Hemförsäkring hussvamp – vilken försäkring ger ersättning?

Hussvamp drabbar framför allt trähus och kan sprida sig i hela huset. Det kräver omfattande sanering och då är en villaförsäkring viktig. Exakt vilken ersättning som utgår vid sanering av hussvamp framgår i de särskilda villkoren i försäkringsbrevet.

Här kan du läsa om olika villaförsäkringar och vilka som ger ersättning vid hussvamp.

Ersättning för hussvamp i olika villaförsäkring

De flesta försäkringsbolag har skydd mot äkta hussvamp i villa-hemförsäkring. Självrisken kan variera och specificeras i försäkringsbrevet.

Hedvig VillaförsäkringFörsäkringen gäller inte för byggnadsdel som skadats genom långtidspåverkan.
ICA VillaförsäkringSkydd mot hussvamp ingår.
Gofido VillaförsäkringSkydd mot hussvamp går att välja som tillägg i villaförsäkring.
Moderna VillaförsäkringSkydd vid invändigt angrepp av äkta hussvamp.
Maxbelopp för sanering och reparation 1 miljon kronor.
Folksam VillaförsäkringSkydd mot hussvamp ingår.
I Villaförsäkring Bas uppgår självrisken till 10 000 kronor.
I Villaförsäkring Stor ingen självrisk vid sanering och reparation.
If VillaförsäkringSkydd mot hussvamp ingår i Villaförsäkring Stor och Extra.
Gjensidige VillaförsäkringSkydd mot hussvamp kan ingå i Villaförsäkring.
Det finns även tilläggsförsäkringar som Anticimex Skadedjursförsäkring där skydd mot hussvamp kan ingå.
Länsförsäkringar VillaförsäkringSanering av hussvamp ingår.
Dina Försäkringar VillaförsäkringSkydd mot hussvamp ingår

Det kan finnas vissa undantag och krav på besiktning för att ersättning ska utgå. Karenstid kan förekomma och att angreppet inte kan spåras till innan villaförsäkringen tecknades. Därför är det viktigt att kontrollera särskilda villkoren och kontakta försäkringsbolaget vid misstanke om hussvamp.

Vanliga frågor och svar om hussvamp

Vad kostar det att ta bort hussvamp?

Kostande för att sanera hussvamp varierar mycket. Mycket beror på hur stort angreppet är. Allt material som angripits måste rivas och även närliggande material måste bytas ut och saneras. I värsta fall kan hela huset behöva rivas.

Kan man bli sjuk av hussvamp?

Det är inte ovanligt med allergiska reaktioner mot hussvamp. En del personer drabbas av huvudvärk men även irritation i luftvägar förekommer.

Sprider sig hussvamp lätt?

Ja, äkta hussvamp sprider sig lätt. Det är framför allt i trämaterial som hussvamp trivs. Hussvamp kan också sprida sig i fuktiga material som gips och tegel.

Senast granskad: 20 mars, 2023