Europeiska ERV Reseförsäkring

array(0) { }
4.7/5
Utmärkt
 • Ingen övre åldersgräns
 • Kombinera grundskydd med tillval
 • Kan tecknas även utomlands
Teckningsålder
Från 18 år
Restid
5-365 dagar
Grundsjälvrisk
Ingen
Information om Europeiska ERV Reseförsäkring
Avbeställningsskydd: Nej
Personförsening Ja, ingår i Bas och Plus
Missad avresa: Ja, upp till 25 000 kr/person och 100 000 kr/familj
Bagageförsening: Ja, upp till 3000 kr
Akut sjukvård: Ja
Katastrofskydd: Ja, Bas och Plus
Förlorade semesterdagar: Ja, ingår i Plus
Olika reseförsäkringar hos Europeiska ERV
Ung Grundskydd för dig under 35 år
Bas Grundskydd vid utomlandsresa
Plus Deras mest omfattande reseskydd
Sjukdom och olycksfall (tilläggsförsäkring): Kan ersätta bl.a sjukgymnastik, tandskador och transporter vid sjukdom/olycka
Bagageskydd (tilläggsförsäkring): Ersätter stöld/förlust av ägodelar, upp till 25 000 kr för bagage
Sportutrustning (tilläggsförsäkring): Ersätter stulen/skadad utrustning, upp till 30 000 kr

Vårt omdöme om Europeiska ERV Reseförsäkring

Europeiska ERV erbjuder flera olika reseförsäkringar som är anpassade efter olika typer av resor och målgrupper. På så sätt kan du som resenär välja det paket som bäst passar de aktiviteter du har tänkt dig. Något som särskilt sticker ut hos Europeiska ERV är Extremsport-paketet, som täcker riskfyllda aktiviteter som vanligtvis inte ingår i en reseförsäkring.

I grundförsäkringen ingår de allra flesta skydd som man kan förvänta sig hos en reseförsäkring. Det ingår dock inget avbeställningsskydd. För dig som vill komplettera med avbeställningsskydd eller utöka bagageskyddet finns tillval att teckna. Nästan alla försäkringsskydd är helt fria från självrisk, och de flesta försäkringar går att teckna för upp till ett år.

Fördelar 

 • Skräddarsydda försäkringspaket
 • Gäller korta och långa resor
 • Särskild försäkring för riskfyllda aktiviteter

Nackdelar

 • Avbeställningsskydd ingår inte

Vad ingår i Europeiska ERV Reseförsäkring?

ERV har flera olika reseförsäkringar, beroende på vad du ska göra på din resa. Ska du åka på en längre resa kan du alltid teckna den grundläggande försäkringen, som finns på tre olika nivåer. Detta skydd kan du sedan utöka med tillval till försäkringen.

Du kan också teckna färdiga resepaket som är särskilt anpassade till den typ av resa som du ska åka på. Där ingår utvalda delar av skyddet som bas- och plusförsäkringen erbjuder. Vissa paket innehåller också extra tillval för att ge det skydd som passar för ändamålet med resan.

Reseförsäkring Bas, Plus och Ung

ERV:s grundförsäkring för resor går att teckna som en basversion eller en plusversion. Det finns också en särskild variant av försäkringen för dig som är 35 år eller yngre.

Skydd som ingårReseförsäkring UngReseförsäkring BasReseförsäkring Plus
Sjukdom och olycksfall vid längre resor*

 

*Ingår bara om resan är längre än 45 dagar. Ersätter sjukvårdskostnader och eventuell hemresa.

IngårIngårIngår
Missad avresa*

 

*Ersätter med nya biljetter.

IngårIngårIngår
Bagageförsening*

 

*Ger ersättning för att köpa kläder, hygienartiklar och liknande.

IngårIngårIngår
Ansvars-, överfalls- och rättsskyddIngårIngårIngår
Evakuering vid terrordåd eller naturkatastrof*

 

*Ersätter kostnader för att ta dig till en säkrare plats eller ändra boende.

IngårIngårIngår
Eftersökning och räddningIngårIngårIngår
KristerapiIngårIngår
Personförsening*

 

*Gäller för förseningar över tre timmar.

