Svedea Båtförsäkring

 • Båtförsäkringen med störst kundnöjdhet

 • Förbättra säkerheten och få upp till 35 procent rabatt
 • Spara in självrisk med skadefria år

Grundsjälvrisk: 2 000–100 000 kronor

Allrisk: Ingår i XL och XXL

Assistans: Ingår i XL och XXL

[products_review id=”1123″]

Vårt omdöme om Svedea Båtförsäkring

Svedea hade enligt Svenskt Kvalitetsindex de nöjdaste kunderna inom fordonsförsäkringar 2019. Dit räknas även deras båtförsäkring. Försäkringsbolaget uppskattas också för sin snabba skadehantering.

Du kan välja omfattning på din båtförsäkring. För att assistans och allrisk ska ingå behöver du teckna den mellanstora försäkringsnivån, och maskin- och elektronikskador ingår bara i den största försäkringen. Vill du utöka skyddet finns det många olika tilläggsförsäkringar, som gör att du kan anpassa försäkringen efter dina behov.

Vissa skadehändelser betalar du en bestämd självrisk för. Men för sjöskador kan du välja mellan många olika självrisknivåer, beroende på båtens värde. Svedea belönar skadefria år med intjänad självrisk, och förbättrar du säkerheten får du rabatt på båtförsäkringens premie.

Fördelar 

 • Sveriges nöjdaste försäkringskunder inom fordonsförsäkring
 • Många tilläggsförsäkringar
 • Spara in självrisk för sjöskador med skadefria år

Nackdelar

 • Assistans och allrisk ingår inte i lägsta försäkringsnivån

Vad ingår i Svedea Båtförsäkring?

Hos Svedea kan du försäkra din båt, tillhörande motor och andra tillbehör. Det finns tre försäkringsnivåer av Svedea Båtförsäkring, där skillnaden är hur många skador och situationer som försäkringen täcker.

Skydd som ingår

Svedea Båtförsäkring L

Svedea Båtförsäkring XL Svedea Båtförsäkring XXL
SjöskadaIngårIngårIngår
Uppläggnings- och transportskadaIngårIngårIngår
Stöld och skadegörelseIngårIngårIngår
BrandskadorIngårIngårIngår
AnsvarsskyddIngårIngårIngår
RättsskyddIngårIngårIngår
OlycksfallIngårIngår
StilleståndsersättningIngårIngår
AssistansIngårIngår
AllriskIngårIngår
Maskin- och elektronikskadaIngår

Svedea Båtförsäkring L

Båtförsäkring L ger dig ersättning om din båt skadas. Det kan till exempel vara sjöskador efter en kantring, krock eller grundstötning, brandskador eller skador som uppstår när du ska lägga upp eller transportera din båt.

Du får också ersättning om någon stjäl båten eller dess tillbehör, och för skadegörelse i samband med stöldförsök.

Försäkringen ersätter dessutom kostnader för rättstvister, till exempel när du ska köpa eller sälja båten. Om du råkar skada någon person eller någons egendom med din båt kan båtförsäkringen ersätta skadestånd som du blir skyldig att betala.

Svedea Båtförsäkring XL

Om du väljer Båtförsäkring XL tillkommer fler skydd. Bland annat täcker den personskador på förare och passagerare medan båten används.

Blir båten stillastående kan du få assistanshjälp i form av bogsering, hemtransport eller leverans av bränsle och reservdelar. Assistansen innefattar också starthjälp om båten inte startar. Beror problemet på en skada kan du få ersättning om båten inte går att använda under minst 20 dagar på grund av reparation.

Här ingår också en allriskförsäkring för plötsliga, oförutsedda händelser. Det kan till exempel handla om lös utrustning i båten som skadas eller försvinner. Med Båtförsäkring XL dubbleras även försäkringsvärdet på lös egendom som du förvarar i båten, jämfört med den lägre försäkringsnivån.

Svedea Båtförsäkring XXL

Du kan teckna den största båtförsäkringen, XXL, om motorn på din båt är mindre än tio år gammal. Försäkringen gäller sedan fram till att motorn är 20 år gammal.

Denna försäkringsnivå täcker plötsliga skador på båtens maskinella utrustning, till exempel motorn och elektronisk navigeringsutrustning. Alla skydden i de övriga försäkringsnivåerna täcks också av Båtförsäkring XXL.

Tips! Svedea erbjuder även anpassade märkesförsäkringar för olika båtmärken.

Tilläggsförsäkringar till Svedea Båtförsäkring

Du kan utöka båtförsäkringen med olika tilläggsförsäkringar. Till exempel kan du lägga till en jolle eller trailer till din försäkring. Du behöver dock bara ha tilläggsförsäkring för jolle om den är värd mer än 20 000 kronor, annars ingår den i den ordinarie båtförsäkringen.

Tänk på! En jolle med ett värde under 20 000 kronor ingår i din ordinarie försäkring. Är värdet högre än så behöver du en tilläggsförsäkring för att jollen ska ingå i skyddet.

