Rättsskydd i din hemförsäkring

Vid tillfällen då det uppstår en tvist kan du behöva juridisk hjälp. I din hemförsäkring ingår alltid rättsskydd som täcker delar av kostnaderna, så länge tvisten kan gå till allmän domstol. Ett juridiskt ombud eller en rättegång kan kosta mer än förväntat, därav är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring i din bostad. 

Vad innebär rättsskydd i en hemförsäkring?

Skyddet erbjuder ersättning för nedanstående kostnader: 

 • Arvodet som ditt ombud tar ut
 • Kostnader gällande utredningar innan rättegång via ditt ombud
 • Kostnader för bevisning under pågående rättegång

När gäller rättsskydd?

Grundregeln är att den gäller i hela Norden och övriga världsdelar, dock upp till 45 dagar när du reser. De flesta försäkringsgivare kräver att tvisten ska kunna provas i tingsrätt, hovrätt, eller Högsta domstolen. 

Förutom dessa tre kan tvister också avgöras i mark- och miljödomstol, eller Mark- och miljööverdomstolen. 

Hur du ansöker om rättsskydd

Du kan få hjälp med juridiska tvister enligt följande: 

 1. Du kontaktar ett juridiskt ombud som sedan tar kontakt med ditt försäkringsbolag.
 2. Ditt försäkringsbolag utreder och avgör om rättsskydd kan beviljas.
 3. Om rättsskydd ges ut ersätts du för skäliga kostnader gällande ombudets arvode, eller kostnader som ombudet behöver lägga ut i ärendet. Motpartens rättegångskostnader är också inkluderade i försäkringen, något som kan vara viktigt att veta.
 4. Du betalar din självrisk till ditt ombud. Den brukar vara 20 % av totalbeloppet för hela ärendet, men på grund av att det finns ett tak för ersättningen kan den också bli högre.

Vad kan man få rättshjälp för?

Det finns inga begränsningar för ärenden där rättsskydd kan ingå. Några av de vanligaste är tvister med hyresvärden, en vårdnadstvist när båda föräldrar bor i samma bostad, eller andra brottmål som har med bostadssituationen att göra. 

Rättsskydd på hemförsäkring är en förmån som du kan ta vara på om en tvist skulle uppstå. Behöver du däremot rättsskydd utan hemförsäkring kan du ansöka om statlig rättshjälp, eller hos rättshjälpsmyndigheten.

Självrisk för rättsskydd

De flesta försäkringsgivare tillämpar en självrisk som är en procentuell del av den ersättningsbara kostnaden. Hos If är det 25 % medan Länsförsäkringar endast kräver 20 %, något som innebär att det finns en del skillnader beroende på vilken försäkring du har.

Exempel på självrisker hos försäkringsbolagen:

 • Trygg Hansa: 20 % av kostnaderna, dock lägst grundsjälvrisken som du hade vid tillfället när tvist uppkom.
 • Tre Kronor: 20 % av kostnaderna, eller lägst 1 500 kr. 
 • Dina försäkringar: Anges ej, men deras villkor meddelar att försäkringsbolaget kan hjälpa dig med kostnader relaterade till en tvist.
 • Moderna: 20 % av kostnaderna, dock lägst grundsjälvrisken som du hade vid tillfället när tvist uppkom.
 • Swedbank: 20 % av kostnaderna, eller lägst 1 500 kr. 

Vilka ersättningsnivåer gäller för rättsskydd?

Om du har fått beviljat rättsskydd av ditt försäkringsbolag betalar de vanligtvis ut maximalt 250 000 kr. Det kan även ingå ersättning för utredningskostnader, eller vittnesersättning. Om du är medlem hos Kommunal kan du till och med få en juristförsäkring via Folksam som täcker upp till 2 miljoner kr.

Vilka tvister ersätts inte av hemförsäkringen?

En arbetstvist är något som inte ingår i skyddets omfattning. Detsamma gäller ärenden du driver mot enstaka företag. Om saken avgörs i hyresnämnden får du inte heller någon ersättning. 

Senast granskad: 20 mars, 2023