Jobbgarant Inkomstförsäkring

 • Privat inkomstförsäkring för anställda och delägare

 • Välj ersättning i 3, 6 eller 12 månader

 • Juristhjälp vid uppsägning ingår

Maxlön: 100 000 kronor/månad

Ersättningsdagar: 66–264 dagar

Kvalifikationstid: 12–18 månader

[products_review id=”1094″]

Vårt omdöme om Jobbgarant Inkomstförsäkring

Jobbgarant Inkomstförsäkring passar dig som inte är inkomstförsäkrad via ett fackförbund. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på försäkringen, utifrån antalet dagar som du vill kunna få ersättning. Dock är det ingen av nivåerna som täcker hela a-kasseperioden på 300 dagar.

Med Jobbgarant Inkomstförsäkrings högre nivåer har du dessutom tillgång till juridisk hjälp om det skulle uppstå en tvist med din arbetsgivare gällande din uppsägning. Även detta motsvarar ett skydd som fackförbund brukar erbjuda sina medlemmar.

Fördelar 

 • Välj antalet ersättningsdagar
 • Juridisk hjälp vid uppsägning ingår i Medium och Large
 • Gäller för egenföretagare

Nackdelar

 • Räcker inte hela ersättningsperioden

Vilken ersättning får jag av Jobbgarants inkomstförsäkring?

Jobbgarants inkomstförsäkring kan tecknas på tre nivåer: Small, Medium och Large. Skillnaden mellan nivåerna är hur länge du kan få ersättning om du skulle bli arbetslös. För alla tre försäkringarna kan du försäkra en lön på upp till 100 000 kronor.

I Inkomstförsäkring Medium och Large ingår också juridisk hjälp vid uppsägningstvister.

Skydd som ingårInkomstförsäkring SmallInkomstförsäkring MediumInkomstförsäkring Large
Maxlön att försäkra100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Ersättningsdagar3 månader (66 dagar)6 månader (132 dagar)12 månader (264 dagar)

En inkomstförsäkring ger ersättning på upp till 80 procent av den lön du hade tidigare. Det innebär alltså att du högst kan få 80 000 kronor i månaden i ersättning innan skatt, om du tjänar över inkomsttaket på 100 000 kronor.

Från och med dag 201 är det upp till 70 procent av lönen som du kan få i ersättning. Då är högsta möjliga ersättning i månaden alltså 70 000 kronor i månaden innan skatt.

Exempel: Erika har 40 000 kronor i månadslön, men blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Från a-kassan får hon bara 14 553 kronor i månaden efter skatt, vilket är långt under hennes tidigare inkomst. Med Jobbgarants inkomstförsäkring får hon ytterligare ersättning så att hon kommer upp i 22 631 kronor i månaden. Det representerar 80 procent av hennes tidigare inkomst efter skatt.

Får jag annat stöd av Jobbgarants inkomstförsäkring?

Utöver ersättningen kan Jobbgarants inkomstförsäkring också ge dig juridisk hjälp, om du har blivit felaktigt uppsagd eller omplacerad av din arbetsgivare. Detta ingår i de två större försäkringsnivåerna.

Via inkomstförsäkringen kan du få rådgivning, och en arbetsrättsjurist kan företräda dig vid medling med arbetsgivaren. Dessutom slipper du betala hela kostnaden själv om ärendet skulle gå till rätten. Dock gäller en självrisk på 20 procent av kostnaderna.

Tänk på! Rättsskyddet som ingår i din hemförsäkring gäller inte vid tvister relaterade till ditt arbete. Inkomstförsäkringens skydd är därför ett bra komplement till detta.

Övrigt stöd från försäkringen

 • Juridisk hjälp vid uppsägningstvist (Medium och Large)

Tilläggsförsäkring

Det finns ingen tilläggsförsäkring som du kan teckna för att utöka skyddet hos Jobbgarants inkomstförsäkring. I stället kan du välja mellan de tre olika nivåerna av den ordinarie försäkringen.

Villkor för Jobbgarant Inkomstförsäkring

I de fullständiga villkoren för Jobbgarant Inkomstförsäkring står allt som du behöver veta om vad som gäller för försäkringen. Förutom de krav som ställs för alla inkomstförsäkringar, till exempel medlemskap i a-kassa, har Jobbgarant ytterligare villkor som du behöver uppfylla för att teckna försäkringen.

Vad krävs för att teckna försäkringen?

 • 18–60 år. Du ska ha fyllt 18 år för att få teckna försäkringen, och får inte vara äldre än 60 år.
 • Folkbokförd och bosatt i Sverige. Jobbgarant vill att du är folkbokförd på en adress i Sverige för att teckna deras inkomstförsäkring. Du kan alltså inte teckna den om du bor och arbetar utomlands.
 • Anställd. Du kan teckna inkomstförsäkringen oavsett om du är tillsvidareanställd, provanställd eller visstidsanställd. Dock måste den avtalade anställningstiden hos din arbetsgivare vara minst 12 månader.
 • Egenföretagare. Är du delägare i ett fåmansaktiebolag och har en tillsvidareanställning kan du teckna inkomstförsäkringen. Du kan bara få ersättning från försäkringen om företaget går i konkurs eller vid tvångslikvidation.

Tänk på! En inkomstförsäkring ger bara ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös. Om du själv säger upp dig eller på annat sätt orsakar din arbetslöshet får du ingen ersättning.

Kvalifikationstid

Hur länge du ska ha haft inkomstförsäkringen för att kunna få ersättning varierar beroende på vilken lönenivå du ligger på. Har du en inkomst på upp till 80 000 kronor är det 12 månaders kvalifikationstid som gäller. Har du en högre lön än så är kvalifikationstiden längre, nämligen 18 månader.

Ifall du har haft en inkomstförsäkring tidigare och vill byta till Jobbgarant får du tillgodoräkna dig kvalifikationstiden från din förra försäkring. Det gäller även om du vill byta från den inkomstförsäkring du har via ditt fackförbund.

Försäkringens kvalifikationstid

 • 12 månader om du tjänar upp till 80 000 kronor i månaden
 • 18 månader om du tjänar mer än 80 000 kronor i månaden

Vad påverkar priset på Jobbgarant Inkomstförsäkring?

Vad din inkomstförsäkring kostar påverkas av din anställningsform, din månadslön och vilken a-kassa du tillhör. Månadskostnaden blir också högre ju fler dagar du vill att inkomstförsäkringen ska kunna ge dig ersättning.

För att få en närmare prisuppgift kan du fylla i en offertförfrågan på Jobbgarants hemsida. På så sätt kan Jobbgarant göra en individuell bedömning och ge dig en korrekt prisuppgift innan du bestämmer dig för att teckna inkomstförsäkringen.

Kontakta Jobbgarant

Du kan höra av dig till Jobbgarants kundservice om du har frågor om inkomstförsäkringen. De går att nå på telefon och e-post under vardagar, även om öppettiderna är ganska begränsade.

När du redan har en inkomstförsäkring och vill göra en skadeanmälan, det vill säga söka ersättning när du är arbetslös, kan du också få hjälp från kundservice.

Senast granskad: 20 mars, 2023