Du behöver också en tilläggsförsäkring om du ska hyra ut din båt. Tilläggsförsäkringen innebär att båten har samma skydd som med Båtförsäkring L under tiden som den är uthyrd.

Om du ska transportera eller resa med båten utanför det geografiska området där försäkringen gäller, kan du teckna tilläggsförsäkringar för detta. Det finns även särskilda tillägg om du använder båten i ditt yrke och därmed har passageraransvar. De sistnämnda går dock bara att köpa till Båtförsäkring L.

Tillägg till försäkringen

 • Jolle
 • Trailer
 • Uthyrning
 • Transport
 • Utökat geografiskt område
 • Yrkesmässigt användande
 • Passageraransvar

Självrisk

Du får själv välja självrisknivå för sjöskador med Svedea Båtförsäkring. Den gäller till exempel om båten stöter i botten och skadas av detta. Till en båt med lägre värde kan du välja en självrisk på 2 000 kronor och uppåt. Är båten av högre värde kan självrisken vara upp till 100 000 kronor.

Tänk på! Med högre självrisk får du betala mer av kostnaden vid skador på båten, men du betalar lägre månadspremie för båtförsäkringen.

Du kan dock spara in en del av den här självrisken. Varje skadefritt år avsätter Svedea 10 procent av din valda självrisk på ett så kallat självriskkonto. Om du sedan råkar ut för en sjöskada på båten kan du använda pengarna på självriskkontot för att betala självrisken.

För andra typer av skador gäller en särskild självrisk, oavsett vilken självrisknivå du har valt.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingår Självrisk
Brandskador och stöld 5 000 kr*

 

*Högsta möjliga belopp.

Rättsskydd 20 procent av kostnaden*

 

*Minst 2 000 kronor.

Allrisk, ansvar, lösöre, jolle, trailer 2 000 kr

Under perioden november–mars gäller dubbel självrisk för sjöskador. Samma sak gäller om båten eller motorn blir stulen när båten ligger i vattnet under den perioden.

Om du däremot förvarar båten inlåst inomhus betalar du ingen självrisk om motorn skulle bli stulen under vintern. Du slipper även självrisken vid stöld om motorn har ett aktiverat söksystem under vinterförvaringen. Har du installerat en startspärr betalar du ingen självrisk för skadegörelse vid stöldförsök när båten ligger i vattnet.

Tips! Med startspärr, söksystem och säker förvaring kan du förhindra stöld av båten eller motorn, och du slipper dessutom självrisken om du skulle drabbas.

Vad påverkar priset på Svedea Båtförsäkring?

För att räkna ut ditt pris på Svedeas hemsida behöver du skriva in båtens modell och ditt personnummer. Då beräknas ditt pris utifrån båtmodellens gällande marknadsvärde.

En fördel med Svedea är att du inte behöver meddela din båts marknadsvärde varje år. Det håller Svedea nämligen koll på själva och anpassar försäkringspremien efter det.

Det finns även olika sätt att få rabatt på din båtförsäkring. Du kan sänka priset med upp till 35 procent genom att kombinera olika rabatter.

Rabatter du kan få på försäkringen

 • Vinterförvaring av utombordsmotor. Utombordsmotor är en motor som monteras fast på båten. Om du förvarar utombordsmotorn inlåst på vintern får du 15 procent rabatt på försäkringspremien.
 • Säkerhetsrabatter. Olika säkerhetsutrustning ger en viss rabatt på båtförsäkringen. Utrustningen som ger rabatt är klass 3-låsning, stöldskyddsmärkning av båt och motor, kölskydd från Keel-pro samt att använda båtlift.
 • Rabatt för kustskepparexamen. Kunder med kustskepparexamen eller högre marin utbildning får 5 procent rabatt på Svedea båtförsäkring.
 • Båtklubbsrabatt. Du får 5 procent rabatt om du är medlem i en båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen.

Kontakta Svedea

Du kan höra av dig till Svedeas kundservice för att ställa frågor om båtförsäkringen, eller om du behöver hjälp. Kundservice har öppet på vardagar och kan nås via både telefon och mejl.

Har du bestämt dig för att teckna båtförsäkringen kan du enkelt göra det på hemsidan. Där kan du också anmäla skador som omfattas av försäkringen.

Vanliga frågor om Svedea Båtförsäkring

Vilka villkor gäller för Svedea Båtförsäkring?

Villkoren för Svedea Båtförsäkring finns att läsa på Svedeas hemsida.

Vilka erfarenheter har kunder av Svedea Båtförsäkring?

Svedeas fordonsförsäkringar fick höga betyg i kundnöjdhet hos Svenskt Kvalitetsindex 2019. Även i olika forum uttrycker kunder goda erfarenheter av deras båtförsäkring.

Var gäller Svedea Båtförsäkring?

Svedea Båtförsäkring gäller i Sverige, Danmark och Finland och Norges fastland, och i dessa länders territorialvatten. Försäkringen gäller också i Östersjön och delar av Skagerack och Kattegatt. Om du vill använda båten i Nordsjön eller i Medelhavet behöver du en tilläggsförsäkring för att skyddet ska gälla.

Senast granskad: 20 mars, 2023