Hoppa till innehåll

Jämför och hitta bästa olycksfallsförsäkringen 2022

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar, ManyPets SE, Insplanet, ICA Försäkring, Hedvig SE, evoli SE, Europeiska ERV, Compricer och Accept Inkomstförsäkring och innehåller annonslänkar.

Förmånsplikt, invaliditet och hälsodeklaration – olycksfallsförsäkringar förvirrar lätt den som är ny på området. Att välja rätt försäkring är dock oerhört viktigt, och tål att funderas på.

En bra försäkring ger stor ersättning för en förhållandevis liten premie. Hur stor ersättningen behöver vara och hur liten premie du behöver beror helt på dig och din unika situation. Jämför olycksfallsförsäkring nedan.

Topp 7 bästa olycksförbättringen 2022:

 1. ICA Olycksfallsförsäkring
 2. Hedvig Olycksfallsförsäkring
Testvinnare
4.9
/
5
 • Ingen självrisk vid skada
 • Samma skydd utomlands i upp till 12 månader
 • Försäkringen kan behållas livet ut
 • 99 kr per månad
4.6
/
5
 • Fungerar som ett tillägg till hemförsäkringen
 • Gäller för dig och din familj
 • Försäkringen är helt utan självrisk

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är egentligen livförsäkring, invaliditetsersättningsförsäkring och vård- och tandförsäkring i ett. En genomsnittlig liv och olycksfallsförsäkring kostar ungefär 100 kronor i månaden, vilket är lite med tanke på den trygghet som försäkringen innebär.

Det här ingår oftast i en olycksfallsförsäkring

 • Livförsäkring
 • Invaliditetsersättning
 • Ersättning för vård och tandvårdskostnader

Till olycksfall räknas även sjukdomar, och därför kallas det ibland för sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det är samma sak. Oavsett vad försäkringen heter ersätter den både sjukdomar och olycksfall. Till vilken grad beror helt på försäkringsgivaren.

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

En genomsnittlig liv och olycksfallsförsäkring kostar runt 100 kronor i månaden. Med tanke på hur stora kostnader ett olycksfall kan resultera i är månadspremien väldigt rimlig.

En lägre månadskostnad innebär generellt lägre ersättning och fler undantag om olyckan skulle vara framme. Den billigaste sjuk- och olycksfallsförsäkringen är därför inte alltid den bästa.

Exempel: Tyra tecknade en olycksfallsförsäkring, men på grund av sina studie- och bolån valde hon den lägsta månadspremien hon kunde hitta. Priset rent ekonomiskt var lågt, men priset i livskvalitet blev desto högre. När Tyra några månader senare skadar sin axel nekas hon ersättning trots att hon blir deltidssjukskriven.

Det kan vara värt att betala några tior mer i månaden för att kunna få mer hjälp vid omfattande tandvård, till exempel.

Vissa försäkringsbolag erbjuder tilläggsförsäkringar till sina olycksfallsförsäkringar.

Behöver jag ha en olycksfallsförsäkring?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är bra att ha, oavsett vem du är. Även om sjukvård till stor del är subventionerad i Sverige är den inte gratis. Allvarliga skador kan därför snabbt bli dyra.

Med det sagt kan du redan vara omfattad av en olycksfallsförsäkring. Barnförsäkringar kan gälla till och med 30 års ålder, och arbetsplatser med kollektivavtal har i de flesta fall gruppförsäkringar.

Tips! Undersök därför om du redan är försäkrad och hur bra försäkringen är. För att ta reda på det kan du prata med en förälder, arbetsgivare eller facklig representant.

Tänk dock på att en försäkring via en arbetsplats kanske bara gäller för skador som uppkommer under arbetstid. Skulle du inte vara nöjd med det skydd du redan har är det läge att teckna en privat olycksfallsförsäkring.

Vilken olycksfallsförsäkring passar för en pensionär?

De flesta försäkringar har en åldersgräns för hur länge försäkringarna gäller. Vissa erbjuder ett skydd livet ut medan några har en skydd som successivt minskas. Vissa försäkringsbolag drar in försäkringen helt när den försäkrade når en viss ålder.

Som pensionär är det smart att gå genom Pensionärernas Riksorganisation, PRO. De har ett förmånligt avtal för en olycksfallsförsäkring som bara kostar några tior i månaden. Den passar därför utmärkt för den med en liten pension.

En senior över 60 år bör vända sig till de försäkringsbolag som har högst åldersgränser. Där innefattas Folksam, ICA och If. ICA:s och If:s gäller då till och med att den försäkrade dör. Folksams försäkring gäller lika länge, men med annorlunda villkor. Jämför olycksfallsförsäkring pensionär ovan, precis som för övriga försäkringar.

