Folksam Hundförsäkring

Vi rekommenderar numera hundförsäkringen från Lassie istället för Folksam

array(0) { }
4.9/5
Utmärkt
 • Högt rankad försäkring
 • En av branschens högsta ersättningsbelopp
 • Lång självriskperiod
 • BLACK WEEK: Få 150 kr rabatt i Lassie-butiken Kod: CYBERWEEK
Maxersättning
150 000
Karenstid
0-14 dagar
Lägsta/högsta självrisk
0 kr + 15% och 3 500 kr + 25%
Information om Lassie Hundförsäkring
Pris: Från 51 kr/mån
Rabatt: Upp till 250 kr i kunskapsrabatt och/eller 500 kr rabatt/värvad vän
Bindningstid: Ingen
Fast självrisk: 0, 1 500 eller 3 500 kr
Rörlig självrisk: 15-25%
Självriskperiod: 365 dagar
Försäkringsnivåer: Mini, Mellan, Stor
Tillägg: Livförsäkring, Liv med användbarhet (tillägg till livförsäkring), Uppfödarförsäkring
Mer information om Lassie Hundförsäkring
Veterinärvårdsbelopp: 30 000, 60 000 eller 150 000 kr
Ersättningsminskning: Nej
Kan tecknas fr.om: 6 veckor
Livförsäkring kan tecknas från/till: 6 veckor-4 eller 6 år beroende på ras
Livförsäkring sänkning: Nej
Livförsäkring upphör: 8, 10 eller 12 år
Dolda fel: Ja
Fri digital veterinärvård: Ja
 • Dolda fel ingår oavsett försäkringsnivå

 • Nyteckningsrabatt på valpar under ett år

 • Samma veterinärvårdsbelopp hela hundens liv

Fast självrisk: 1 800–3 000 kronor (125 dagar)

Rörlig självrisk: 25 procent

Karensdagar: 20 dygn

Vårt omdöme om Folksam Hundförsäkring

Redan i Folksams basförsäkring för hundar ingår dolda fel, vilket är ett viktigt skydd för djurförsäkringar. Dock finns ett krav på att hunden ska ha försäkrats mycket tidigt för att dolda fel-skyddet ska gälla. Även fler skydd ställer krav på när försäkringen tecknades, och Folksams hundförsäkring är därför som bäst om du försäkrar din hund medan den fortfarande är valp.

Försäkrar du din hund inom det första levnadsåret får du 40 procent rabatt på din första årspremie. Detta erbjudande är generöst med både tid och andel av kostnaden, jämfört med andra försäkringsbolags liknande rabatter. Det finns också flera andra rabatter som Folksams kunder kan dra nytta av.

På alla försäkringsnivåer kan du välja mellan två olika alternativ för fast självrisk, vilket är färre än flera andra försäkringsbolag. Självriskperioden på 125 dagar ligger i linje med genomsnittet för hundförsäkringar. Maxbeloppet för veterinärvårdsersättning är knutet till försäkringsnivåerna, så där har du inte lika stora valmöjligheter.

Fördelar 

 • Dolda fel ingår i alla nivåer

 • Veterinärvårdsbeloppet ändras inte när hunden blir äldre

 • Generösa rabatter

Nackdelar

 • Övre åldersgräns på sju år

Vad ingår i Folksam Hundförsäkring?

Folksam Hundförsäkring är en veterinärvårdsförsäkring. Den ersätter kostnader i samband med olika behandlingar hos veterinär. Det måste finnas medicinska orsaker till behandlingen för att den ska omfattas av hundförsäkringen.

Det finns tre olika nivåer av Folksam Hundförsäkring: Bas, Mellan och Stor. Förutom omfattningen av vilken veterinärvård som ingår höjs även maxbeloppet för ersättning ju större försäkring du tecknar.

Skydd som ingårFolksam Hundförsäkring BasFolksam Hundförsäkring MellanFolksam Hundförsäkring Stor
Veterinärvård*

 

*Här ingår bland annat behandling för ledsjukdomar, kastrering och kejsarsnitt.

IngårIngårIngår
AkupunkturIngårIngårIngår
Dolda fel*

 

*Gäller om hunden försäkrades och veterinärbesiktigades innan 12 veckors ålder.

IngårIngårIngår
Tre besök per år hos FirstvetIngårIngårIngår
MR-röntgen, CT-röntgen eller scintigrafiIngårIngår
Rehabilitering och medicinIngårIngår
Viss tandvård*

 

*Gäller för bettkorrigering och borttagande av mjölktänder i medicinskt syfte.

IngårIngår
AvlivningIngår
Strålning och cellgiftsbehandlingIngår
Implantat av höftprotesIngår

Folksam Hundförsäkring Bas

Kärnan i basnivån för försäkringen är grundläggande behandlingar hos veterinär. Försäkringen kan ersätta kostnader för undersökningar, medicin, förband och annan vård som utförs vid behandlingen. Maxbeloppet för vilken ersättning du kan få per år är 25 000 kronor.

