Länsförsäkringar Reseförsäkring

Länsförsäkringar Reseförsäkring ingår i deras hemförsäkringar och ger ett bra grundskydd på semesterresan. Även i grundskyddet ingår det ett resestartsskydd och det är lätt att teckna till utökat reseskydd som kund hos Länsförsäkringar.

 • Bra grundskydd som gäller för hela familjen, även för barn under 18 år som inte bor i samma bostad.
 • Har du Länsförsäkringar bank- och kreditkort får du extra skydd på resan.
 • Vid längre utlandsvistelse går det att förlänga reseförsäkringen upp till ett år.
array(0) { }
3.7/5
Bra
 • Bra reseskydd i hemförsäkringen
 • Tillägg för längre utlandsvistelser
 • Ingen självrisk vid utökat reseskydd
Teckningsålder
Från 18 år
Restid
Upp till 365 dagar
Grundsjälvrisk
Individuellt
Information om Länsförsäkringar Reseförsäkring
Avbeställningsskydd: Ja, 45 000 kr/person och totalt högst 75 000 kr/familj
Personförsening: Ja, upp till 15 000 kr
Missad avresa:
Bagageförsening: Ja, upp till 2 000 kr/kolli och högst 10 000 kr totalt
Akut sjukvård: Ja
Katastrofskydd: Ja, upp till 10 000 kr
Förlorade semesterdagar:
Olika reseförsäkringar hos Länsförsäkringar
Hemförsäkring med utökat reseskydd: Omfattande skydd som gäller under resans första 45 dagar
Reseförsäkring vid längre utlandsvistelse: Gäller fr.om dag 46 på resan
Återbetalning av utbildningskostnad (tilläggsförsäkring): Ger ersättning om du måste avbryta dina utlandsstudier på grund av sjukdom eller olycksfall
Invaliditets- och dödsfallsersättning (tilläggsförsäkring): Kan ge ersättning för medicinsk invaliditet och dödsfall vid olycksfallsskada

Vårt omdöme om Länsförsäkringar Reseförsäkring

Med Länsförsäkringar hemförsäkring har du ett omfattande reseskydd för vanliga semesterresor som privatperson. Du kan förlänga skyddet om du ska vara bort längre än 45 dagar. Tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd passar dig som behöver lite extra skydd på resan eller ska hyra bil. Har du Länsförsäkringar som bank kan du få ett Förstärkt reseskydd upp till 60 dagar.

Fördelar med Länsförsäkringar Reseförsäkring

 • Bra grundskydd och tydligt vad som ingår.
 • Självriskskydd ingår med tillägget Utökat reseskydd.
 • Betalar du med Länsförsäkringars bank/kreditkort får du extra skydd.

Nackdelar

 • Priserna varierar och svårt att hitta exakt prisbild.

Vad ingår i Länsförsäkringar Reseförsäkring?

I Länsförsäkringars olika hemförsäkringar ingår ett bra grundskydd på resan. Du kan också välja tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd som ger ett mer omfattande skydd. Betalar du resan med Länsförsäkringar bank-och kreditkort, via Länsförsäkringar Swish eller via ditt konto hos Länsförsäkringar ingår Förstärkt reseskydd. Här kan du se kortfattat vad som ingår med respektive reseskydd hos Länsförsäkringar.

Skydd som ingårHemförsäkringUtökat reseskyddFörstärkt reseskydd
Akut sjukdom och olycksfall*
*(vid resa längre än 45 dagar med tillägget med Förlängt reseskydd)
Ingår i 45 dagar.Ingår i 45 dagar.Olycksfallsförsäkring ingår max 500 000 kronor.
Akut tandvårdIngår
Hemtransport dödsfallIngårIngår
ReseavbrottIngårIngår
AnsvarsförsäkringIngårIngår
Överfall-och rättskyddIngårIngår
KristerapiIngårIngår
Katastrofskydd/evakueringIngår
StöldIngårIngår
ResestartsskyddIngårIngår
ErsättningsresaIngår
AvbeställningsskyddIngårIngår
Person-och bagageförseningIngår
Ingår
SjälvriskreduceringUpp till 10 000 kronor.
Självriskskydd hyrbil Upp till 10 000 kronor.

Viktigt att veta om Länsförsäkringar Reseförsäkring

Länsförsäkringar har ett reseskydd i alla sina hemförsäkringar som kan kompletteras med Utökat reseskydd inför resan. Då ingår ett mer omfattande skydd som ersättning vid personförsening och avbeställningsskydd.

Du kan förlänga reseskyddet upp till ett år om du ska vara bortrest mer än 45 dagar. Det ska göras innan de första 45 dagarna passerat. Länsförsäkringar erbjuder Förstärkt reseskydd om du betalar med deras bank-eller kreditkort. Till skillnad mot reseskyddet som ingår i Länsförsäkringars hemförsäkring ger det inte ett fullständigt skydd på resan utan du behöver en separat reseförsäkring.

