Folksam Barnförsäkring

 • Högt rankad barnförsäkring
 • 50 procent rabatt för barn under ett år
 • Samtalsstöd utan extra kostnad

Försäkringsbelopp: 1 162 500 eller 2 325 000 kronor

Åldersgräns: 0–25 år

Karenstid: 0 dagar

array(0) { }
4.1/5
Bra
 • Försäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall
 • 50 procents rabatt på första årspremien för barn under ett år
 • Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv

Vårt omdöme om Folksam Barnförsäkring

Folksam Barnförsäkring får höga poäng i Konsumenternas jämförelse av barnförsäkringar. Båda nivåerna av försäkringen har ett brett täckande skydd, och du får själv möjlighet att välja vilket försäkringsbelopp du vill betala för. Du kan dock inte påverka innehållet med någon valbar tilläggsförsäkring.

Förutom ersättning vid sjukdom och olycksfall ingår också samtalsstöd om barn- och familjefrågor i försäkringen. Försäkringen har vissa begränsningar för undantagna sjukdomar om du tecknar försäkringen för ett äldre barn. Dock får du i stället halva priset på första årspremien om du försäkrar barnet redan det första året.

Fördelar 

 • Samma skydd oavsett försäkringsnivå
 • Välj ditt försäkringsbelopp
 • Samtalsstöd ingår

Nackdelar

 • Inga tilläggsförsäkringar

Vad ingår i Folksam Barnförsäkring?

Folksam Barnförsäkring är en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Den täcker alltså både olycksfall och sjukdomar som kan drabba barnet.

Försäkringen kan tecknas på två olika nivåer: Barnförsäkring Bas och Barnförsäkring Stor. Båda försäkringarna täcker dock samma saker. Försäkringsbeloppen är det enda som skiljer nivåerna åt.

Skydd som ingårFolksam Barnförsäkring BasFolksam Barnförsäkring Stor
Medicinsk invaliditet* 

 

*Ger ersättning upp till tredubbla försäkringsbeloppet.

IngårIngår
Ekonomisk invaliditet* 

 

*Ger ersättning upp till försäkringsbeloppet.

IngårIngår
AktivitetskapitalIngårIngår
KroppsskadeersättningIngårIngår
Vissa diagnoser och händelser* 

 

*Ger ersättning upp till 10 procent av försäkringsbeloppet.

IngårIngår
ÄrrIngårIngår
DödsfallsbeloppIngårIngår
VårdkostnaderIngårIngår
Läke- och resekostnader* 

 

*Självrisk på 3 procent av prisbasbeloppet.

IngårIngår
HjälpmedelIngårIngår
TandskadorIngårIngår
Skadade kläder och glasögonIngårIngår
Läs- och skrivsvårigheterIngårIngår
FritidsaktivitetIngårIngår
Kristerapi för försäkrad och nära anhörigIngårIngår
Akut sjukhusvistelseIngårIngår
SjukhusvistelseIngårIngår
Vård i hemmetIngårIngår
Familjestöd DirektIngårIngår

Folksam Barnförsäkring Bas

Barnförsäkring Bas innehåller alla de grundläggande skydden som en barnförsäkring bör ha. Den ger ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet, vårdkostnader och allvarliga diagnoser och händelser, som exempelvis cancer, hjärnskador eller MS.

Utöver dessa grundläggande bitar ingår även en mängd andra skydd. Till exempel kan barnet få ersättning för diagnoser som dyslexi och ersättning för att utöva en fritidsaktivitet. Försäkringen ersätter också kristerapi för både barnet och en anhörig, och kläder som har blivit skadade i samband med en olyckshändelse.

I skyddet ingår även tjänsten Familjestöd Direkt. Dit kan du ringa för att prata med en barnmorska eller socionom och få råd om frågor som rör ditt barn. Tjänsten är helt gratis för dig som har Folksam Barnförsäkring.

Folksam Barnförsäkring Stor

Det som skiljer Barnförsäkring Stor från basförsäkringen är försäkringsbeloppet. Du kan nämligen försäkra ditt barn till ett större maxbelopp om du tecknar den större försäkringen. I övrigt har du precis samma skydd som med den lägre försäkringsnivån.

Försäkringsbeloppet är det dubbla vid medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och vissa allvarliga diagnoser och händelser, såsom cancer, hjärnskada eller MS. Barnförsäkring Stor ger därför ett bättre skydd om barnet skulle drabbas av en allvarligare sjukdom eller skada, och mer ersättning även vid vissa mindre skador.

Tilläggsförsäkringar

Det finns inga tilläggsförsäkringar som du kan teckna till Folksam Barnförsäkring.

Vilken ersättning ger Folksam Barnförsäkring?

Delar av barnförsäkringens skydd har fasta belopp som du kan få i ersättning i olika situationer. I många fall beräknas dock ersättningen utifrån en procentsats från det försäkringsbelopp som du har valt.

När du ska teckna barnförsäkringen kan du välja mellan två försäkringsbelopp: 25 eller 50 pbb. Det betyder att ditt försäkringsbelopp är antingen 25 eller 50 gånger det prisbasbelopp som gäller för året.