Basförsäkringen ersätter även akupunkturbehandlingar som görs hos veterinären, liksom behandlingar av dolda fel på hunden. Dessutom ingår veterinärbesök online via tjänsten Firstvet, där du kan få råd och remiss till veterinär om det behövs. Du kan göra upp till tre sådana besök per försäkringsår.

Tänk på! Basförsäkringen är det billigaste alternativet av Folksams hundförsäkringar. Har du en hund med högre skaderisk är det dock en bra idé att teckna en mer omfattande försäkring.

Folksam Hundförsäkring Mellan

Allt det som ingår i Hundförsäkring Bas ingår även i Hundförsäkring Mellan. Maxersättningen för veterinärvård är då den dubbla, det vill säga 50 000 kronor per år.

Mellanförsäkringen ger även viss ersättning för röntgenbehandlingar som hunden kan behöva göra, liksom rehabilitering och medicin som har ordinerats av en veterinär. Du kan också få tillbaka kostnader för om hunden behöver ta ut mjölktänder eller korrigera bettet på grund av medicinska orsaker.

Folksam Hundförsäkring Stor

Med Folksams mest omfattande hundförsäkring kan du få tillbaka upp till 75 000 kronor i ersättning för veterinärvårdskostnader. Även maxbeloppen för skydden i Mellanförsäkringen blir högre med den större försäkringen.

Folksam Hundförsäkring Stor gäller också sjukdomar som kräver strålning eller cellgiftsbehandling, och implantat av höftprotes. Även kostnader för avlivning kan till viss del ersättas av försäkringen.

Livförsäkring till Folksam Hundförsäkring

Till din hundförsäkring kan du välja att lägga till en livförsäkring. Med den får du ersättning för hundens inköpspris om hunden skulle dö eller behöva avlivas på grund av olycksfall eller sjukdom. Livförsäkringen ger även ersättning ifall hunden försvinner, förlorar sin bruksegenskap eller sin avelsförmåga.

Du betalar ingen självrisk när du använder livförsäkringen. Om du meriterar din hund kan du öka försäkringsvärdet på hunden.

Livförsäkringen gäller till det år då hunden blir åtta eller tio år gammal, beroende på ras. Redan från att hunden blir sju år sänks försäkringsbeloppet varje år med 20 procent. Dock kan det aldrig bli mindre än 5 000 kronor under tiden som försäkringen gäller.

Tänk på! Du kan öka försäkringsvärdet på din hund om hunden meriteras, till exempel vinner ett pris i en tävling eller en utställning.

Övriga tilläggsförsäkringar

Äger du fyra eller fler hundar kan du teckna en enda försäkring för alla hundar. Den kallas flockförsäkring och omfattar grundläggande veterinärvård för de försäkrade hundarna. Du kan även lägga till en livförsäkring för varje hund.

Är du uppfödare kan du teckna en valpkullsförsäkring. Den innehåller veterinärvård för dolda fel och livförsäkring för alla valparna i kullen.

Tillägg till försäkringen

 • Livförsäkring

 • Flockförsäkring
 • Valpkullsförsäkring

Villkor för Folksam Hundförsäkring

Innan du tecknar försäkringen bör du läsa igenom villkoren, som finns att ladda ner på Folksams hemsida. Det finns nämligen särskilda faktorer som kan påverka och ibland begränsa skyddet, till exempel när det gäller ärftliga och medfödda sjukdomar hos vissa hundraser.

Hundens ålder

Du kan teckna Folksam Hundförsäkring tidigast när din hund är sex veckor gammal, och fram till att hunden blir sju år gammal. Du kan även teckna en ny hundförsäkring ifall du tar över en hund som är äldre än sju år och redan är försäkrad hos Folksam.

Vissa försäkringsskydd kräver att hunden har varit oavbrutet försäkrad sedan en viss ålder. För dolda fel-skyddet gäller exempelvis senast tolv veckors ålder, för behandling av ledsjukdomar gäller senast fyra månaders ålder, och för borttagning av mjölktänder senast sju månader.

Tips! Försäkra din valp innan du hämtar den hos uppfödaren. Då sker inget avbrott mellan din hundförsäkring och uppfödarens valpkullförsäkring, och du riskerar inte att gå miste om något skydd.

Det ersättningsbelopp som du kan få för veterinärvård minskar inte när hunden blir äldre. Förutsatt att hunden försäkrades innan sju års ålder gäller samma ersättning under hela hundens liv.

Karenstid

Försäkringens karenstid är 20 dygn från att försäkringen tecknades. Under den tiden kan du alltså inte få någon ersättning för händelser som inträffar under de dagarna. Karenstiden gäller även om du ändrar nivå på en befintlig försäkring.

Tips! Försäkringen gäller utan karenstid om du försäkrar hunden innan 12 veckors ålder och sparar valpbesiktningsintyget.

Försäkrar du hunden innan den blir 12 veckor gammal förekommer dock ingen karenstid, förutsatt att du kan visa ett valpbesiktningsintyg från veterinär sedan högst fyra veckor tillbaka.

