Accept inkomstförsäkring

 • Privat inkomstförsäkring för anställda och egenföretagare
 • Få ersättning i upp till 300 dagar
 • Komplettera din fackliga inkomstförsäkring
array(0) { }
4.7/5
Utmärkt
 • Försäkrat från dag 1
 • Fri flytträtt
 • 9 av 10 ger högsta betyg
Maxersättning
100 000 kr
Ersättningsdagar
200-300 dagar
Kvalifikationstid
12 månader
Information om Accept Inkomstförsäkring
Maximal lön: 100 000 kr/mån
Ersättningsdagar: 200 dagar
Tilläggsförsäkring för högre löner: Nej
Tilläggsförsäkring för fler ersättningsdagar: Accept Plusförsäkring ger ytterligare 100 dagar
Pris inkomstförsäkring: Individuellt
Villkor för Accept Inkomstförsäkring
Medlemskap i a-kassa: Ja, minst i 12 månader
Lägsta inkomst: 33 001 kr/mån
Ålder vid teckning: Ej fyllda 55 år
Arbetsvillkor: Tillsvidareanställd sedan de senaste 12 månaderna
Övrigt krav: Du har inte fått a-kassa de senaste 2 åren

Vårt omdöme om Accept Inkomstförsäkring

Accept Inkomstförsäkring är öppen för de flesta, oavsett om du är anställd eller driver eget företag, och om du är medlem i ett fackförbund eller inte. Anställda har möjlighet att välja antalet ersättningsdagar som inkomstförsäkringen ska räcka, men alla har möjlighet att få ersättning under hela a-kassans period på 300 dagar.

Det finns dock en hel del krav du måste uppfylla för att få teckna inkomstförsäkring hos Accept, särskilt om du är egenföretagare. En fördel är däremot att det även ingår en jobbsökartjänst i försäkringen, som kan hjälpa dig tillbaka i arbete om du väl skulle bli utan arbete.

Är du inte fackmedlem men vill få ett motsvarande juridiskt stöd vid tvister erbjuder Accept ett tillägg till sin inkomstförsäkring. Det är ett bra tillägg, men det ingår redan i den ordinarie försäkringen hos en del andra försäkringsbolag.

Fördelar 

 • Räcker hela ersättningsperioden
 • Gäller för egenföretagare
 • Jobbsökartjänst ingår

Nackdelar

 • Höga krav för att teckna försäkringen

Vilken ersättning får jag av Accept Inkomstförsäkring?

Accept Inkomstförsäkring försäkrar löner på upp till 100 000 kronor. Det innebär att om du tjänar 100 000 kronor eller mindre i månaden kan du få ut upp till 80 procent av den lönen i ersättning.

När det kommer till ersättningsdagar räcker Accept Inkomstförsäkring för hela a-kassans ersättningsperiod. Det gäller oavsett om du är anställd eller egenföretagare. Anställda kan dock välja om de vill försäkra sin inkomst i 120 dagar eller under hela perioden på 300 dagar.

Om du redan omfattas av en inkomstförsäkring via ditt fackförbund kan du ändå ha nytta av Accept Inkomstförsäkring. Den kan nämligen tecknas som en plusförsäkring till din befintliga inkomstförsäkring och ger då upp till 240 extra ersättningsdagar. På så sätt kan du få full ersättning under hela a-kasseperioden om din fackliga inkomstförsäkring inte räcker till detta.

Skydd som ingår Inkomstförsäkring för anställd Inkomstförsäkring för egenföretagare Plusförsäkring till facklig inkomstförsäkring
Maxlön att försäkra 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr
Ersättningsdagar 120 eller 300 dagar 300 dagar

300 dagar*

*Ger 100–240 extra dagar för att komplettera din fackliga inkomstförsäkring.

Får jag annat stöd av Accept Inkomstförsäkring?

Ja, om du blir arbetslös och har Accept Inkomstförsäkring får du också tillgång till en jobbsökartjänst, Auranest. När du aktiverar tjänsten får du använda den gratis i ett år för att skapa ett gemensamt användarkonto för alla de stora jobbsökarsidorna. På så sätt kan du sprida ditt CV i många olika kanaler, utan att behöva fylla i informationen flera gånger.

