Dubbelt boende-försäkring – Hemförsäkring med två boenden

En särskild försäkring kan krävas när du plötsligt äger två bostäder under en övergångsperiod. I dessa fall brukar mäklaren hjälpa till att kontakta ett försäkringsbolag åt dig, i synnerhet för att täcka kostnaderna för driften och räntorna på båda adresser.

Som privatperson kan du också äga flera bostäder i Sverige. Du bör dock ha en hemförsäkring för samtliga, eller vara säker på att du täcks tillräckligt av bortaskyddet då det räknas som dubbel bosättning. Sedan behöver du även ta hänsyn till att Skatteverket bedömer var du ska vara folkbokförd utifrån din boendesituation, specifikt då det kan röra sig om en övernattningslägenhet eller studier under en begränsad tid.

Försäkringsbolagen rekommenderar alltid att du ska ha en hemförsäkring tecknad i din bostad, men med tanke på att det finns flera olika fall av dubbelt boende har vi tagit med de vanligaste nedan, beroende på vilken slags levnadssituation det rör sig om. 

Försäljning av bostad kan kräva en dubbelt-boende försäkring

Den vanligaste formen av dubbelt boende framkommer när du ska köpa en ny bostad först, och därefter sälja din nuvarande. Innan du hunnit bli klar med en försäljning kan du alltså äga två bostäder och därav ha dubbla boendekostnader.

I de flesta fall blir ditt pris för en sådan försäkring mellan 4 000 och 6 000 kr för en villa, eller 1 500 och 3 000 kr för en bostadsrätt. Försäkringen brukar också täcka hela driftskostnaden, samt 70 % av räntekostnaderna under 3 till 9 månader. Ett maxtak på 10 000 kr i månaden är också vanligt förekommande när det gäller dubbelt-boende försäkringar.

Några villkor som måste uppfyllas är:

  • Att försäkringen är tecknad för båda bostäder
  • Den nya bostaden ska vara en permanent sådan
  • Du måste teckna försäkringen inom 7 dagar från att uppdragsavtalet för försäljningen tecknades med mäklaren på fastighetsbyrån (Swedbank, Svensk Fastighetsförmedling mfl.)
  • Du måste välja om försäkringen ska gälla i 3, 6 eller 9 månader
  • Du måste välja en karenstid då försäkringen utlöses

Tänk på att dessa är generella villkor, samt att det kan förekomma skillnader beroende på vilket försäkringsbolag som används. Mäklaren kopplar nämligen ihop dig med en försäkringsgivare de samarbetar med, till exempel Folksam, If, Länsförsäkringar, eller Trygg-Hansa.

Avdrag för dubbelt boende

Något som kan vara bra att veta är att du är berättigad till avdrag om du fått ökade levnadskostnader när du behåller den gamla bostaden vid en ny anställning. Kontrollera detta hos Skatteverket om du vill veta mer specifika regler kring det hela, bland annat hur du gör med din inkomstdeklaration och hur du ska deklarera.

Dubbelt boende vid flytt

Om du under en kortare period har två bostäder är du försäkrad via din hemförsäkring på båda adresser. Detta sker vanligtvis under en övergång när uppsägningstiderna inte matchar varandra, specifikt när du flyttar till en ny bostad. Antalet dagar som försäkringen gäller skiljer sig beroende på vilket försäkringsbolag du har, men förvänta dig allt från 45-60 dagar. Detta kallas också för flyttskydd och hittas hos de allra flesta försäkringsbolag i dagsläget.

Ett sådant skydd ingår däremot inte alltid. Därmed är det viktigt att kontrollera saken på förhand genom att ta en titt i dina försäkringsvillkor. Notera även att detta inte räknas som en renodlat dubbelt-boende försäkring då tidsramen inte är lika omfattande.

Om du äger flera bostäder

Skatteverket anser att du har dubbel bosättning om du vistas minst en sjundedel  på vardera adress, däremot finns det inga särskilda kriterier att ta hänsyn till utöver detta. 

Nedanstående exempel beskriver två olika fall där en sjundedel tas med i beräkningen:

  • Att du spenderar tid i bostaden minst en gång i veckan
  • Att du är i bostaden två gånger varannan vecka

Från försäkringsbolagens sida finns det inga hinder att äga eller hyra fler än en bostad. Det enda du behöver göra är kontrollera om bortaskyddet i din hemförsäkring täcker tillräckligt för den andra adressen. I de fall där lösöret är för låg bör du däremot införskaffa en separat försäkring. Ett bortaskydd ersätter vanligtvis mellan 35 000 till 200 000 kr, därav kan det finnas ganska stora skillnader att ta hänsyn till.

Om du däremot har både en hyresrätt och en bostadsrätt krävs en bostadsrättsförsäkring. En del försäkringsbolag godkänner separata sådana, medan andra vill att du även har en hemförsäkring hos dem.

Fritidshus under vissa månader av året

När du har en sommarstuga eller ett fritidshus krävs en separat försäkring. Det hör inte heller till normen att bo på adressen, men vissa fritidshus kan vara ombyggda till permanenta boenden och då krävs istället en villaförsäkring.

När du spenderar tid i fritidshuset räknas det inte som dubbelt boende eftersom det sker tillfälligt, förutsatt att du inte skriver dig där. Detsamma gäller också för din husvagn, ett hotell, eller din nya tomt.

Studentboende

Som student kan du också ha ett dubbelt boende om du pendlar mellan dina föräldrars bostad och studentlägenheten. I dessa fall behöver du teckna en egen hemförsäkring , däremot kan du som är under 18 år fortfarande ingå i föräldrarnas hemförsäkring. Exakta regler kring detta finns inte, utan det varierar helt beroende på försäkringsbolagen.

Glöm inte att göra en flyttanmälan för att undvika dubbelt boende

För att slippa bo på två adresser längre än nödvändigt bör du alltid göra en flyttanmälan så fort som möjligt. Detta för att din folkbokföring ska uppdateras, men också för att det är kommunen du är skriven i som avgör vilken skatt du ska betala. 

Vanliga frågor och svar

Måste man vara skriven där man har sin hemförsäkring?

Nej, men du måste ha en hemförsäkring tecknad på adressen, eller täckas av bortaskyddet i din nuvarande hemförsäkring. De allra flesta är dock skrivna på sin bostadsadress av naturliga skäl.

Vad täcks av hemförsäkringen gällande dubbelt boende?

Ett bortaskydd täcker maxbelopp från 30 000 till 50 000 kr gällande din egendom. Ett grundvillkor är att egendomen som skyddas inte ska förvaras en längre tid utanför din permanenta bostad. Om du istället bor stadigvarande på två adresser bör du teckna en separat hemförsäkring för båda bostäder, men om det gäller en begränsad tidsperiod är det istället flyttskyddet som träder in i bilden.

Varför hittar jag inte en dubbel boendekostnadsfӧrsӓkring hos de olika försäkringsbolagen?

Detta beror på att det är mäklaren som sköter din fastighetsförmedling som även har ett samarbetsavtal med ett försäkringsbolag. Privatpersoner kan inte teckna sådana försäkringar på egen hand.

Varför ska man teckna en försäkring för dubbelt boende?

Detta gör man framförallt för att slippa de dubbla kostnaderna som kan förekomma vid en bostadsförsäljning. En annan anledning är att det ger dig lugn och ro som kan vara värdefullt under ett bostadsbyte.

Senast granskad: 5 juli, 2023