försäkringen. Det beror på att det påverkar priset på din bilförsäkring.

Vilken bilförsäkring ska man välja?

Trafikförsäkring måste varje bilägare i Sverige ha för att få köra bilen i trafiken. Försäkringen täcker skador som uppstår vid olyckor, både personskador på förare, passagerare och medtrafikanter, samt skador på den andras bil. Försäkringen ska gälla från den dag du köper bilen.

Eftersom trafikförsäkringen inte täcker skador på din egen bil rekommenderas att du utökar den med en halvförsäkring eller en helförsäkring. Halvförsäkringen ger utökat skydd för både bilen och dig som förare. Helförsäkringen ger ytterligare skydd för skador på bilen och rekommenderas särskilt om du har en dyrare bil.

Tips! När du köper en nytillverkad bil brukar vagnskadeförsäkring ingå för de första åren. Det innebär att du kan teckna en halvförsäkring för bilen och ändå ha samma skydd som med en helförsäkring.

Trafikförsäkringen täcker

 • Personskador vid olyckor
 • Skador som du orsakar på andras fordon, egendom eller lösa saker

Halvförsäkringen täcker även

 • Stöld av bilen eller delar av bilen
 • Brandskador
 • Skador på glasrutor
 • Vissa maskinskador och elektronikskador
 • Krisskydd efter traumatiska trafiksituationer
 • Räddningsskydd vid behov av bärgning
 • Rättsskydd vid juridisk tvist

Helförsäkringen täcker även

 • Yttre skador på bilen i samband med trafikolycka, viltkrock och skadegörelse

Tänk på! De exakta villkoren för vad som ingår i försäkringarna kan variera mellan olika försäkringsbolag. Se därför till att kolla upp detaljerna för vad som ingår i den försäkring du vill teckna.

Tilläggsförsäkringar

Du kan också köpa till vissa tilläggsförsäkringar för att komplettera din bilförsäkring. Några exempel är drulleförsäkring och försäkring för hyrbil om din bil skulle gå sönder.

Många tilläggsförsäkringar innebär en självriskreducering vid olika situationer. Det innebär att den självrisk som du själv måste betala blir mindre vid exempelvis skadegörelse eller om du krockar med ett djur.

Exempel: Johannes har orsakat en krock med en annan bil, vilket har lett till skada på båda fordonen. I den obligatoriska trafikförsäkringen ingår skadorna på förare och passagerare i båda bilarna. Om Johannes har en halvförsäkring kan han få hjälp med bärgning av sin skadade bil eftersom räddningsskyddet ingår. Däremot har han inte helförsäkring, vilket gör att han inte får ersättning för skadorna på sin egen bil. Johannes har dock lagt till en tilläggsförsäkring som innebär självriskreducering, vilket innebär att han behöver betala en mindre summa från egna pengar än om han inte hade haft tilläggsförsäkringen.

Finns det bilförsäkringar för företag?

Ja, det finns särskilda bilförsäkringar för företag, men de fungerar i stort sett likadant som privata försäkringar. Det är därför precis lika viktigt att du jämför bilförsäkring företag på samma sätt som privata bilförsäkringar. Företaget väljer om de vill teckna bara trafikförsäkring eller vill utöka med halv- eller helförsäkring. 

Företag kan välja särskilda tilläggsförsäkringar beroende på vad som passar företagets verksamhet. Till exempel kan företaget göra ett tillägg till bilförsäkringen som innefattar lösa saker som förvaras i bilen. Företag som transporterar gods kan teckna tilläggsförsäkringar som innefattar godset om något skulle skadas eller bli stulet under transporten.

Hur tecknar jag en ny bilförsäkring?

Du måste teckna din bilförsäkring samma dag som du blir ägare till bilen, det vill säga det datum som du meddelar till Transportstyrelsen att du köper en bil. Alltså behöver du vara ute i god tid när du ska jämföra och hitta bilförsäkring.

Det går så gott som alltid att teckna bilförsäkringen online. Då fyller du i bilens registreringsnummer och ditt personnummer samt de uppgifter som behövs för att beräkna priset för din bilförsäkring. Du väljer också vad du vill ska ingå i försäkringen och från vilket datum bilförsäkringen ska gälla. Vi hjälper dig jämföra bilförsäkring utan telefonnummer och även att jämför bilförsäkring utan registreringsnummer.

Tänk på! Bilen måste ha minst en trafikförsäkring från den dagen då köpet går igenom. Annars behöver du betala en avgift för varje oförsäkrad dag.

Kan jag teckna bilförsäkring utan körkort?

