Helförsäkring – Vad är det?

Om du tecknar en helförsäkring ingår allt som finns med i en halvförsäkring och den obligatoriska trafikförsäkringen, samt en vagnskadeförsäkring. Denna täcker skador på din egen bil vid en olycka trots att felet är ditt, eller vid skadegörelse orsakad av en annan person.

Praxis är att du tecknar en helförsäkring för att få ett komplett skydd. Denna kostar givetvis lite mer, men du kan bland annat få ersättning vid feltankning, kupéskador, eller när du tappat bort nycklarna.

Allt som täcks av helförsäkringen

De olika försäkringsbolagen skiljer sig lite kring vad som ingår i en helförsäkring. Hos Folksam är vagnskada ett tillägg, samt att det finns några begränsningar beroende på förarens ålder. Trygg-Hansa och Länsförsäkringar inkluderar i sin tur vagnskador per automatik i sina helförsäkringar.

Här nedan presenterar vi vad som vanligtvis täcks av en helförsäkring:

 • Trafikförsäkring
 • Brand
 • Glasrutor (t.ex. stenskott)
 • Stöld och inbrott
 • Motor och elektronik (beroende på hur gammal eller ny bilen är)
 • Drulle / Allrisk
 • Bärgning (tex. vid motorhaveri)
 • Rättsskydd
 • Krishjälp
 • Vagnskada

Några tillägg som kan väljas beroende på vilket försäkringsbolag du har är:

Nya bilar har ofta redan en vagnskadeförsäkring

En viktig aspekt att hålla koll på är att nya bilar brukar levereras med en vagnskadeförsäkring under några år. I dessa fall räcker det alltså att teckna en halvförsäkring, däremot bör du uppgradera till en helförsäkring när vagnskadegarantin löper ut. En vagnskada har inte heller något åldersavdrag, utan beräknas utifrån bilens värde.

Självrisk i helförsäkringar skiljer sig

I en helförsäkring får du oftast ersättning för vagnskador, trafikskador och stöld. Hur de skiljer sig beroende på vilket försäkringsbolag du anlitar kan du se nedan, notera dock att dessa endast är ett fåtal av samtliga som verkar inom branschen.

Självrisker som tillämpas

 • Svedea: 0 kr för trafikskada, 1 500 kr för stöld, 3 500 kr för vagnskada
 • ICA Försäkring: 1 000 kr för trafikskada, 1 500 kr för stöld, 4 500 kr för vagnskada
 • Moderna Försäkringar: 1 000 kr för trafikskada, 1 500 kr för stöld, 3 500 kr för vagnskada
 • Trygg Hansa: Valbar självrisk: 3 000, 4 500 eller 6 000 kr.
 • If: 0 kr för trafikskada om föraren är äldre än 25 år, 1 000 kr om hen är yngre. 1 500 kr stöld, 3 000-6 000 kr för vagnskada (valbar).
 • Volvia: 0 kr för trafikskada, 0 kr för stöld om bilen har ett aktivt och godkänt larm, samt 3 000 eller 6 000 kr för vagnskada. 
 • Dina försäkringar: 10 % av prisbasbeloppet för trafikskada.

Ditt pris på helförsäkringen skiftar rejält bland olika försäkringsbolag

Beroende på vilket bolag du väljer kan priset variera kraftigt. Många faktorer påverkar din kostnad, men förvänta dig allt från 180 till 500 kr när du jämför de billigaste och dyraste alternativen. Notera även att en högre självrisk ger ett lägre pris på totalkostnaden av försäkringen.

Djurkollision kan innebära sänkt självrisk

En del helförsäkringar ger dig rabatt på självrisken om du skulle kollidera med ett djur. Moderna tillämpar 0 kr i självrisk medan Svedea erbjuder en halverad sådan.

Olika fördelar med olika försäkringar

Precis som med det mesta får du unika rabatter beroende på vilket försäkringsbolag du anlitar. I en helförsäkring kan du dessutom få lite extra förmåner som att du kan välja vilken verkstad bilen ska repareras i, eller en prisgaranti om bilen är skadefri under en viss tidsperiod.

Det enklaste är att du jämför de olika försäkringsgivarna mot varandra för att se vilka av dem som är mest fördelaktiga för dig. Villkoren kan också se lite olika ut, men detsamma gäller för självriskens storlek och vilka tillägg som erbjuds. Om du redan har en hem- eller test villaförsäkring hos samma försäkringsbolag kan du ofta pressa ned priset även på din bilförsäkring.

Vanliga frågor och svar

Vad täcker en helförsäkring?

Med denna bilförsäkring får du allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen, men även täckning för vagnskador. Tänk bara på att nya bilar redan kan ha en vagnskadegaranti vilket betyder att du inte nödvändigtvis behöver en helförsäkring de första åren, om tanken är att du vill få ett så komplett skydd som möjligt.

Är det värt att ha en helförsäkring?

Denna fråga är helt individuell då det beror på om du behöver ett heltäckande skydd till din bil. För vissa räcker en halvförsäkring gott och väl då den inkluderar det mesta som även finns i en helförsäkring, förutom vagnskador och vissa extra tillägg. Den kan också bli billig jämför med trafik- eller delkasko.

Hur mycket kostar en helförsäkring?

Priset beror på din ålder och årlig körsträcka, men även andra faktorer som din bostadsort och vilken bostadsform du har. Räkna med att du kan behöva betala allt mellan 180 och 500 kronor i månaden.

Vad täcker delkasko?

Delkasko är bara ett annat namn för halvförsäkring, därmed finns det ingen skillnad. Det som ingår är bland annat skydd mot brand, stöld, glas, inbrott och andra händelser i försäkringen.

Vad gäller för en moped eller a traktor?

Dessa fordon ingår i försäkringar som ”Småtraktorförsäkring”, samt ”Mopedförsäkring”. Därmed gäller inte din bilförsäkring, utan i sådana fall behövs en separat sådan. Detsamma gäller även för din husvagn, mopedbil eller MC som kräver sina egna försäkringar.

Senast granskad: 7 juli, 2023