Övrigt stöd från försäkringen

 • Jobbsökartjänsten Auranest

Tilläggsförsäkring

Accept Försäkringar erbjuder ett tillägg till sin inkomstförsäkring, en så kallad uppsägningstvistsförsäkring. Den motsvarar det stöd som en facklig medlem har när det gäller felaktig uppsägning från arbetet.

Med tillägget kan du få hjälp att förhandla med arbetsgivaren om villkoren för din uppsägning, och få 3 timmars fri rådgivning från experter i ämnet. Du har även rätt att använda försäkringen för advokat- och rättegångskostnader, med 20 procent självrisk.

Uppsägningstvistsförsäkringen har en kvalifikationstid på 6 månader.

Tillägg till försäkringen

 • Uppsägningstvistsförsäkring

Villkor för Accept Inkomstförsäkring

För Accept Inkomstförsäkring gäller i stort sett samma villkor som för alla inkomstförsäkringar. Till exempel måste du vara medlem i en a-kassa för att kunna teckna och använda försäkringen.

De fullständiga villkoren för Accept Inkomstförsäkring varierar beroende på vilken form av försäkringen du har. Villkoren för anställda, egenföretagare och fackmedlemmar finns att hämta på Accepts hemsida.

Vad krävs för att få teckna Accepts inkomstförsäkring?

 • 55 år eller yngre. Du kan teckna försäkringen fram tills du fyller 55 år. När du väl har tecknat försäkringen gäller den dock fram till att du blir 62 år gammal. Är du företagare måste du vara minst 21 år för att teckna försäkringen.
 • Bosatt och arbetande i Sverige. Du ska bo och arbeta i Sverige när du tecknar inkomstförsäkringen. Skulle du byta anställningsform vid ett senare tillfälle ska försäkringen inte påverkas av detta.
 • Tillsvidareanställd. Du ska ha varit tillsvidareanställd sedan minst 12 månader tillbaka för att teckna inkomstförsäkringen, och omfattas av Lagen om anställningsskydd. Du ska inte heller ha fått a-kassa de senaste 2 åren eller känna till något varsel på din arbetsplats.
 • Egenföretagare. Kraven på dig som är vd eller driver eget bolag är många. Du ska vara över 21 år och ha varit verksam i företaget i minst 24 månader. Du får inte ha drabbats av konkurs eller ansökt om rekonstruktion de senaste fem åren, och företaget får inte ha några betalningsanmärkningar.

Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden är hur länge du måste ha haft försäkringen innan du kan få ut ersättning från den. För anställda är kvalifikationstiden 12 månader och för egenföretagare 18 månader.

Har du som anställd tidigare haft en inkomstförsäkring och vill byta till Accept, behåller du din kvalifikationstid. Det betyder att du inte behöver vänta ytterligare 12 månader på att försäkringen ska gälla, så länge det inte blir ett avbrott mellan försäkringarna.

Försäkringens kvalifikationstid

 • 12 månader om du är anställd
 • 18 månader om du är egenföretagare

Vad påverkar priset på Accept Inkomstförsäkring?

Det finns två saker som påverkar priset på din inkomstförsäkring hos Accept. För det första beror det på vilken månadslön du vill försäkra. För det andra spelar det roll vilken a-kassa du är medlem i.

Eftersom premien beräknas för varje individ går det inte att säga vad inkomstförsäkringen kostar i allmänhet. För att få veta vad din inkomstförsäkring kostar måste du därför fylla i vissa uppgifter på Accepts hemsida.

Kontakta Accept

Du kan teckna Accept Inkomstförsäkring och ansöka om ersättning på försäkringsbolagets hemsida. Om du vill komma i kontakt med Accept kan du nå dem via telefon eller e-post under vardagar. Där kan du till exempel ställa frågor om försäkringen och om din ersättningsansökan.

Vanliga frågor om Accept Inkomstförsäkring

Vad är en privat inkomstförsäkring?

En privat inkomstförsäkring tecknar du som privatperson, utan att gå via ett fackförbund. Accept Inkomstförsäkring är en privat försäkring som du kan teckna oavsett om du är medlem i ett fackförbund eller inte.

Hur fungerar utbetalningen från Accept Inkomstförsäkring?

Accept Inkomstförsäkring betalar ut ersättningen en gång i månaden, ofta på eftermiddagen den sista måndagen i månaden. För att få utbetalningen måste du kunna visa en specifikation av din ersättning från a-kassan senast 5 arbetsdagar innan utbetalningsdatumet.

Senast granskad: 20 mars, 2023