Låneskydd – en försäkring för dig när du lånar pengar

Låneskydd är försäkringar som kan tas i samband med att man tecknar olika lån – oavsett om det är ett bostadslån, snabblån eller privatlån, finns det alltid en risk för oförutsedda händelser som kan påverka ens ekonomi negativt. Det kan vara allt från sjukdom eller arbetslöshet till dödsfall eller en olycka som gör att man inte längre kan arbeta. För att skydda sig mot dessa risker kan man teckna ett låneskydd.

Ett låneskydd är en försäkring som täcker de kostnader som är förknippade med lånet om man skulle drabbas av exempelvis sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. Det finns olika typer av låneskydd som kan vara lämpliga beroende på vilken typ av lån man har och vilken situation man befinner sig i.

Vad kostar ett låneskydd?

Vanligtvis utgör låneskyddet en viss procent av din månadskostnad för lånet och betalas tillsammans med din ordinarie månadsbetalning. Så om din ordinarie månadsbetalning är 2 000 kr och avgiften för låneskyddet är 7% av den månadsbetalningen, skulle din månadsbetalning tillsammans med låneskydd bli 2 140 kr.

Vilka banker har låneskydd?

Många av de största bankerna som SEB, Handelsbanken, Swedbank, ICA Banken erbjuder låneskydd och det gör även stora låneförmedlare som Lendo och Sambla. Här har du exempel på SEBs låneskydd.

Lånero är en tjänst som jämför lån och skriver om vilka långivare och låneförmedlare som har låneskydd. Där kan du med fördel jämföra långivare innan du tar lån. Lånero har sitt kontor i Stockholm och har när vi skriver detta 2 Mars 2023 jämfört över 90 långivare.

Tidsbegränsad anställning eller egen företagare

För den som har en tidsbegränsad anställning eller är egenföretagare kan det vara extra viktigt att ha ett låneskydd. Om man skulle förlora sin inkomst kan det bli svårt att klara av sina betalningar och man riskerar att hamna i en ekonomisk kris. Med ett låneskydd kan man känna sig tryggare och ha en extra säkerhet ifall något oförutsägbart skulle hända.

Låneskyddet täcker vanligtvis kostnaderna för ränta och amorteringar under en viss period, beroende på vilken typ av händelse som inträffar. Om man exempelvis blir sjuk eller arbetsoförmögen kan låneskyddet täcka kostnaderna under en period. Om man skulle avlida kan låneskyddet täcka hela eller delar av återbetalningen av lånet. Du kan läsa mer på Konsumenternas hemsida.

Om du blir arbetslös

Om man blir arbetslös finns det möjlighet att få ersättning från arbetslöshetskassan eller Försäkringskassan, men dessa ersättningar kan vara lägre än ens tidigare inkomst. Med en låneförsäkring kan man få extra ersättning som täcker kostnaderna för lånet så att man slipper hamna i en ekonomisk kris.

Låneskyddet kan också inkludera en livförsäkring, vilket innebär att ens efterlevande kan få ersättning om man skulle avlida under löptiden på lånet. Detta kan ge en extra trygghet för ens familj och minska risken för ekonomisk oro efter ens bortgång.

Låneskydd är inte obligatoriskt

Det är viktigt att notera att låneskydd inte är obligatoriskt när man tar ett lån. Det är upp till varje individ att avgöra om det är nödvändigt utifrån sin egen ekonomiska situation och risktolerans. Men för de flesta kan det vara en god idé att överväga en låneförsäkring för att ha extra trygghet och säkerhet.

Om man skulle få ett varsel om uppsägning eller uppsägning kan det vara en stressig tid där man måste omstrukturera sin ekonomi. Med ett låneskydd kan man få ekonomiskt stöd för att klara av att betala av sitt lån under den perioden.

Det är också viktigt att notera att låneförsäkringar inte skyddar mot alla risker. Det kan finnas undantag och begränsningar i policyn som man behöver vara medveten om. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren för låneskyddet noga och se till att man förstår vad som ingår och inte ingår.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan ett låneskydd ge extra trygghet och säkerhet för den som tar ett lån. Det kan täcka kostnaderna för ränta och amorteringar om man drabbas av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. Det kan också inkludera en livförsäkring för att ge efterlevande extra skydd. Det är viktigt att läsa igenom villkoren noga och se till att man förstår vad som ingår och inte ingår. Ett låneskydd är inte en lösning på ekonomiska problem som redan finns, utan man behöver ha en sund ekonomi och en plan för att betala tillbaka lånet innan man tar det.

Senast granskad: 3 mars, 2023