Bli av med körkort – Hur påverkar det min bilförsäkring?

Din premie hos försäkringsbolagen påverkas av flera faktorer. Några av dessa är ålder och bostadsort, medan en av de viktigaste har att göra med hur länge du har kört bil. Om du skulle bli av med körkortet kan du även bli dubbelt bestraffad om försäkringsgivaren nollställer försäkringsåren.

Skulle detta ske likställs dina år med en person som precis fått sitt körkort. I dessa fall blir alltså din kostnad betydligt högre än vad du betalade tidigare. Lyckligtvis är det inte alla bolag som agerar på detta vis, samt att flera av dem tillämpar undantag där indragna körkort som inte överstiger ett kalenderår knappt påverkar premien.

Alla försäkringsbolag har olika regler kring indragna körkort

Om du är osäker kring vad som sker när du får ditt körkort återkallat kan du höra av dig till ditt försäkringsbolag. Det är nämligen så att reglerna skiljer sig ganska mycket beroende på vilken aktör det rör sig om.

Bolag som If, Folksam, Gjensidige och Trygg Hansa baserar priset på försäkringen enligt informationen de får från Transportstyrelsen. När körkortet blir indraget uppdateras detta datum i systemet vilket sedan leder till en prisförändring.

Notera: Ändringar i din premie sker oftast när du inte längre kan njuta av skadefria år eller höga bonusklasser. Detta leder i sin tur till ett högre försäkringsbelopp som sprids ut över ett antal år.

Kan man försäkra en bil utan körkort?

Skulle du mot förmodan bli av med ditt körkort kan du fortfarande försäkra en bil. Tänk bara på att din försäkringspremie kan bli dyrare än vanligt.

Uppdateringar från Transportstyrelsen skickas kontinuerligt till de olika bolagen vilket innebär de kan kontrollera ditt körkort inom loppet av några dagar.

När kan man säga upp en bilförsäkring?

En bilförsäkring löper vanligtvis på under 12 månader och på grund av detta kan det ta lite längre tid att säga upp avtalet. Denna praxis tillämpas oavsett om det gäller en trafik-, halv- eller helförsäkring.

Om du blivit av med körkortet kanske du inte längre känner ett behov av att ha en bilförsäkring. Det enklaste sättet är att ställa av din bil vilket resulterar i en betydligt billigare avställningsförsäkring.

Kan man köra mopedbil utan körkort?

Nej, du måste ha ett kortkort för mopedbil (AM), eller ett körkort med behörighet A eller B. Du kan också trafikera mopedbil med ett traktorkort eller ett förarbevis för moped (Klass 1).

Senast granskad: 5 juli, 2023