IngårIngår
Självriskskydd*

 

*Ersätter självrisken för din hem- eller bilförsäkring om något händer när du är bortrest.

IngårIngår
Självriskeliminering för hyrt fordonIngårIngår
Förstörda semesterdagarIngår
Ny resa*

 

*Gäller om du går miste om mer än halva resan på grund av sjukdom eller olycka. Gäller resor på under 30 dagar.

Ingår
Reseavbrott*

 

*Ersättning om du behöver resa hem på grund av en oförutsedd händelse.

Ingår
Invaliditets- och dödsfallsersättningIngår

Backpacker

Försäkringen är för dig som är 35 år eller yngre och ska backpacka under minst två veckor. Alla skydd i Reseförsäkring Ung ingår, och även kostnader för kristerapi efter en olycka eller andra händelser. Dessutom ersätts hemtransport om du skulle bli sjuk eller skadad under resan.

Weekend

Ska du vara bortrest i högst fem dagar kan Weekend-paketet passa bra. Där ingår tillvalet med utökat bagageskydd, så att dina tillhörigheter är extra skyddade mot stöld och förlust. Dessutom ingår ett skydd för både kontanter, kreditkort och pass som ger ersättning vid stöld eller förlust.

Weekend-försäkringen gäller för missad avresa, bagageförsening, evakuering och kristerapi. Även självriskskyddet, självriskeliminering vid hyrt fordon och ansvars-, överfalls- och rättsskyddet ingår.

Extremsport

Det här försäkringspaketet passar dig som ska delta i mer riskfyllda aktiviteter på resan än vad den vanliga reseförsäkringen täcker. Ur basförsäkringen ingår skydd mot sjukdom och olycksfall vid längre resor, eftersökning och räddning, bagageförsening, missad hemresa, personförsening och ansvars-, överfalls- och rättsskydd.

Pluspaketets extra skydd ingår också i Extremsport-paketet, plus tillvalen för sportutrustning och bagageskydd.

Reseförsäkring Student

Studentförsäkringen passar dig som ska studera eller jobba som au pair utomlands. Du kan också teckna försäkringen om du ska arbeta med något annat genom ett internationellt arbetsförmedlingsprogram under en längre period.

Förutom delar av grundförsäkringsskyddet kan du få ersättning för kursavgifter och resekostnader som du har lagt ut, om du blir sjuk eller skadad och inte kan fullfölja studierna.

Besöksförsäkring

Om du ska ha besök från utlandet kan du teckna en reseförsäkring för dem, som täcker vårdkostnader under besöket. De omfattas nämligen inte av den allmänna sjukvården i Sverige.

Grupp och konferens

Reser du tillsammans med en grupp är det fördelaktigt att teckna en gemensam reseförsäkring. Då omfattas alla i gruppen av samma skydd. Försäkringen kan tecknas både för privata grupper och för tjänsteresor.

Tillval till Europeiska ERV Reseförsäkring

Tillvalen kan du teckna till Reseförsäkring Ung, Bas eller Plus. Det finns ett tillval som skyddar ditt bagage från mer än bara försening. Det gäller då om ditt bagage skulle bli stulet, helt försvinna eller om dina ägodelar skulle skadas under resan.

Ska du resa bort kortare än 45 dagar ingår inte sjukdoms- och olycksfallsskyddet i den ordinarie försäkringen. Då kan du teckna det som ett tillval. Du kan också lägga till sportutrustning som du ska ta med dig i din reseförsäkring.

Tänk på! Det ingår inget avbeställningsskydd i Europeiska ERV:s reseförsäkringar. För att kunna avboka resan i förväg måste du därför teckna detta som tillval.

Avbeställningsskydd ingår inte i de ordinarie försäkringarna, utan det behöver du köpa till separat. Med avbeställningsskyddet kan du få tillbaka pengar vid oväntade händelser som gör att du måste avboka din resa. Vad avbeställningsskyddet kostar beror på vilket belopp du vill försäkra.

Det finns också en försäkring du kan teckna för ditt semesterboende, oavsett vart du ska resa. Även då kan du få ersättning om du blir förhindrad att resa, och den försäkrar också hemutrustning i boendet.

