Värmepumpsförsäkring: Täcker hemförsäkringen?

Vanligtvis får du inte någon ersättning för reparationer av värmepumpar. De flesta försäkringsbolag inkluderar däremot värmesystemet i villaförsäkringen, men du kan även skaffa en extra försäkring direkt av leverantören – eller från ett separat försäkringsbolag som riktar in sig specifikt på värmepumpar. 

Därmed finns det flera olika sätt att öka tryggheten när det gäller en trasig värmepump, en skadad kompressor, eller felsökning av luftvärmepumpen i hemmet. Beroende på vilket fel du råkar ut för så ersätts du på olika vis, så det gäller verkligen att hålla koll på vad du får med de olika alternativen.

Några försäkringsbolag som erbjuder utökade tilläggsförsäkring till din värmepump är:

 • Arctic
 • Protector

Flera saker påverkar hur mycket hemförsäkringen täcker

De flesta hemförsäkringar hjälper till om något går sönder i din värmepump. Det är dock många faktorer som påverkar hur mycket du får i ersättning:

 • Vilken typ av värmepump du har (jordvärmepump, bergvärmepump, luftvärmepump)
 • Åldern på själva anläggningen
 • Vilken nivå av villaförsäkring du har valt
 • Vad självrisken ligger på (2 000 till 3 000 kr i de flesta fall)
 • Om det finns garanti kvar eller inte
 • Om du redan har en värmepumpsförsäkring hos ett annat försäkringsbolag

Dessvärre har försäkringsbolagen väldigt knapphändig information. Du måste därför själv ringa kundtjänsten för att få ett utlåtande om ersättning för just din situation.

Vilka skador som ersätts av försäkringsbolaget, samt hur mycket pengar du kan få på ett ungefär ser du här:

 • Läckage och installation (Vanligtvis upp till 15 000 – 20 000 kr)

Skador som inte brukar ersättas är bland annat:

 • Värmepannor och värmepumpsanläggningar som är äldre än 15 år

Det är även viktigt att kontakta ditt försäkringsbolag innan värmepumpen ska repareras. De olika bolagen skiljer sig också gällande åldersavdrag, om du har fler anläggningar eller inte, samt hur stor självrisken är. De flesta försäkringsbolag har guider på hur du underhåller din värmepump så att du kan förebygga eventuella skador.

En tilläggsförsäkring kan krävas för ett mer komplett skydd

Försäkringsbolagen kan bistå med ett extra lager av skydd via en så kallad tilläggsförsäkring, något som erbjuds hos bland annat Arctic. Tillverkarna själva har också egna alternativ, bland annat Thermia, IVT och NIBE.

Tillverkarnas egna garantier samt försäkringar

Några tillverkare som erbjuder egna försäkringar hittar du här nedan, men även vad de täcker. Tänk på att du har en produktgaranti de första åren, innan du behöver börja fundera på ersättning:

 • Thermia: Inkluderar Thermia Trygg som är ett trygghetspaket. De första 6 åren är gratis, upp till 16-18 år beroende på typ av värmepump. 3 års produktgaranti ingår.
 • IVT: 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen. Dessutom kan du förlänga ditt skydd upp till 18 år med en tilläggsförsäkring.
 • NIBE: 3 års garanti och 6 års kostnadsfri trygghetsförsäkring. Du kan också förlänga försäkringen i upp till 18 år för bergvärme- och frånluftsvärmepumpar, samt 16 år för en luftvattenvärmepump.
 • CTC: Garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen. Inkluderar också en trygghetsförsäkring via Arctic, samt 12 års varmvattengaranti.

Åldersavdrag och självinstallation

Försäkringar gäller aldrig om du installerat ditt värmesystem på egen hand. Detta är det faktiskt rätt många som missar, ett problem som ofta framkommer under samtalet till försäkringsbolaget. Utöver detta bör du även ta hänsyn till åldersavdraget vilket minskar mängden du får i ersättning, desto äldre pumpen blir. En felsökning ska också ske av en fackman för att säkerställa att allt går rätt till.

Hos Folksam gäller exempelvis följande: två år utan åldersavdrag, sedan 15 procent per påbörjat år för luft- eller luftvärmepumpsanläggning. Övriga anläggningar drar de endast av 10 procent på, medan paketet “Villahemsförsäkring Stor” begränsar åldersavdraget till högst 10 000 kr. Dessa belopp och gränser skiljer sig dock mellan de olika försäkringsbolagen, något du alltid kan kontrollera innan beställning.

Vanliga frågor & svar

Hur lång garanti är det på en värmepump?

Den vanligaste garantin täcker fel upp till 3 år. Det kan däremot förekomma skillnader beroende på modell och vilket företag det gäller.

Hur lång livslängd har en bergvärmepump?

En bergvärmepump har ganska lång livstid, upp till 15-25 år i de flesta fall. De allra senaste modellerna har dessutom moderna funktioner som reglerar värmen i huset enligt behov, men även via yttre omständigheter som temperaturförändringar. 

Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller värmepumpsförsäkringar?

De allra flesta värmepumpar inkluderar både en garanti och en trygghetsförsäkring. Din villaförsäkring täcker också en del skador som kan uppstå, men däremot får du inte särskilt mycket i ersättning om pumpen är väldigt gammal. 

För äldre modeller rekommenderar vi därmed en specifik värmepumpsförsäkring, till exempel från Arctic.

Vilka försäkringsbolag ersätter skador eller fel i din värmepump?

Det tillhör praxis att försäkringsbolagen ersätter maskinskador. Undantag kan inkludera brand, vattenskada eller åsknedslag. Protector fick under 2020 ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden som fastslog att de var tvungna att ersätta en försäkringstagare för att värmepumpen rostat sönder, särskilt då felet berodde på vattenkvaliteten och inte skedde på grund av en maskinskada.

Senast granskad: 5 juli, 2023