Vilken barnförsäkring ger bäst stöd för autism?

Att ge barnen ett bra försäkringsskydd känns självklart. Och med en bra barnförsäkring får du en individuell försäkring som kompletterar eventuella gruppförsäkringar, kommunala skolförsäkringar och andra för att ge ditt barn det bästa försäkringsskyddet vid händelse av sjukdom eller olycka. Många oroar sig för att olika typer av diagnoser ska visas sig när barnet är ett par år gammalt. Och framförallt är det autism och liknande diagnoser som de flesta oroar sig för. Men den som försöker hitta den försäkring som ger bäst stöd för autism finner det ofta svårt.

Varje försäkringsbolag har egna villkor för vad deras försäkringar täcker. Tyvärr är det svårt att tolka försärkringsvillkoren och vad som gäller för just ditt barn.

Se om du har rätt till ersättning

array(0) { }
4.8/5
Utmärkt
  • Betala endast vid lyckat ärende
  • Få rätt ersättning
  • Insurello rriver ditt ärende

För att göra det hela lite mer komplicerat så måste du alltså läsa igenom försäkringsbolagets villkorsbilagor för att se om de har stöd för autism, adhd eller andra diagnoser. Ofta hittar du ett stycke om vad försäkringsbolaget inte definierar som sjukdom. Om autism finns med i detta avsnitt är det alltså inte ersättningsgrundande. Men i anslutning till detta anges ofta undantagna sjukdomar och tillstånd. Där kan du se om autism anges som ett undantag. Om det gör det kan du ha rätt till ersättning från din barnförsäkring. Hur mycket, och för vad du kan få ersättning beror bland annat på försäkringsbeloppet i din försäkring.

Diagnosersättning

Om ditt försäkringsbolag har autism och liknande diagnoser som undantag i sin lista över vilka sjukdomar och tillstånd som inkluderas i försäkringsvillkoren så kan du få det som kallas diagnosersättning. Det innebär att en engångssumma som är en procentsats av det försäkringsbelopp du har i ditt försäkringsbrev. Har du 1,3 miljoner kronor som försäkringsbelopp får du alltså 130 000 kronor i diagnosersättning. Denna typ av ersättning är det som är vanligast hos försäkringsbolagen just när det gäller autism, adhd och andra neuropsykiatriska tillstånd.

Medicinsk invaliditet

Det är dock inte lika vanligt att du kan få ersättning för medicinsk invaliditet för autism från din barnförsäkring. Medicinsk invaliditet innebär en bestående psykisk eller fysisk funktionsnedsättning på grund av en olycka eller sjukdom. Så det kan ju tyckas logiskt att autism och adhd med flera diagnoser skulle täckas in av samtliga försäkringsbolag, men vi rekommenderar dig att läsa villkoren noga om det är viktigt för dig att ha skydd för detta i din försäkring. Det finns alltså anledning att jämföra barnförsäkringar ordentligt innan du bestämmer dig. Ersättningen för medicinsk invaliditet beräknas på vilken grad av invaliditet ditt barn har fått. Det finns definierat i tabeller som är gemensam för hela försäkringsbranschen och ges ut av branschorganisationen Svensk försäkring.

Sjukhusvistelse

Om försäkringen täcker kostnader för sjukhusvistelse är det vanligaste att du får ett dagsbelopp som anges i ditt försäkringsbrev. Om ditt försäkringsbolag har autism som undantag så kommer du förmodligen få ersättning för sjukhusvistelse också. De flesta försäkringsbolag lämnar ersättning upp till 365 dagar.

Vård i hemmet efter sjukhusvistelse

Samma upplägg gäller för vård i hemmet efter att du har vistats på sjukhus. Även här gäller ett dagsbelopp och det vanligaste är att du kan få ersättning i max 30 dagar.

Jämför barnförsäkringar

Ett enkelt sätt att få en total överblick över utbudet av barnförsäkringar är att använda sig av en onlinetjänst som till exempel Compricer eller Insplanet. Där kan du snabbt få förslag från hela försäkringsbranschen, göra ditt val och teckna försäkringen direkt på nätet.

Du kan också leta upp seriösa aktörer som granskar försäkringsbranschen och läsa på själv. Konsumenternas.se gör regelbundet en granskning och genomgång av barnförsäkringar där de dessutom sätter betyg på försäkringarna. Där finns också detaljerade redovisningar av vad som ingår i försäkringarna och du kan bland annat se om försäkringen ger rätt till “engångsbelopp vid allvarlig diagnos”. Där anges också hur mycket av ditt försäkringsbelopp du kan få i ersättning (en del försäkringsbolag har dock fasta summor som ersättning).

ICD-koder

Om du börjar undersöka och jämföra barnförsäkringar själv kommer du snart stöta på ett begrepp som ofta används; ICD-koder. ICD är ett klassificeringssystem för sjukdomar som används främst för statistiska jämförelser, men även för försäkringar (och då bland annat barnförsäkringar). Vill du fördjupa dig ytterligare i ICD-kodernas magiska värld kan du hitta hela listan på Socialstyrelsens webbplats.

Vilken barnförsäkring är billigast?

Som du kanske förstått vid det här laget är det viktigare att titta noga på innehållet i din barnförsäkring än på priset. Sen är det såklart viktigt att familjens ekonomi inte påverkas av kostnaden för försäkringen, men det finns bra barnförsäkringar som ligger på under tusenlappen per år och de flesta försäkringsbolag erbjuder idag månadsbetalning på autogiro vilket gör att månadskostnaden hamnar under hundralappen. Det är något som de allra flesta hushåll klarar av.

Att tänka på när du tecknar barnförsäkring

Om det är viktigt för dig att ha skydd för olika neuropsykiatriska diagnoser är det så klart detta du ska undersöka i första hand. Kolla efter undantag och vad du kan få ersättning för. I övrigt kan det vara bra att följande områden täcks in i din barnförsäkring:

  • Medicinsk invaliditet/bestående psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
  • Ekonomisk invaliditet och arbetsoförmåga
  • Sjukhusvistelse och vård i hemmet
  • Rehab, hjälpmedel och ärr
  • Livförsäkring
  • Vårdbidrag

Sammanfattning

Länsförsäkringar ger bra stöd för autism, men det göra många andra också. För att vara säker på att din försäkring ger stöd för autism bör du läsa igenom villkoren. Där finns detaljerade redovisningar av vilka sjukdomstillstånd som ger rätt till ersättning.

Hos många av de stora försäkringsbolagen ingår autism, adhd och andra neurpsyikiatriska diagnoser i försäkringen. Men det som skiljer dem åt är hur mycket du kan få i ersättning. En del bolag har fasta belopp medan andra erbjuder 10-12 procent av det försäkringsbelopp du har i ditt försäkringsbrev. Det kan också vara bra att kontrollera om försäkringen du tänker teckna är en gruppförsäkring eller individuell försäkring. Det går oftast att ha både och, men om det är en klassisk barnförsäkring du vill ha är det en individuell försäkring du ska teckna.

Sist men inte minst så rekommenderar vi att du jämför barnförsäkringar noggrant eller anlitar en jämförelsetjänst för att hitta rätt försäkring för dig.

Senast granskad: 5 juli, 2023