Folksam Livförsäkring

Folksam Livförsäkring erbjuder privat livförsäkring eller tjänstegrupplivförsäkring genom olika kollektivavtal. Det är en personförsäkring där det går att välja vem som ska vara förmånstagare.

 • Folksam livförsäkring kan tecknas från du fyllt 18 år och innan du fyllt 70 år.
 • Valbara försäkringsbelopp som betalas ut som engångsbelopp vid dödsfall.
 • Gäller även under utlandsresa upp till 12 månader.
array(0) { }
3.9/5
Bra
 • Försäkringen kan tecknas sent i livet
 • Gäller tills du fyller 85 år
 • Kan tecknas redan vid 16 år om egen arbetsinkomst finns
Teckningsålder
16-69 år
Upphör att gälla
85 år
Högsta försäkringsbelopp
6 000 000 kr
Information om Folksam Livförsäkring
Högsta försäkringsbelopp: 6 000 000 kr
Lägsta försäkringsbelopp: 200 000 kr
Pris: Individuellt
Bindningstid: Årsavtal
Uppgifter vid nyteckning av Folksam Livförsäkring
Hälsodeklaration: Ja
Hälsofrågor: Ja
Läkarintyg: Ja

Vårt omdöme av Folksam Livförsäkring

Det går att teckna Folksam livförsäkring fram tills du fyller 70 år men med ett lägre högsta försäkringsbelopp än innan du fyllt 65 år. Livförsäkringen gäller fram tills du fyller 85 år. Det högsta valbara försäkringsbeloppet innan du fyllt 65 år är 6 000 000 kronor.

Månadskostnaden för försäkringen beräknas utifrån ålder och valt försäkringsbelopp. För att teckna försäkringen krävs att du fyller i en hälsoprövning. Det finns även möjlighet att teckna tjänstegrupplivförsäkring genom olika kollektivavtal.

Fördelar med livförsäkring hos Folksam

 • Livförsäkring gäller även i utlandet upp till 12 månader.
 • Försäkringsbeloppet betalas ut till och med det året du fyllt 85 år.
 • Det går snabbt att ansöka online och få fram ett individuellt pris.

Nackdelar

 • Det finns flera begränsningar i försäkringen vid utövande av sport eller riskfyllda aktiviteter.

Vilka försäkringsbelopp går att välja hos Folksam Livförsäkring?

Vilket försäkringsbelopp du kan välja utgår från din ålder. Efter du fyllt 65 år är det högsta beloppet längre än innan du fyllt 65 år.

 • Är du fyllda 18 år men inte 65 år kan du välja ett försäkringsbelopp mellan 200 000 kronor och 6 000 000 kronor.
 • Har du fyllt 65 år men inte 70 år går det att välja ett försäkringsbelopp mellan 200 000 kronor och 1 000 000 kronor.

Skulle du som är försäkrad avlida betalar Folksam ut valt belopp som ett engångsbelopp till den som står som förmånstagare. Det är bra att veta att engångssumman är fri från inkomstskatt.

Vad kostar livförsäkringen hos Folksam?

Faktorer som din ålder och försäkringsbelopp påverkar priset. Varje år förändras premien utifrån din ålder. Några exempel är:

Försäkringsbelopp30 år/belopp per månad40 år/belopp per månad50 år/belopp per månad60 år/belopp per månad
500 000 kronor22 kronor35 kronor78 kronor189 kronor
1 000 00040 kronor64 kronor141 kronor351 kronor

Det går att beräkna ett individuellt pris genom att fylla i dina uppgifter på Folksams hemsida.

Vem kan teckna Folksam Livförsäkring?

Du ska ha fyllt 18 år men inte 70 år för att kunna teckna livförsäkringen. När du tecknar livförsäkringen får du även fylla i en hälsoprövning och det är viktigt att du är noggrann och inte undanhåller information. För att få teckna försäkringen ska du även vara folkbokförd i Sverige och du ska ha varit bosatt i Sverige minst två år före ansökan.

Du kan ladda ner de fullständiga villkoren här för att vara säker på att livförsäkringen passar dina behov och förutsättningar. Där kan du även läsa vilka begränsningar som finns. Du kan också läsa vår artikel jämför och hitta bästa livförsäkringen 2024.

Kontaktuppgifter till Folksam

Öppettider

 • Skadeärenden 07:30 – 17:00
 • Övriga ärenden som frågor om försäkringen. Vardagar 07:30-17:00 och helger 09:00 – 19:00

Telefonnummer och email

Vanliga frågor om Folksam Livförsäkring

Hur länge gäller en livförsäkring Folksam?

Tecknar du livförsäkring som enskild riskförsäkring gäller försäkringen fram tills du fyller 85 år. Du kan teckna livförsäkringen fram tills du fyller 70 år men med ett lägre försäkringsbelopp än innan du fyller 65 år.

Hur stort belopp ersätter en livförsäkring vid dödsfall?

Hos Folksam kan du välja ersättningsbelopp från 200 000 kronor till 6 000 000 kronor från det du fyllt 18 år och innan du fyllt 65 år. När du fyllt 65 år och fram tills innan du fyller 70 år är högsta valbara belopp 1 000 000 kronor.

När betalas livförsäkring ut efter dödsfall?

Folksam livförsäkring betalas ut som ett engångslopp vid dödsfall under försäkringstiden. Själva beloppet betalas ut till förmånstagaren eller försäkringstagaren. Du kan själv välja vem som ska vara förmånstagare.

Senast granskad: 20 mars, 2023