Användarvillkor

§1 Hantering av personuppgifter

Försäkringsguiden lagrar ingen som helst personlig information om dig som användare. Däremot finns det externa resurser länkade i innehållet på försäkringsguiden.se. Användaren ansvarar helt själv för att förvissa sig om dessa sidors personuppgiftspolicy. Försäkringsguiden.se tar inget ansvar för dessa sidors användarvillkor.

§2 Ansvar

Om en tvist uppstår vid köp eller annan interaktion med de företag som skrivs om på sidan tar inte Försäkringsguiden.se något ansvar. Försäkringsguiden.se kan inte heller krävas på ersättning eller anses vara delaktig i en konflikt som uppstår mellan besökaren och det berörda företaget.

Försäkringsguiden.se sammanställer enbart information om försäkringsbolagens produkter. Försäkringsguiden.se har alltså ingen del i eventuella avtal som ingås mellan användaren och det berörda företaget. Försäkringsguiden.se ansvarar enbart för informationen som finns på sidan samt eventuell direkt kommunikation mellan besökaren och Försäkringsguiden.se. Däremot kan information som publiceras på sidan och som kommuniceras direkt till användaren ibland bli felaktig. Försäkringsguiden.se förbehåller sig rätten för detta och du bör därför enbart betrakta innehållet på Försäkringsguiden.se som råd med detta i åtanke.

§3 Uppdatering av användarvillkor

Användarvillkoren kan komma att uppdateras. Det är besökarens ansvar att sätta sig in i vilka villkor som gäller när denne besöker Försäkringsguiden.se.

Senast granskad: 20 mars, 2023