Hoppa till innehåll

Jämför och hitta bästa MC-försäkringen 2022

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar, ManyPets SE, Insplanet, ICA Försäkring, Hedvig SE, evoli SE, Europeiska ERV, Compricer och Accept Inkomstförsäkring och innehåller annonslänkar.

För att köra motorcykel i trafiken måste du ha en motorcykelförsäkring. Däremot kan du själv välja vilken omfattning du vill ha på din mc-försäkring och anpassa försäkringen efter hur stor del av året du tänker använda motorcykeln. Att jämföra olika mc-försäkringar med varandra är det bästa sättet att hitta det bästa skyddet till lägsta möjliga pris.

Bästa MC-försäkringen 2022:

 1. Moderna MC-försäkring
 2. ICA MC-försäkring
 3. Svedea MC-försäkring
Testvinnare
4.7
/
5
 • Ingen självrisk om du krockar med djur
 • Gratis hyrmotorcykel eller hyrbil vid driftstopp
 • Välj själv verkstad vid skadegörelse
Maxersättning
3 prisbasbelopp ≈ 145 800 kr
Skyddsutrustning
19 000 kr per person & skadetillfälle
Ersättning extratillbehör
100 000 kr
Tillägg hos Moderna MC-försäkring
Tillbehörsförsäkring Upp till 100 000 kr
Olycksfallsförsäkring Upp till 800 000 kr
Självrisk hos Moderna MC-försäkring
Trafik: 1 000 kr
Brand: 1 000 kr
Stöld: 1 500 kr
Räddning: 1 000 kr
Rättsskydd: 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
4.7
/
5
 • Säsongsanpassad försäkring ger lägre årspris
 • Utan självrisk vid stöld med spårsändare
 • ICA-bonus på hela försäkringskostnaden
Information om ICA MC-försäkring
Trafik: Trafik, olycka, krishjälp
Halv: Brand, stöld, glas, räddning, rättsskydd, maskinskada
Hel: Vagnskada
Rättsskydd: 20 procent, lägst 1 500 kr
Räddning: 1 500 kr
Självrisker hos ICA MC-försäkring
Trafik: 1000 kr
Trafikolycksfall och krisförsäkring: 0 kr
Brand: 1500 kr
Stöld: 1 500 kr
Glas: 1 500 kr
Maskinskada: 1 500/3 000 kr
4.2
/
5
 • 10 % SMC-rabatt
 • Skadejour dygnet runt
 • 15 märkesförsäkringar till bra priser

Vad är en MC-försäkring?

En MC försäkring är en form av fordonsförsäkring. Du kan välja mellan tre olika omfattningsnivåer på MC-försäkringen: Trafikförsäkring, halv- och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den täcker personskador och skador på andras egendom, halv- och helförsäkringarna är mer omfattande tillägg.

Jämför priser och hitta billigaste mc-försäkringen

Att välja den billigaste mc-försäkringen handlar (precis som för en bilförsäkring) inte bara om vilket försäkringsbolag som erbjuder lägst pris när du ska teckna försäkringen. För att få ner kostnaden i längden finns det fler saker att ta med i beräkningen.

Tänk på! Du måste försäkra motorcykeln redan från den dagen du köper den. Den förra ägarens mc-försäkring gäller inte efter försäljningen.

Först och främst bör du utgå ifrån vilket försäkringsbehov du har. Vill du nöja dig med den obligatoriska trafikförsäkringen, eller behöver du ett mer omfattande skydd? Fundera också på om du kommer att vilja ställa av motorcykeln under vintern, eftersom även det påverkar vilken försäkring du ska teckna.

Jämför sedan villkoren för olika försäkringar som täcker det behovet och välj den som erbjuder lägst pris för just de villkor som du vill ha. Kolla också efter rabatter som försäkringsbolag ofta erbjuder om du försäkrar fler än ett fordon hos dem eller tecknar ett särskilt medlemskap.

Tips! Om du försäkrar flera fordon hos samma försäkringsbolag kan du ofta få en samlingsrabatt.

Hur beräknas priset på mc-försäkringen?

Vilket pris du får på mc-försäkringen beror på försäkringsbolagets bedömning av riskerna i trafiken. Försäkringsbolagen utgår från ett antal faktorer när de bestämmer priset på din mc-försäkring.

 • Motorcykelns egenskaper. Motorcykelns ålder, modell och skick styr dess värde, och därmed även vad prisnivån blir för försäkringen. Även viktklassen spelar in, där en lätt mc får billigare försäkringspris än en tung mc.
 • Din ålder. Yngre förare brukar få högre pris på försäkringen än äldre förare, eftersom de utgör en högre trafikrisk statistiskt sett. Hur länge du har haft mc-kort kan också spela in.
 • Var du bor. Priset för en mc-försäkring varierar mellan olika orter. Försäkringsbolaget utgår då ifrån trafikförhållanden och olycksrisken på orten.
 • Säkerhetsåtgärder. Försäkringsbolaget tar också hänsyn till vilka åtgärder du har tagit till för att minska trafikriskerna för dig och andra trafikanter, samt hur du förebygger att motorcykeln ska bli stulen.

