Bilförsäkring vid maskinskada – Vad gäller?

Du har alltid ett skydd mot maskinskador om du tecknar en halv- eller helförsäkring. En sådan blir aktuell om du råkar ut för ett fel i mekaniken, drivsystemet, eller i den elektroniska utrustningen. 

Detta försäkringsmoment inkluderar däremot åldersbegränsningar, samt att täckning mot maskinskador upphör efter ett visst antal mil. Det är även därför det är så viktigt att hålla koll på din bilförsäkring när det gäller dessa ärenden. 

Ersättning för maskinskada

Alla svenska försäkringsbolag täcker maskinskador. Deras villkor kan dock variera, samt att det även finns skillnader på brister i motor och elektronik beroende på vilken bilmodell det rör sig om.

En aspekt med maskinskador är att felet kan bero på många olika saker. Det är även så att försäkringsgivarna kan ha skiljaktigheter i villkoren, främst då vissa av dem även inkluderar klimatanläggning och växellåda som en del av maskinskadan.

Här nedan finner du några av de vanligaste maskinskadorna:

 • Motorfel (turbo, startmotor, generatorn mfl.)
 • Fel i bränslesystemet
 • Servokomponenter i bromsar
 • Elfel

Notera: För att försäkringsgivaren ska kunna avgöra ärendet måste en auktoriserad verkstad göra en felsökning. Du kan inte heller få ersättning om din bil endast är trafikförsäkrad.

Vad är maskinskada?

Själva begreppet syftar på motor-relaterade fel. Försäkringsgivarna inkluderar även andra fel som är relaterade till motorn, till exempel elektroniska komponenter och säkerhetssystem – eller bilens airbag, klimatanläggning och bromsar.

Det finns ingen konkret mall som följs, utan i dessa ärenden är det ditt försäkringsbolag som avgör vad som anses vara en maskinskada. Vi rekommenderar därför att du läser igenom villkoren noga innan du tecknar bilförsäkringen.

Hur försäkringsbolagen avgör om du får ersättning

En viktig detalj att nämna är att ersättning för maskinskador enbart sker under en begränsad tidsperiod. Här nedan ser du hur det räknas fram när vi jämför några av de största försäkringsbolagen i Sverige.

 • Länsförsäkringar: Ersättning utgår för bilar som är högst 10 år gamla, eller som har körts upp till 12 000 mil.
 • Folksam: Ersättning utgår för bilar som är högst 8 år gamla, eller som har körts upp till 15 000 mil. Med paketet Maskin och Elektronik Stor höjs gränsen till 10 år.
 • If: Ersättning utgår för bilar som är högst 8 år gamla, och som har körts upp till 15 000 mil.
 • Trygg Hansa: Ersättning utgår för bilar som är högst 10 år gamla, samt upp till 15 000 mil.

Stora skillnader på bilmärken gällande brister

Försäkringsbolagen gör kontinuerliga riskbedömningar kring bilmärken som försäkras. Enligt Länsförsäkringar har modeller som Lexus, Kia och Toyota minst anmälda skador, medan Porsche, Jeep och Land Rover har flest. 

Bilarna som hade många försäkringsärenden kostar dessutom mest att laga på verkstad. Denna typ av statistik kan vara intressant att veta för dig som konsument, särskilt då premien på bilförsäkringen automatiskt blir högre om du äger dyrare bilmärken. Räkna därmed inte med en billig försäkring för mer exklusiva modeller.

Självrisk vid maskinskada

Det du själv måste betala vid en maskinskada kan skilja sig rejält. Detta beror på att ersättningen räknas fram med hjälp av en rad faktorer. Den viktigaste är hur gammal bilen är, medan försäkringsbolagen även tar hänsyn till själva milantalet.

Försäkringsgivarna erbjuder ibland möjligheten att justera din självrisk på egen hand, i synnerhet när det handlar om dessa skadeärenden.

If tillämpar exempelvis följande självrisker:

 • Om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 8 000 mil: 1 500 kr i självrisk, eller 3 000 kr vid direktimporterad bil.
 • Om bilen är äldre än 5 år och har körts mer än 8 000 mil: 3 000 kr i självrisk, eller 6 000 kr vid direktimporterad bil. 
 • Om bilen är äldre än 8 år och har körts mer än 10 000 mil: 10 000 kr i självrisk, om du har paketet Stor Bilförsäkring. 

Checklista om din bil får en maskinskada

Skulle du råka ut för en maskinskada kan du agera enligt följande: 

 1. Kontrollera om skadan ersätts av garantin på bilen. Om fordonet är nyköpt kan du slippa ett försäkringsärende om återförsäljaren står för reparationskostnaden.
 2. Försäljaren har ett ansvar för skador som påverkar avgasreningen. Vissa fel kan åtgärdas utan kostnad då det är lagstadgat i Sverige, för utökad information bör du alltid fråga bilfirman eller återförsäljaren. 
 3. Se över din maskinskadeförsäkring. Om du uppfyller kriterierna för ett försäkringsärende kan du få ersättning för skadan. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör med dem hur du ska gå vidare i ärendet.
 4. Om varken garantin eller bilförsäkringen täcker skadan kan du jämföra verkstäder. Ditt pris för reparation kan skifta avsevärt beroende på var bilen ska lagas. Hämta in offerter från flera verkstäder för att göra en jämförelse, innan du bestämmer dig.

Förlängd maskinskadeförsäkring via Volvia

Försäkringsbolag som Volvia kan erbjuda en längre maskinskadeförsäkring än vanligt. Detta beror på att de är specialiserade och har erfarenhet kring bilmärket, men också hur länge motorn förväntas hålla. Försäkringen kan dock enbart tecknas för privatägda Volvo bilar, upp till 10 år från försäkringsdatumet.

Försäkringen gäller upp till 20 000 mil vilket är bra mycket mer än vanligt. Däremot bör du notera på att liknande maskinskadeförsäkringar inte gäller hos samtliga försäkringsbolag. Din självrisk blir även högre än vanligt och Volvia tar ut 7 500 kr per ärende.

Volvo är ganska unik när det gäller maskinskador, även för en äldre bil. BMW, Audi och andra märken har förvisso märkesförsäkringar – men inget som är jämförbart med förmånerna som ingår med den förlängda maskinskadeförsäkringen från Volvia.

Vanliga frågor och svar

Vad ingår i maskinskadeförsäkring?

Försäkringsdelen täcker mot skador på motorn, kraftöverföring och elektronik. Villkoret är att felet inte ska bero på slitage.

Vad gäller för maskinskada?

Skyddet mot maskinskador finns endast under en begränsad period. De olika försäkringsbolagen använder också individuella miltal och åldersbegränsningar, specifikt för att räkna ut om du är berättigad ersättning.

Hur länge gäller maskinskada?

I de flesta fall får du ersättning upp till 8 eller 12 år från att bilen tillverkades. Det kan dock förekomma milbegränsningar som går före, om fordonet har använts flitigt. 

Vad är en maskinförsäkring?

Det är ett delmoment i halv– och helförsäkringen som ger dig ersättning för skador som påverkar fordonets funktion.

Senast granskad: 5 juli, 2023