Överfallsskydd i din hemförsäkring

Samtliga hemförsäkringar inkluderar ett överfallsskydd. Den ersätter om du blir drabbad av ett överfall, rån, eller liknande händelser – förutsatt att ärendet är polisanmält. Efter skadan måste du nämligen göra en anmälan så fort som möjligt.

Vad ingår i överfallsskydd?

Alla försäkringsbolag ersätter om du skadas vid ett överfall. Det skiljer sig dock hur mycket du kan få i ersättning, specifikt när det handlar om vilken slags skada det gäller. Ett så kallat ”vanligt” skadeärende om misshandel ersätter oftast endast med 8 000 kr. Gärningspersonen behöver däremot inte vara känd för att det ska gälla. 

Bevisbördan ligger på dig som försäkringstagare

När du blir utsatt för en misshandel eller sexualbrott är det av yttersta vikt att du dokumenterar skadorna. Gör ett besök hos en läkare och se till att det tas bilder, samtidigt som du noterar kontaktuppgifter till eventuella vittnen. 

När försäkringsbolaget utreder överfall ställer de inte lika höga krav som domstolarna. De kräver däremot att det finns dokumentation som styrker det hela. Här kan det vara bra att sköta bevisinsamling omedelbart, innan eventuella blåmärken eller dylikt läker. 

Ersättning kan numera fås även för våld i nära relation

Det är inte alla bolag som ersätter när det handlar om närstående våld. En klausul som är vanligt förekommande innebär att du inte kan yrka ersättning för någon du delar hemförsäkring med. 

Folksam har däremot ett separat skydd i sina hemförsäkringar gällande detta. Detsamma gäller också för ICA Försäkring, samt att andra bolag förmodligen kommer agera liknande inom en snar framtid. 

Vilka slags skador kan du få ersättning för?

De vanligaste skadorna som ingår i överfallskydden är: 

 • Sveda och värk
 • Kränkning
 • Tandskador
 • Ärr
 • Medicinsk invaliditet
 • Framtida inkomstbortfall (inte alltid)

Värt att notera är att försäkringsbolagen använder en tabell för att betala ut sina ersättningar. En huvudregel är att desto grövre brottet är, desto mer kan du ha rätt till.

Vanliga ersättningsnivåer

Alla försäkringsbolag har egna belopp som används i ärenden som berör överfall. Här nedan följer exempel från både Länsförsäkringar och Trygg-Hansa: 

 • Misshandel som ej är ringa: 8 000 kr
 • Misshandel med tillhyggen eller upprepat våld: 12 000
 • Grov misshandel: 30 000 kr
 • Grov misshandel medförande livshotande skada: 70 000 kr
 • Våldtäkt: 100 000 kr
 • Sexualbrott: 30 000 – 150 000 kr

Vad täcks inte?

Skadestånd från gärningsperson är inget som försäkringsbolagen betalar ut. Det sköts istället via domstolen som dömer i ärendet, om en sådan finns. Du kan även få ersättning från Brottsoffermyndigheten, något som regleras i brottsskadelagen. 

Aktsamhetskrav

Om du ska ha rätt till full ersättning måste du uppfylla aktsamhetskrav. Dessa reglerar hur vårdslöst du har agerat, samt att de sänker ersättningsmängden därefter. Har du varit påverkad av droger eller alkohol är risken högre att du får nedsatt ersättning, särskilt om det bidrog till överfallet. 

En viktig del i överfallsskyddet är den som hanterar våldtäkter. I dessa fall gäller inga aktsamhetskrav överhuvudtaget.

Krisförsäkring kan också ingå i hemförsäkringen

Ett överfall kan ofta resultera i en personlig kris eller depression. Då många hemförsäkringar erbjuder en krisförsäkring kan du även få ersättning för psykologbesök, i synnerhet traumatiska händelser. 

Ta gärna en titt i dina villkor om hemförsäkringen även inkluderar delmomentet krisskydd. Det kan nämligen skilja sig utifrån vald försäkringsgivare. I de olika paketen kan det finnas skiljaktigheter utifrån vad de heter (Bas, Stor, Xtra osv.)

Om du inte har en hemförsäkring

Bor du inte i en egen bostad, eller om du inte ingår i en hemförsäkring kan du ändå få ersättning för överfall. I dessa fall måste du göra en ansökan till Brottsoffermyndigheten. Tänk på att den måste lämnas in 3 år efter att brottet begicks, att förundersökningen blev nedlagd, eller att domen vann laga kraft. 

Senast granskad: 20 mars, 2023