Karenstiden gäller inte heller vid olycksfallsskador som beror på plötsligt yttre våld. När du byter hundförsäkring från ett annat försäkringsbolag eller tar över hundförsäkringen från någon annan gäller inte heller någon karenstid.

Självrisker

Du kan välja mellan två olika nivåer på den fasta självrisken: 1 800 eller 3 000 kronor per självriskperiod. Självriskperioden är 125 dagar för Folksams Hundförsäkring.

Den rörliga självrisken kan du däremot inte välja själv, utan den ligger på 25 procent av den kostnad som kvarstår efter den fasta självrisken. Rörlig självrisk betalar du varje gång du använder försäkringen för en behandlingskostnad.

Dock gäller ingen självrisk alls om din hund skulle bli skadad av ett rovdjur eller ett vildsvin. När du får ersättning för mediciner eller rehabilitering görs inget avdrag för rörlig självrisk. En särskild fast självrisk gäller om din hund behöver göra ett andra kejsarsnitt.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingårFast självriskRörlig självrisk
Rovdjurs- och vildsvinsskador0 kr0 %
Mediciner1 800–3 000 kr0 %
Rehabilitering1 800–3 000 kr0 %
Andra kejsarsnittet5 000 kr25 %

Vad påverkar priset på Folksam Hundförsäkring?

Folksam beräknar premien på din hundförsäkring utifrån hundens ålder, ras och kön, var du bor och vilken omfattning du väljer på försäkringen. Priset påverkas också av om du väljer den högre eller lägre självrisken.

Tänk på! Det är viktigt att försäkringsbolaget har rätt uppgifter om dig och din hund, annars finns risken att försäkringen inte gäller om något väl skulle hända.

Du kan få rabatt på försäkringen på flera olika sätt. Bland annat blir det billigare om du försäkrar hunden tidigt, eller om du försäkrar fler än en hund.

Rabatter du kan få på hundförsäkringen

 • Nyteckningsrabatt. Om du försäkrar din hund innan den är ett år gammal får du hela 40 procent rabatt på försäkringspriset det första året.
 • Samlingsrabatt. Har du en hemförsäkring hos Folksam får du 10 procent samlingsrabatt på andra försäkringar du tecknar hos dem. Hundförsäkringen är sådan försäkring.
 • Kastreringsrabatt. När du kastrerar en tik i förebyggande syfte får du 10 procent rabatt på hundförsäkringen.
 • Mängdrabatt. När du försäkrar flera hundar får du mängdrabatt hos Folksam. För uppfödare som försäkrar minst 10 hundar kan rabatten bli så mycket som 50 procent.

Tips! Kom ihåg att du får 10 procent rabatt på din hundförsäkring om du också har ditt hem försäkrat hos Folksam.

Kontakta Folksam Hundförsäkring

Har du frågor eller vill ha hjälp med att teckna hundförsäkringen kan du ringa till Folksams kundservice. De har generösa öppettider såväl på vardagar som på helger. Du kan även använda kontaktformuläret på hemsidan för att ställa din fråga.

Skadeanmälan kan du göra direkt via Folksams hemsida. Många gånger räcker det med att du ger ditt försäkringsnummer till veterinärkliniken eller djursjukhuset efter att du har betalat självrisken. Då kontaktar de Folksam, som betalar ersättningen direkt till kliniken.

Vanliga frågor om Folksam Hundförsäkring

Ska jag välja Folksams eller Agrias hundförsäkring?

Vilken hundförsäkring du ska välja beror dels på vad du vill ska ingå, dels vad du kan få för pris hos vardera försäkringsbolag. Jämför därför Folksams och Agrias hundförsäkringar för att avgöra var du kan få det bästa skyddet för bäst villkor och lägst pris.

Hur gör jag skadeanmälan?

Du kan göra skadeanmälan via Folksams hemsida. Kvitton på utlägg du har gjort för veterinärbesök kan du skicka i brev till försäkringsbolaget.

Hur fungerar överlåtelse av hundförsäkringen?

När en hund byter ägare kan en gällande hundförsäkring skrivas över till den nya ägaren. Kontakta Folksam så kan de hjälpa dig med hur du skriver över försäkringen.

Ingår tandvård i Folksam Hundförsäkring?

Viss tandvård ingår i Hundförsäkring Mellan och Hundförsäkring Stor. De omfattar dels borttagande av mjölktänder, dels bettkorrigering på grund av medicinska orsaker.

Tandlossning som beror på en sjukdom som omfattas av försäkringen ingår också. Däremot ingår inte vård av tandsten eller andra problem med hundens tänder.

Ingår avlivning i Folksam Hundförsäkring?

Kostnader för avlivning ingår bara om du har tecknat Folksam Hundförsäkring Stor. Det gäller bara avlivning som görs på grund av sjukdom eller skada som omfattas av försäkringen.

Senast granskad: 20 mars, 2023