Tips! Är ni flera som ska använda motorcykeln kan försäkringspriset bli lägre om den av er som haft mc-kort längst skrivs som ägare och tecknar mc-försäkring.

Så kan du påverka priset på mc-försäkringen

Genom att på olika sätt förbättra säkerheten för din motorcykel kan du få ett lägre pris hos många försäkringsbolag.

 • Fixa bromsar och andra funktioner. Genom att installera ABS-bromsar, antispinn och andra funktioner på motorcykeln kan du ofta få rabatt eller sänkt självrisk på mc-försäkringen.
 • Skaffa skyddsutrustning. Som motorcyklist måste du använda hjälm enligt lagen, men vissa försäkringsbolag kräver också att du har annan skyddsutrustning när du kör din mc. Bättre skyddsutrustning kan många gånger sänka priset på din mc-försäkring.
 • Förvara mc:n på säkert sätt. Att förvara motorcykeln i ett garage på natten och använda certifierade lås när den står utomhus kan sänka försäkringspriset. I vissa fall kan det till och med vara ett krav från försäkringsbolaget. Om garaget är larmat kan du ibland få ytterligare rabatt.
 • Låna inte ut din mc till andra. Om bara du ska använda motorcykeln blir försäkringen billigare, medan du får betala mer om du ska låna ut den till andra. Det gäller särskilt om en yngre person ska köra motorcykeln. Något annat som påverkar priset är om personen som ska låna motorcykeln tillhör samma hushåll som dig.
 • Justera självrisken. Genom att välja en försäkring med högre självrisk betalar du ett lägre pris för mc-försäkringen. Samtidigt innebär det att du betalar en högre del av kostnaden om olyckan väl är framme.

Vad ingår i en mc-försäkring?

Tänk på! Du måste alltid ha åtminstone en trafikförsäkring för att motorcykeln ska få köras i trafiken. Har du inte det får du betala en straffavgift som är betydligt högre än försäkringspremien.

Utöver detta kan du utöka mc-försäkringen med en halv- eller helförsäkring. En halvförsäkring ger ersättning för vissa skador på motorcykeln, om motorcykeln blir stulen och vid vissa andra situationer som kan uppstå.

Med en helförsäkring får du även ersättning för fler typer av skador på själva motorcykeln. Om du har en dyrare motorcykel av högre värde rekommenderas särskilt att du tecknar en helförsäkring.

Exempel: David har råkat köra på en grannes staket med sin motorcykel. Eftersom han har den obligatoriska trafikförsäkringen ersätts kostnaden för skadan på staketet. Däremot har han inte tecknat någon mer omfattande försäkring och får därför ingen ersättning för att reparera de mindre skadorna som uppstod på motorcykeln. Hade han haft en helförsäkring skulle den ha täckt även detta.

Trafikförsäkringen täcker

 • Personskador. Vid trafikolyckor täcker trafikförsäkringen skador på såväl föraren, passagerare och andra som är inblandade i olyckan.
 • Skador på egendom. Om du eller föraren av din motorcykel orsakar skador på andras fordon eller egendom ersätter försäkringen detta.

Halvförsäkringen täcker även

 • Stöld. Du får ersättning om motorcykeln blir stulen eller skadad vid ett stöldförsök. Även tillhörande delar och utrustning till mc:n omfattas av försäkringen.
 • Brandskador. Skador som orsakas av brand, blixtnedslag eller liknande ersätts av mc-försäkringen.
 • Skador på glasrutor. Om någon av motorcykelns glasrutor skadas täcks det av mc-försäkringen. Även strålkastaren kan vara inkluderad i detta.
 • Viss maskinskada. Försäkringen kan ersätta oförutsedda skador som påverkar funktionen på motorn. Det gäller dock bara nyare motorcyklar. Försäkringsbolagen har en maxgräns för hur många år motorcykeln får ha varit i trafik och hur många mil den får ha kört.
 • Räddningsskydd. Om motorcykeln behöver bärgas ersätter försäkringen kostnader som uppkommer i samband med detta.
 • Rättsskydd. Du kan få ersättning för omkostnader om en juridisk tvist skulle uppstå exempelvis när du köper eller säljer en motorcykel.

Helförsäkringen täcker även

 • Vagnskada. Som vagnskada räknas skador på motorcykeln som uppstår på grund av vid olyckor och skadegörelse. Även skador från fallna träd eller liknande täcks av denna försäkring.

Innehållet i framför allt halvförsäkringen kan i viss mån variera. I vissa halvförsäkringar kan det ingå även krisskydd eller allriskförsäkring för sådant som feltankning och borttappad nyckel.

Tänk på! Jämför alltid innehåll och villkor på mc-försäkringar för att se vilket skydd du verkligen får för pengarna.

Tilläggsförsäkringar för mc-försäkring

Till mc-försäkringen brukar det finnas någon form av tilläggsförsäkring som ger extra stöd vid trafikolyckor. Vill du känna dig extra trygg i trafiken kan det vara en idé att teckna en sådan tilläggsförsäkring.