Ja, du kan teckna bilförsäkring utan att ha körkort, så länge du också står som ägare på bilen.

Vem får köra bilen?

Du får låta vem som helst köra din bil så länge personen har ett giltigt körkort.

Om någon under 25 år kommer att köra bilen måste du ange det när du tecknar försäkringen. Det beror på att unga förare utgör en statistiskt större risk i trafiken, och därför påverkar det priset på försäkringen. Den regeln gäller dock inte vid övningskörning, eftersom det då är den som handleder som ansvarar för körandet.

Tänk på! Du är skyldig att meddela försäkringsbolaget om förutsättningarna för ditt försäkringspris ändras. Till exempel om du kör mer än du har beräknat eller om en förare under 25 år ska använda bilen. Annars riskerar du att inte få någon ersättning om något skulle hända.

Kan någon annan stå på min bilförsäkring?

Nej, det måste vara du som äger bilen som står på bilförsäkringen. Det ska också vara du själv eller en närstående som huvudsakligen använder bilen. Om du skriver någon annan än bilens ägare på försäkringen kan det hända att du får mindre eller ingen ersättning från bilförsäkringen om något händer.

Kan en förälder stå på bilförsäkringen?

Nej, en förälder får inte stå på bilförsäkringen om det är barnet som äger bilen. Det är alltså inte tillåtet att skriva bilförsäkringen på sina föräldrar för att hålla nere priset.

Hur säger jag upp eller byter bilförsäkring?

Bilförsäkringar gäller i ett år från den dagen du tecknade försäkringen. Därefter förnyas försäkringen med ännu ett år automatiskt. Om du vill säga upp eller byta bilförsäkring måste du därför göra det på huvudförfallodagen, det vill säga det datum som det står i avtalet att bilförsäkringen löper ut.

För att säga upp din bilförsäkring ska du kontakta försäkringsbolaget. Om du fortfarande äger bilen måste du se till att ha tecknat en ny försäkring innan du säger upp den gamla, så att bilen inte är oförsäkrad.

Tänk på! Det är bara på huvudförfallodagen som du kan säga upp en bilförsäkring. Om du inte säger upp bilförsäkringen förlängs bindningstiden och du måste betala för den i ytterligare ett år.

Det finns dock två fall då bilförsäkringen avslutas innan huvudförfallodagen: om du säljer bilen och om du ställer av bilen.

När du säljer bilen avslutas bilförsäkringen

Du behöver inte säga upp bilförsäkringen när du säljer din bil. När du och den nya ägaren anmäler ägarbyte till Transportstyrelsen meddelar de ditt försäkringsbolag, som avslutar bilförsäkringen automatiskt.

Om du har betalat i förhand för tid som du inte har varit ägare till bilen får du de pengarna återbetalda från försäkringsbolaget.

Tänk på! Om du köper en begagnad bil kan du inte ta över den förra ägarens bilförsäkring, utan måste teckna en egen.

När du ställer av bilen övergår bilförsäkringen till en billigare försäkring

Om du ställer av bilen och anmäler detta hos Transportstyrelsen ändras halv- eller helförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring. Då gäller ett visst skydd för bilen under den tid då den inte används, till exempel vid stöld, brand eller yttre skador. Trafikförsäkringen pausas under tiden som du har bilen avställd, och du behöver inte betala för den.

Avställningsförsäkringen är billigare än en vanlig bilförsäkring. Men om du inte vill ha någon avställningsförsäkring på din avställda bil ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Om du ställer på din bil igen börjar bilförsäkringen gälla igen, med samma omfattning som den hade innan du ställde av bilen.

När kan jag byta bilförsäkring?

Du kan byta bilförsäkring den dag då din tidigare försäkring går ut. Bilförsäkringen gäller för ett år i taget och förnyas sedan om du inte säger upp den.

Undantaget är om du byter eller säljer bilen. Då är det möjligt att byta bilförsäkring, eftersom du inte längre äger bilen som du försäkrade. Bilförsäkringen avslutas då av försäkringsbolaget, redan innan huvudförfallodagen.

Måste man säga upp bilförsäkring när man byter bolag?

Ja, när du byter försäkringsbolag måste du säga upp din gamla bilförsäkring för att inte behöva betala för dubbel försäkring. Din gamla bilförsäkring förnyas automatiskt om du inte säger upp bilförsäkringen från huvudförfallodagen.

Kan jag säga upp bilförsäkring i förtid?

