Bortaskydd i din hemförsäkring

I din hemförsäkring ingår ett bortaskydd som täcker egendom även utanför din bostad. Värt att notera är att försäkringen gäller ett mindre maxbelopp, ofta bara upp till 50 000 kr. 

Villkor för bortaskydd

Försäkringsbolagen anser att bortaskyddet endast ska användas tillfälligt. De ersätter inte heller egendom som anses vara stöldbegärlig, om den förvaras utanför din bostad. 

Några platser där bortaskydd gäller är vindsvåningar, källare, eller förråd. I vissa fall kan du även få ersättning om saker förvarats i din bil, men överlag är det sällsynt att skyddet omfattar fordon. 

De olika försäkringsbolagen ersätter också med varierande belopp: 

 • Folksam: Upp till 40 000 kr i paketet Hem, eller 80 000 kr i paketen Mellan och Stor.
 • If: Upp till 30 000 kr i paketet Hemförsäkring (Bas), 50 000 kr i Hemförsäkring Extra, eller 100 000 kr i Hemförsäkring Stor. 
 • Länsförsäkringar: Ingen information tillgänglig gällande maxbelopp. De meddelar dock att det ingår i deras försäkring.

Hur bortaskyddet ersätter vid stöld

En regel som försäkringsbolagen använder sig mycket av i bortaskyddet är benämningen stöldbegärlig egendom. I normala fall får du ingen ersättning för värdesaker utanför din bostad, förutom om du blir utsatt för rån eller överfall. 

Stöldbegärlig egendom kan bland annat vara:

 • Kontanter
 • Telefoner
 • Datorer
 • Klockor
 • Smycken

En allriskförsäkring kan täcka när bortaskyddet inte gör det

Tänk på att du ändå kan få ersättning för dina saker även om du inte uppnår villkoren för bortaskyddet. Har du tecknat allrisk i din hemförsäkring som ett tillägg så kan den täcka förlusten av egendom. Här gäller dock vissa aktsamhetskrav, samt att stölder måste anmälas omedelbart. 

Vad täcker bortaskyddet?

Praxis är att den gäller för saker som förvaras på en annan adress än den som finns nedskriven i ditt försäkringsbrev. Det kan även gälla lösöre som förvaras i gemensamma förråd.

Det som brukar täckas är: 

 • Egendom som förvaras i fritidshus
 • Saker du har med dig utanför din bostad
 • Lösöre i förråd eller förvaringsutrymmen som källare och vind

Det som inte brukar täckas är:

 • Värdesaker
 • Saker som förvaras i bilen

Rättsskydd och överfallsskydd kan också ge ersättning

I hemförsäkringen ingår även andra skyddsmoment som kan täcka för en ekonomisk förlust. Det är alltså inte enbart bortaskyddet som du bör tänka på, utan även de andra delarna. Med rättsskydd kan du få ersättning för merkostnader vid en juridisk tvist, något som ingår per automatik. 

Överfallsskyddet finns också med som ett delmoment i alla hemförsäkringar. Här krävs dock en polisanmälan innan du kan göra en skadeanmälan. 

Senast granskad: 5 juli, 2023