ICA Fritidshusförsäkring

Uppdatering 24 Maj 2024: Försäkringsguiden samarbetar inte längre gällande produkten fritidshusförsäkringar via ICA Försäkringar.

 • Trygg och omfattande försäkring för ditt fritidshus

 • Drulleförsäkring ingår i basförsäkringen

 • Ica-bonus på försäkringspriset


Grundsjälvrisk: 1 500 kronor

Sanering av skadedjur: Ingår

Drulleförsäkring: Ingår

Vårt omdöme om Ica Fritidshusförsäkring

Ica Fritidshusförsäkring skyddar ditt fritidshus mot det mesta som kan hända. Både allriskförsäkring för byggnaden och försäkring mot vissa skadedjur ingår i grundförsäkringen. Med pluspaketen Hem Plus och Hus Plus kan du sedan utöka skyddet i den ordinarie försäkringen och minska både åldersavdrag och vissa självrisker.

Däremot finns bara en tilläggsförsäkring att köpa till utöver pluspaketen, nämligen för småbåt. Alltså kan du till exempel inte lägga till några saker av högre värde i försäkringen. Men med tanke på det breda skyddet erbjuder Ica en prisvärd fritidshusförsäkring som står sig bra mot konkurrenterna – inte minst för de kunder som får rabatt via sitt Ica-kort.

Fördelar 

 • Omfattande skydd för lösöre och byggnader
 • Allriskförsäkring ingår i alla försäkringsnivåer
 • Bonus om du har både fritidshusförsäkring och Ica-kort

Nackdelar

 • Få tilläggsmöjligheter

Vad ingår i Ica Fritidshusförsäkring?

I Icas fritidshusförsäkring ingår dels skydd för själva byggnaden, dels för det lösöre som du förvarar i ditt fritidshus. Du kan själv välja vilket belopp som du vill försäkra lösöret med. Dessutom kan du få stöd och ersättning i en krissituation, i ett rättsärende eller om du blir skadeståndsskyldig som fastighetsägare.

Värt att nämna är också att en allriskförsäkring ingår för byggnaden, men inte för lösa saker. Du har även en underförsäkringsgaranti i försäkringen, och du kan få ersättning för merutgifter och hyresbortfall om fritidshuset blir obeboeligt under en tid.

Fritidshusförsäkringen fungerar alltså som en enklare variant av Icas villaförsäkring, men anpassad efter ett fritidshus förutsättningar.

Skydd som ingårIca FritidshusförsäkringIca Fritidshusförsäkring Plus
Stöld och skadegörelseIngårIngår
BrandskadorIngårIngår
LäckageIngårIngår
VäderfenomenIngårIngår
JordrörelserIngårIngår
Hushållsmaskiner m.m.IngårIngår
Trafikrelaterade skadorIngårIngår
Skada från vilda djurIngårIngår
Sanering av skadedjurIngårIngår
HussvampIngårIngår
Allrisk för byggnadIngårIngår
MerutgifterIngårIngår
UnderförsäkringsgarantiIngårIngår
KrisskyddIngårIngår
AnsvarsskyddIngårIngår
RättsskyddIngårIngår
Utökad hemförsäkringIngår
Utökad husförsäkringIngår

Ica Fritidshusförsäkring Plus

Om du vill kan du utöka fritidshusförsäkringen med ett eller två pluspaket. Det ena pluspaketet ger förbättrat skydd för saker som finns i fritidshuset, medan det andra ger bättre skydd på själva byggnaden och tomten.


 • Hem Plus. Med Hem Plus-paketet minskar självrisken till 1 200 kronor vid inbrott och brand i fritidshuset. För stationär elektronik som finns i fritidshuset blir både självrisken och åldersavdraget mindre med denna försäkring. • Hus Plus. Maxersättningen för tomtmark och äkta hussvamp blir högre om du tecknar Hus Plus till fritidshusförsäkringen. Åldersavdraget blir lägre både för byggnaden och för vitvaror, och självrisken för vitvaror minskar till 1 200 kronor. I Hus Plus ingår även sanering av dina tillhörigheter om du har haft problem med vägglöss i fritidshuset, och du kan få ersättning vid plötsliga läckage genom taket.


Tips! Ica Fritidshusförsäkring Plus låter dig betala lägre självrisk och täcker också några fler områden än vad basförsäkringen gör.

Tilläggsförsäkringar till Ica Fritidshusförsäkring

Äger du en småbåt kan du inkludera den i fritidshusförsäkringen genom att teckna ett tillägg. Då ingår även en drulleförsäkring som täcker plötsliga otursskador på småbåten.

Utöver småbåtsförsäkringen erbjuder Ica Försäkring inte några tilläggsförsäkringar till sin fritidshusförsäkring.

Tillägg till försäkringen

 • Småbåtsförsäkring

Självrisk

Om det uppstår någon skada på ditt fritidshus behöver du själv stå för en viss del av den kostnaden. Det är det som kallas för självrisk. Grundsjälvrisken för Ica Fritidshusförsäkring är 1 500 kronor, vilket alltså är den summa som du i de flesta fall måste betala själv. Tecknar du Ica Fritidshusförsäkring Plus blir självrisken mindre för vissa saker som ingår i försäkringen.

Tips! Med plusförsäkringen får du betala lägre självrisk i vissa situationer.

För vissa händelser gäller dock en annan självrisk, nämligen en viss procent av skadekostnaden. Men 1 500 kronor är fortfarande den minsta summan som självrisken kan hamna på.

Vid problem med skadedjur betalar du ingen självrisk alls. Det gör du inte heller om du har installerat larm och andra säkerhetsåtgärder, men ändå drabbas av inbrott.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingårSjälvrisk
Cykelstöld20 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Vissa läckage20 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Skada på byggnadsdel på grund av jordrörelse20 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Rättsskydd20 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Bekämpning av ohyra och virkesskador av vissa insekter0 kr
Stöld och inbrott trots säkerhetsåtgärder0 kr
 

Vad påverkar priset på Ica Fritidshusförsäkring?

Vad du får betala för din fritidshusförsäkring beror dels på hur gammal du är, dels på var du bor. Det spelar också in hur många i hushållet som använder fritidshuset. Om du vill få en överblick över vad det kan kosta för dig kan du fylla i dessa uppgifter på Ica Försäkrings hemsida eller kontakta deras kundservice. Är du kund hos Ica och brukar handla med något av deras kort kan du få extra lågt pris på din fritidshusförsäkring.

Rabatter du kan få på försäkringen

 • Ica-bonus. Som med alla Icas boendeförsäkringar får du bonus på din försäkringspremie, ifall du också har något av Icas kort.

Kontakta Ica Fritidshusförsäkring

Du kan teckna Ica Fritidshusförsäkring genom att mejla försäkringsbolaget via hemsidan. Har du frågor du vill ställa först kan du göra det antingen via ett kontaktformulär eller på telefon. Skadeanmälan kan du göra direkt på webben när du väl har en gällande fritidshusförsäkring.

Senast granskad: 24 maj, 2024