Tillval till försäkringen

 • Sjukdom och olycksfall (för resor under 45 dagar)
 • Bagageskydd (utökad: stöld, förlust, skada av ägodelar)
 • Sportutrustning
 • Avbeställningsskydd
 • Semesterboende

Villkor för Europeiska ERV Reseförsäkring

Innan du tecknar en reseförsäkring bör du alltid läsa igenom villkoren. Det är viktigt för att du ska vara säker på att försäkringen täcker de situationer som du kan hamna i.

Här går vi igenom några av de viktigaste delarna i försäkringens villkor. De fullständiga villkoren för varje reseförsäkring kan du hämta på Europeiska ERV:s hemsida.

Vem kan teckna försäkringen?

Du måste vara minst 18 år gammal för att teckna Europeiska ERV Reseförsäkring. För de flesta försäkringar i utbudet finns ingen övre åldersgräns, men det finns några undantag.

Reseförsäkring Ung och Backpacker-paketet kan bara tecknas av och för resenärer som är under 36 år. Reseförsäkring Student gäller för dig som är högst 45 år och uppfyller kraven på studier eller sysselsättning som anges för försäkringen. Besöksförsäkringen gäller resenärer upp till 70 års ålder.

Du som tecknar reseförsäkringen kan också lägga till medförsäkrade till den försäkring du väljer.

Självrisker

Så gott som alla försäkringsskydd hos Europeiska ERV har ingen självrisk alls. Bara rättsskyddsdelen har en självrisk på mellan 10 och 20 procent av den totala skadekostnaden. Tecknar du Backpacker-paketet gäller en viss självrisk för sjukdoms- och olycksfallsskyddet, och besöksförsäkringen har 1 000 kronor i självrisk för hela sitt skydd.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingårSjälvrisk
Rättsskydd20 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 000 kronor för Studera utomlands och Grupp och konferens. Minst 2 500 kronor för övriga försäkringar.

Sjukdom och olycksfall i Backpacker-paketet1 000 kronor
Besöksförsäkring1 000 kronor

Riskfyllda aktiviteter

Europeiska ERV har ett särskilt reseförsäkringspaket som du bör teckna om du ska ägna dig åt riskfyllda aktiviteter på resan. Det kan till exempel handla om extremsporter som bergsklättring och fallskärmshoppning. Tecknar du paketet Extremsporter är du försäkrad även vid sådana aktiviteter.

I övriga reseförsäkringar från Europeiska ERV ingår inte skydd vid riskfyllda aktiviteter.

Vad påverkar priset på Europeiska ERV Reseförsäkring?

Vad du betalar för din reseförsäkring beror på flera olika faktorer. Din ålder, vart du ska resa och hur länge du ska vara borta spelar roll för vad försäkringen kostar. Vilken omfattning du väljer på reseförsäkringen påverkar också vad den slutliga premien blir.

När det gäller rabatter är det bara för paketet Grupp och konferens som Europeiska ERV nämner något sådant. Om fler än 10 vuxna köper försäkringen får de 10 procent rabatt. Dessutom gäller halva priset för barn som är under 12 år för denna försäkring.

Kontakta Europeiska ERV

Om du har frågor om reseförsäkringarna kan du kontakta Europeiska ERV:s kundservice. De har öppet under vardagar och kan nås både på telefon och via kontaktformuläret på hemsidan.

Du kan också höra av dig dit om du vill anmäla en skada, eller om du redan befinner dig utomlands och vill teckna en reseförsäkring.

Vanliga frågor om Europeiska ERV Reseförsäkring

Gäller Europeiska ERV Reseförsäkring om jag är gravid?

Ja, Europeiska ERV Reseförsäkring gäller fram till och med vecka 33. Om du är gravid och ska resa rekommenderar ERV att du tecknar Reseförsäkring Ung, Bas eller Plus samt tillvalet Sjukdom och olycksfall. Med tillvalet ingår även oväntade komplikationer som inträffar under resan.

Vad är Reseförsäkring Smart?

Reseförsäkring Smart är en reseförsäkring som Europeiska ERV erbjöd tidigare, men som inte längre går att teckna. Det är i stället ovanstående reseförsäkringar som har ersatt denna reseförsäkring.

Senast granskad: 6 juli, 2023