Försäkringsbeloppet för Barnförsäkring Bas är 25 pbb. År 2019 motsvarar det 1 162 500 kronor. För Barnförsäkring Stor är försäkringsbeloppet 50 pbb, vilket i nuläget motsvarar 2 325 000 kronor.

Exempel: Sexårige Hans ramlar med cykeln och får ett ordentligt sår på underbenet. Två år senare syns fortfarande ett stort ärr på benet. Villkoren hos Hans barnförsäkring säger att ärret ger rätt till 0,50 procent av försäkringsbeloppet, vilket är 25 pbb, det vill säga 1 162 500 kronor. Ersättningen blir därför 0,50 procent x 1 162 500 kronor = 5 813 kronor.

Självklart betalar du en högre premie i månaden för Barnförsäkring Stor än om du väljer basförsäkringen med det lägre försäkringsbeloppet.

Villkor för Folksam Barnförsäkring

Det finns några villkor som är särskilt viktiga att hålla koll på när du ska teckna Folksam Barnförsäkring. Här kan vi dock bara ta upp några exempel. För att få veta exakt vad som gäller behöver du läsa de fullständiga villkoren för Folksam Barnförsäkring, som finns att hämta på Folksams hemsida.

Exempel på villkor för försäkringen

 • Gäller till 25 år. Barnförsäkringen gäller fram till att barnet som är försäkrat fyller 25 år. Den förnyas varje år på årsförfallodagen, det vill säga datumet då du tecknade försäkringen, tills du eller Folksam säger upp försäkringen.
 • Utbetalning till vårdnadshavare. Fram till artonårsdagen är det vårdnadshavaren som barnet är folkbokförd hos som får ersättningen utbetald. Därefter betalas ersättningen direkt till barnet.
 • Begränsning för vissa sjukdomar. Vid psykiska sjukdomar gäller bara vissa delar av försäkringens skydd. Samma sak gäller för epilepsi, blödarsjuka och ett antal andra diagnoser.
 • Begränsning efter sex års ålder. Om du tecknar försäkringen för ett barn som är äldre än sex år gäller det inte för neuropsykiatrisk störning, till exempel för utvecklingsförsening. Andra undantagna sjukdomar täcks bara när försäkringen har varit gällande i ett år.

Vad påverkar priset på Folksam Barnförsäkring?

Vad du betalar för Folksam Barnförsäkring avgörs individuellt. För att få veta ditt pris behöver du skriva in ditt och barnets personnummer på Folksams hemsida. Barnets ålder och hälsotillstånd är några saker som Folksam sedan tittar på för att avgöra priset på din barnförsäkring.

Priset avgörs också av vilken försäkringsnivå du väljer. Tecknar du Barnförsäkring Stor med det högre försäkringsbeloppet blir kostnaden högre än för Barnförsäkring Bas.

Rabatter du kan få på försäkringen

 • 50 procent under första året. Om du försäkrar ditt barn innan det blir ett år gammalt får du 50 procent rabatt på din första årspremie.

Kontakta Folksam

Folksams kundservice kan du nå via telefon eller e-post om du har frågor om barnförsäkringen. Telefontiderna är generösa, men det går snabbast att nå Folksam i mitten av veckan.

Skadeanmälan kan du enkelt göra själv via Folksams webbplats. Då får du fylla i vad som har hänt och sedan skriva in uppgifter om du som är vårdnadshavare till det försäkrade barnet.

Vanliga frågor om Folksam Barnförsäkring

Ger barnförsäkringen ersättning för adhd och autism?

Ja, Folksam barnförsäkring kan ge viss ersättning vid adhd och autism, men mer begränsad ersättning än i många andra fall. Det förutsätter också att diagnosen visade sig efter att barnet blev försäkrat. Exakt vad som gäller kan du läsa om i försäkringens villkor.

Gäller barnförsäkringen för ärr?

Ja, Folksam Barnförsäkring ger ersättning för ärr.

Övergår Folksams gravidförsäkring till en barnförsäkring?

Nej, Folksams gravidförsäkring övergår inte automatiskt till en barnförsäkring. Gravidförsäkringen gäller tills barnet är sex månader gammalt. Under den tiden bör du själv teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt för att barnet ska få det bästa skyddet.

Gäller barnförsäkringen vid dyslexi?

Ja, Folksam barnförsäkring kan ge en engångsersättning vid dyslexi.

Kan jag teckna Folksam Barnförsäkring via Kommunal?

Ja, är du medlem i Kommunal kan du teckna Folksam Barnförsäkring till förmånligt pris via fackförbundet.

Gäller barnförsäkringen för allergi, astma och diabetes?

Barnförsäkringen gäller för diabetes, till exempel om det drabbade barnet behöver sjukhusvård eller får en bestående nedsättning på grund av sjukdomen. Folksam själva nämner inte astma och allergier i försäkringsvillkoren, men ersättningen avgörs troligen av hur pass allvarlig den medicinska invaliditeten bedöms vara.

Ger barnförsäkringen ersättning för glasögon?

Barnförsäkringen ger ersättning för glasögon som blir skadade i samband med någon olycka. Däremot får du ingen ersättning för att barnet behöver skaffa glasögon.

Senast granskad: 20 mars, 2023