Med olyckstillägget kan du exempelvis få ersättning för vårdkostnader när förare eller passagerare blir skadade och vid bestående skador eller om någon skulle omkomma i olyckan. Även ersättning för kostnader för kristerapi hos psykolog kan ingå i olyckstillägget.

Tips! På en motorcykel är du mindre skyddad än när du sitter i en bil. Därför kan ett olycksfallstillägg vara värt att överväga.

Andra tilläggsförsäkringar som kan erbjudas är hyrbilstillägg om din motorcykel behöver lämnas till en verkstad, eller värdeminskningstillägg som ger högre ersättning även när motorcykelns värde minskar.

När gäller mc-försäkringen?

Mc-försäkringen gäller både när motorcykeln körs ute i trafiken och när den står parkerad. Försäkringsbolaget kan dock ställa vissa krav för var motorcykeln ska förvaras för att försäkringen ska vara giltig. De kan till exempel kräva att du använder en viss typ av lås eller att motorcykeln står i ett garage under natten.

Försäkringen gäller även om du lånar ut motorcykeln till en annan förare som du har angett när du tecknade försäkringen. Den innefattar också passagerare som åker med på motorcykeln.

Däremot måste det vara du som äger motorcykeln som tecknar försäkringen, annars är den inte giltig.

Teckna en mc-försäkring som passar ditt körande

För att teckna en mc-försäkring måste du stå som ägare till motorcykeln. Oftast kan du välja om du vill teckna en årsförsäkring för motorcykeln eller en basförsäkring som gör det möjligt att ställa av motorcykeln i perioder.

Årsförsäkring

En årsförsäkring för mc gäller under hela året, med samma omfattning oavsett vilken säsong det är. En årsförsäkring är billigare än en basförsäkring under den tid du använder motorcykeln, och alltså mer prisvärd om du inte tänker ställa av den under vinterhalvåret.

Däremot tillkommer ofta extra säkerhetskrav med årsförsäkringen. Det kan till exempel finnas krav på att du ska förvara motorcykeln i ett låst garage och använda viss skyddsutrustning för att försäkringen ska vara giltig.

Basförsäkring och avställningsförsäkring

En basförsäkring är bäst för dig som tänker ställa av din motorcykel under delar av året. Den omfattning som du har valt på försäkringen gäller då som vanligt när du använder motorcykeln.

När du sedan ställer av motorcykeln hos Transportstyrelsen omvandlas försäkringen till en avställningsförsäkring. Det innebär att trafikförsäkringen blir vilande medan motorcykeln är avställd och att halv- eller helförsäkringen skalas ner.

Tänk på! Medan motorcykeln är avställd är det olagligt att ta ut motorcykeln i trafik, eftersom den obligatoriska trafikförsäkringen är vilande.

Medan du använder motorcykeln har basförsäkringen ett högre pris än årsförsäkringen, medan priset blir lägre när motorcykeln är avställd. Det beror på att du inte betalar trafikförsäkringsdelen under den perioden.

Avställningsförsäkring täcker

 • Stöld
 • Brandskador
 • Skador på glasrutor
 • Rättsskydd
 • Vagnskadeskydd (om du har tecknat en helförsäkring)

Vanliga frågor om mc-försäkring

Vad är skillnaden på försäkring för lätt eller tung mc?

Hos vissa försäkringsbolag finns särskilda mc-försäkringar för lätt respektive tung mc. I övriga fall får du specificera motorcykelns klass när du tecknar försäkringen. Mc-försäkring är billigare för lätta än för tunga motorcyklar. Är du osäker på om din motorcykel räknas som lätt eller tung kan du läsa om definitionerna hos Transportstyrelsen eller fråga försäkringsbolaget.

Är mc-försäkringen avställningsbar?

De flesta försäkringsbolag erbjuder en basförsäkring för mc som gör det möjligt att ställa av motorcykeln under vinterhalvåret.

Gäller mc-försäkringen utomlands?

Mc-försäkringen gäller inom EU- och EES-länder och ett antal andra länder. I vissa länder krävs det att du skaffar ett Grönt Kort hos ditt försäkringsbolag som visar att motorcykeln är försäkrad.

Måste jag ha en mc-försäkring om jag bara kör motorcykeln på bana?

I vissa fall kan du köra motorcykeln utan försäkring om du bara ska köra den inom inhägnade områden, exempelvis om du har en crossmodell.

Finns det särskilda märkesförsäkringar för mc?

Ja, en del försäkringsbolag har särskilda mc-försäkringar för olika märken, medan andra inte har det.

Hur säger jag upp min mc-försäkring?

Mc-försäkringar tecknas vanligtvis för ett år i taget. Om du säger upp mc-försäkringen upphör den att gälla på nästa huvudförfallodatum, det vill säga den dag försäkringen går ut. Säljer du din motorcykel kan du säga upp försäkringen direkt eftersom du inte längre står som ägare.

Vad tycker du om vår jämförelse?

4.8
Rated 4.8 out of 5
4.8 utav 5 stjärnor (baserat på 4 omdömen)
Mycket bra75%
Bra25%
Medel0%
Dåligt0%
Riktigt dåligt0%