Vilken olycksfallsförsäkring passar för en student?

Något som få vet om försäkringar är att du i många fall räknas som barn upp till att du är 25 år. Ibland gäller försäkringen upp till 30 års ålder.

I försäkringsvärlden räknas barn som barn tills de är minst 25 år gamla. Många studenter omfattas därför av sin barnförsäkring, vilken innehåller en väldigt förmånlig olycksfallsförsäkring. Avsluta därför aldrig en barnförsäkring i förtid.

En barnförsäkring innehåller en olycksfallsförsäkring som är väldigt generös. Skyddet från en barnförsäkring tenderar dessutom att vara betydligt mer omfattande än en olycksfallsförsäkring riktad till vuxna.

Den student som inte har en barnförsäkring bör dock teckna en ny. Många försäkringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkringar som komplement till hemförsäkringar.

Tips! Försäkringsbolagen vill att du samlar alla försäkringar hos dem. Det är därför ofta billigare att teckna en olycksfallsförsäkring inom samma företag som din hemförsäkring, till exempel.

Som student vid en högskola eller motsvarande är du ofta försäkrad av instutionen, på samma sätt som en anställd på en arbetsplats. 

Vad ingår i en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

De olika försäkringsbolagen har förvisso olika villkor och generositet, men grundstenarna är desamma. Det här är de delar som ingår i en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Livförsäkring

Den som har en olycksfallsförsäkring har i de allra flesta fall en form av livförsäkring. Det innebär att din familj får en viss ersättning när du dör.

Genomsnittet för en ersättning för ett dödsfall är cirka 50 000 kronor. Beroende på försäkring kan den summan dock bli både högre och lägre.

Att kalla livförsäkringen för just det är något missledande. Det är inte den avlidne som gynnas av försäkringen, utan de efterlevande. En livförsäkring av det här slaget är snarar en form av begravningshjälp.

Ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet

Invaliditetsersättningen är anledningen till att många tecknar en olycksfallsförsäkring.

Det finns två typer av invaliditet: medicinsk och ekonomisk. Den medicinska invaliditeten innebär att en person drabbas av någon form av funktionsnedsättning, och den ekonomiska invaliditeten refererar till hur denna funktionsnedsättning påverkar personens arbetsförmåga.

Exempel: Jesper är med om en bilkrock och drabbas av en allvarlig pisksnärtsskada. Han får mycket svåra smärtor i nacken som inte försvinner, och börjar månaderna efter skadan att utveckla artros. Hans invaliditet bedöms vara 17 procent, vilket leder till att han får medicinsk invaliditetsersättning.

Samma person kan bedömas ha både ekonomisk och medicinsk invaliditet. Personen kommer dock bara få utbetalning för den större av de två ersättningssummorna. I de flesta fall innebär det den medicinska ersättningen.

Den som inte har möjlighet att jobba lika mycket som förväntas från samhällets håll får ersättning av staten. Den sjukersättning som ges motsvarar dock få människors bekvämlighetsstandard.

En invaliditetsersättning garanterar därför ett liv med guldkant, även om du råkar ut för en olycka. Ersättningen betalas i regel ut som en engångssumma.

Ersättning vid sjukhusvistelse

Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar ger ersättning för sjukhusvistelser. Skulle du exempelvis hamna på akuten kan du ersättas för det besvär det medförde tidsmässigt.

Försäkringsbolagen har olika ersättning för sjukhusdygn. Ersättningen kan variera mycket men brukar vara några hundralappar för varje dygn.

I samband med detta går det beroende på försäkringens generositet även att få ersättning för resan dit, parkering, mat som köps oväntat på plats och mycket annat.

Tänk på! Skulle du bli akut sjuk och hamna på sjukhus kan din olycksfallsförsäkring ersätta mindre utgifter såsom parkering och mat under vistelsen. Skicka dina kvitton till försäkringsbolaget i samband med att du anmäler skadan.

En olycksfallsförsäkring ersätter dock enbart olycksfall. En planerad operation eller ett rutinmässigt läkarbesök ger därför ingen ersättning från en olycksfallsförsäkring, även om vistelsen är längre än ett dygn.

När behövs en hälsodeklaration?

En hälsodeklaration är ett formulär som du fyller i med ditt aktuella hälsotillstånd. Försäkringsbolagen använder dem för att räkna ut risken för att du blir sjuk, och därmed hur hög din premie du bör ha.

Skulle du råka ut för en olycka och försäkringen behövs, kommer försäkringsbolaget att ha tillgång till dina sjukjournaler. I samband med det kommer de att veta vilka sjukdomar och symptom du har sedan innan.