Behöver du en separat reseförsäkring kan du läsa vår artikel jämför och hitta bästa reseförsäkringen.

Självrisker Länsförsäkringar Reseförsäkring

Självrisken är den kostnad som du själv får stå för om något inträffar. Hos Länsförsäkringar är självrisken valbar, därför bör du alltid kontrollera ditt försäkringsbrev. Detta är några exempel på moment där det kan finnas en grundsjälvrisk, särskild självrisk eller moment utan självrisk.

 • Grundsjälvrisk gäller för de flesta moment i grundläggande reseskyddet. Du kan välja grundsjälvrisk och kontrollera därför ditt försäkringsbrev.
 • Särskild självrisk vid rättskydd vilket motsvarar 20 % av kostnaderna, lägst din grundsjälvrisk.

Moment som är utan självrisk

 • Krisförsäkring.
 • Resestartskydd.
 • Merkostnad anslutning hemresa.
 • Reseavbrott.
 • Moment som ersätts av Utökat reseskydd.

Ersättningar i Länsförsäkringar Reseförsäkring

För att få ersättning kan det finnas olika krav och undantag. Detta är några exempel på vanliga ersättningar för händelser i samband med resan.

Vid händelsehemförsäkringUtökat reseskyddFörstärkt reseskydd
ResestartsskyddMax 5 000 kronor.Max 15 000 kronor.
Akut tandvårdMax 5 000 kronor.
Katastrofskydd/evakueringMax 10 000 kronor
ErsättningsresaMax 45 000 kronor per person.
Totalt max 75 000 kronor.
AvbeställningsskyddMax 45 000 kronor per person.
Totalt max 75 000 kronor.
Max 25 000 kronor per person.
Totalt max 75 000 kr/familj och kort.
PersonförseningMax 3 000 kronor per person.Max 1 500 per person bankkort.
Kreditkort 2 000 kronor.
BagageförseningMax 2 000 kronor per person.
Totalt max 10 000 kronor.
Max 6 000 kronor per väska.
Stöld värdehandlingar/kontanterVärdehandlingar max 10 000 kronor.
Kontanter max 5 000 kronor.

Villkor som är bra att känna till i reseförsäkringen

Länsförsäkringar Reseförsäkring är inte en separat reseförsäkring utan del av hemförsäkringen. Innan du reser kan du teckna tillägget Utökat reseskydd du har din hemförsäkringar hos Länsförsäkringar. För att vara säker på att du har det skydd du behöver kan du läsa Länsförsäkringars fullständiga villkor här för villa/hem.

Du får ett Förstärkt reseskydd genom att betala genom Länsförsäkringar Bank, antingen via överföring, med Swish eller kredit/bankkort. Är du inte kund hos Länsförsäkringar hemförsäkring få du inte det grundläggande reseskyddet. Då behöver du antingen se över reseskyddet i din hemförsäkring eller teckna separat reseförsäkring. Fullständiga villkoren för Förstärkt reseskydd hittar du här.

Det är viktigt att alla i familjen finns med på försäkringsbrevet. Barn som inte bor på samma adress omfattas av försäkringen men ska inkluderas som medförsäkrade. Kontakta Länsförsäkringars kundtjänst för att försäkra dig om att alla uppgifter stämmer.

Kontaktuppgifter till Länsförsäkringar under resan

Länsförsäkringar är uppdelade olika regionala avdelningar. Därför bör du kontrollera telefonnummer till ditt kontor för icke akuta ärende.

 • Här kan du ladda ned resekortet med nödvändiga uppgifter inför resan.
 • Som kund hos Länsförsäkringar kan du kontakta SOS International i händelse av allvarlig olycka eller sjukdomsfall dygnet runt genom att ringa +46 8 670 40 00.
 • Du kan göra skadeanmälan online här vid mindre akuta ärenden.

Vanliga frågor och svar om Länsförsäkringar Reseförsäkring

Vad ingår i Länsförsäkringar Reseförsäkring?

Du får ett bra grundskydd med Länsförsäkringars reseskydd som ingår i deras hemförsäkring. Bland annat ingår akut sjukvård och tandvård. Du kan få ersättning vid stöld, reseavbrott och hemresa vid katastrof. Skyddet gäller i 45 dagar men kan förlängas vid behov upp till ett år.

Vad innebär utökat reseskydd?

Länsförsäkringar har en tilläggsförsäkring, Utökat reseskydd där bland annat avbeställningsskydd och ersättning för förseningar ingår. Du kan även få en ersättningsresa om semestern skulle bli förstörd på grund av sjukdom.

Hur vet man om man har en reseförsäkring?

Har du en hemförsäkring hos Länsförsäkringar ingår ett reseskydd. Tänk på att om du är inneboende behöver du en egen hemförsäkring. För att omfattas av reseskyddet ska du finnas med på försäkringsbrevet. Det är viktigt att kontrollera så alla medförsäkrade finns med i Försäkringsbrevet innan avresa.

Senast granskad: 6 juli, 2023