Nej, du kan inte säga upp bilförsäkringen innan bindningstiden på ett år har gått ut. Men om du säljer bilen avslutas din bilförsäkring automatiskt. Om du ställer av bilen övergår bilförsäkringen till en billigare avställningsförsäkring.

Hur betalar jag bilförsäkringen?

Det är viktigt att du betalar bilförsäkringen i tid för att din bilförsäkring ska fortsätta gälla. De flesta försäkringsbolag erbjuder olika betalningsalternativ såsom autogiro, e-faktura och pappersfaktura.

Betalar jag bilförsäkringen i förskott?

Ja, vanligtvis ska du betala bilförsäkringen några dagar innan den kommande försäkringsperioden börjar gälla. Det finns dock bilförsäkringar som du betalar i efterhand, där kostnaden varierar beroende på hur du kör och hur mycket du använder bilen.

Hur ofta betalar jag?

Du kan oftast välja att betala bilförsäkringen per år eller månadsvis. Hos vissa försäkringsbolag kan du även välja att betala bilförsäkringen halvårsvis.

Du kan betala utifrån din körstil

Det finns bilförsäkringar som låter dig betala efter hur mycket du kör och på vilket sätt du kör. Då är en del av försäkringskostnaden rörlig och varierar från månad till månad beroende på hur du kör bilen. Detta är ett alternativ till traditionella försäkringar, där priset beräknas i förtid utifrån ditt uppskattade körande.

Vad händer om jag inte betalar bilförsäkringen?

Om du har glömt att betala bilförsäkringen i tid för förfallodatum kommer du att få en påminnelse från försäkringsbolaget. Om du inte heller efter påminnelsen betalar bilförsäkringen i tid slutar försäkringen att gälla. Du får då betala en straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen fram till att du tecknar en ny försäkring eller ställer av din bil.

Om din betalning kommer in först efter att bilförsäkringen har slutat gälla räknas det som att du tecknar en ny försäkring. Det innebär alltså att du har påbörjat ett nytt försäkringsår.

Vanliga frågor om bilförsäkring

Vad är skillnaden mellan helförsäkring och halvförsäkring?

Skillnaden mellan helförsäkring och halvförsäkring är hur mycket som ingår i varje försäkring. En halvförsäkring täcker många fel på bilens funktioner, om bilen skulle bli stulen eller börja brinna, samt hjälp vid behov av bärgning och vid rättsliga tvister om du råkar ut för en olycka i trafiken. I en helförsäkring ingår förutom detta även vagnskadeförsäkring som täcker yttre skador på bilen.

Halvförsäkring är billigare än helförsäkring eftersom den inte ger ett lika heltäckande skydd för bilen.

Kan jag teckna en tillfällig bilförsäkring?

Den enda gången du kan teckna en tillfällig bilförsäkring är om du importerar en bil från ett annat land och väntar på att få ett svenskt registreringsnummer. Då kan du teckna en trafikförsäkring för en kortare tid till dess att bilen har kommit till Sverige och blivit registrerad här.

Hur fungerar min bilförsäkring utomlands?

En svensk bilförsäkring gäller inom Norden, EU och EES. I vissa andra länder krävs det att du har ett så kallat Grönt kort, som är ett internationellt bevis på att du har den obligatoriska trafikförsäkringen.

Du kan beställa Grönt kort hos ditt försäkringsbolag. Du bör också ta med dig försäkringsbrev och registreringsbevis ifall något skulle hända.

I länder där Grönt kort inte gäller behöver du teckna en lokal trafikförsäkring eller en gränsförsäkring. Det gäller även om din bil kommer att befinna sig utanför Sverige i över ett halvår.

Hur får jag en billig bilförsäkring i Spanien?

I Spanien får du den billigaste bilförsäkringen om bilen också är registrerad i Spanien. Det är lag på trafikförsäkring precis som i Sverige, och den kan utökas med ytterligare skydd.

En del försäkringsbolag erbjuder möjligheten att ställa av bilen under perioder om du vistas i Spanien delar av året.

Hur fungerar bilförsäkring i USA?

Om du bokar hyrbil i USA ska alla nödvändiga försäkringar ingå om du bokar från Sverige innan du reser. Det är också billigare att boka hyrbilen i förväg än på plats.

Även hos bilpooler ingår bilförsäkring i priset. Om du ska låna en bil bör du kontrollera om bilförsäkringen gäller även dig eller om du måste komplettera den.

Måste jag meddela försäkringsbolaget om jag flyttar?

Nej, du behöver inte meddela försäkringsbolaget eftersom de automatiskt får uppgifter om flytten via folkbokföringen.