Kan man teckna en olycksfallsförsäkring utan hälsodeklaration?

De flesta olycksfallsförsäkringar tecknas utan någon hälsodeklaration. I dagsläget är det bara två försäkringsbolag som kräver en hälsodeklaration för olycksfallsförsäkringar: Länsförsäkringar och Movestic.

Viktigt att komma ihåg är dock att vad som står i en hälsoförsäkring spelar liten roll. Sjukdomar du har innan försäkringen tecknas kommer inte att täckas, oavsett om försäkringsbolaget vet om dem eller inte.

Karenstid och självrisk för olycksfallsförsäkringar

För de allra flesta försäkringar gäller en så kallad karenstid. Det innebär att en försäkring inte ersätter en skada som framkommer strax efter att du har tecknat försäkringen. Regeln finns för att undvika att försäkringar tecknas retroaktivt.

Karenstiden för sjuk- och olycksfallsförsäkringar brukar ligga på cirka sex månader.

Självrisk innebär att försäkringen bara ersätter dig när kostnaderna når en viss summa. Det motsvarar på ett ungefär ett högkostnadsskydd.

För nästan alla andra former av försäkringar används självrisker i någon grad. Självrisk används dock inte för olycksfallsförsäkringar. Råkar du ut för ett olycksfall får du full ersättning om försäkringsbolaget bedömer att du ska få det.

Olycksfallsförsäkring via arbetsplatsen

De arbetsplatser som har kollektivavtal har i någon utsträckning olycksfallsförsäkringar. Dessa täcker oftast bara de olyckor som sker på arbetsplatsen samt på vägen dit och hem.

På fritiden täcks du dock inte alltid av fackförbundets olycksfallsförsäkring. Alla skador och sjukdomar uppkommer inte under arbetstid. 

Tänk på! Olycksfallsförsäkringar från arbetsplatser eller högskolor gäller i många fall endast den som drabbas på väg till, under eller på väg hem från arbete eller studier. Skulle något hända på fritiden finns då risken att du är oskyddad.

Se över ditt anställningsavtal eller fråga en facklig representant om du är försäkrad även utanför arbetstid. Om den olycksfallsförsäkring du har inte skyddar dig dygnet runt är det viktigt att du tecknar en egen.

Ingår olycksfallsförsäkring i hemförsäkring?

En olycksfallsförsäkring ingår inte i en hemförsäkring. Försäkringarna har två olika syften.

En hemförsäkring skyddar dig mot ekonomisk skada. Det kan du läsa mer om i vår guide om hemförsäkringar. Hemförsäkringen skyddar din bostad i första hand, samt dig som person i juridiska eller rättsliga scenarion.

En olycksfallsförsäkring skyddar dig mot kroppslig skada. Skulle du ramla, eller få en allvarlig diagnos som hindrar dig från att arbeta, är du skyddad av en olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkringarna gör undantag för vissa aktiviteter

Generellt gäller inte olycksfallsförsäkringar för aktiviteter som är farligare än de behöver vara. Med det menas sporter och aktiviteter som medför en stor risk för skada.

Ska du exempelvis prova fallskärmshoppning är det inte säkert att din försäkring täcker de eventuella skador som uppstår. Det bedöms då inte vara en aktivitet med en normal sannolikhet för skada.

Vissa intresseföreningar för aktiviteter som fallskärmshoppning har gruppförsäkringar. Skulle din huvudsakliga försäkring inte täcka din hobby kan det då vara bra att ta del av klubbens gruppförsäkring.

Innan du bokar in någon liknande aktivitet kan det därför vara värt att kolla villkoren för din olycksfallsförsäkring. Till exempel kan vanlig slalomåkning täckas av en vanlig försäkring, medan off pist-åkning inte ger någon ersättning.

Vilken olycksfallsförsäkring är bra för pensionärer?

De flesta försäkringsbolag erbjuder någon form av försäkring för pensionärer, senior försäkringar och liknande.

Är olycksfallsförsäkring onödigt?

Det här är en av de vanligaste frågorna ”behöver man verkligen en olycksfallsförsäkring” och svaret enligt oss är ja. Det är inte speciellt dyrt och det kan verkligen komma till nytta.

Är olycksfallsförsäkring avdragsgill?

Utbetalningar från olycksfallsförsäkringen är skattefria. Premie som betalas av arbetsgivare är avdragsgill för denne som personalkostnad.

Vad tycker du om vår jämförelse?

4.8
Rated 4.8 out of 5
4.8 utav 5 stjärnor (baserat på 4 omdömen)
Mycket bra75%
Bra25%
Medel0%
Dåligt0%
Riktigt dåligt0%