Ledarna inkomstförsäkring

Ledarna är det enda svenska fackförbundet för chefer och andra ledare. Chefer i alla olika sektorer och branscher kan vara medlem i fackförbundet och medlemskapet inkluderar flera olika tjänster. Även egenföretagare kan vara medlem i fackförbundet. 

För sina medlemmar erbjuder Ledarna förmåner som gör arbetslivet lättare och tryggare. En av tjänsterna som ingår i fackmedlemskapet är Ledarna inkomstförsäkring Bas som ger en högre ersättning än bara a-kassan vid ofrivillig arbetslöshet. Eftersom chefer ofta har högre löner än a-kassornas inkomsttak kan en inkomstförsäkring göra stor skillnad för ekonomin vid arbetslöshet.

array(0) { }
4.5/5
Utmärkt
 • För chefer och ledare
 • Gäller för upp till 80 000 kronor
 • Tilläggsförsäkringen ger 100 extra dagar och 120 000 kronor i månaden
Maxlön
120 000 kr
Ersättningsdagar
150-250 dagar
Kvalifikationstid
12 månader
Information om Ledarnas Inkomstförsäkring
Maximal lön: 80 000 kr/mån
Ersättningsdagar: 150 dagar
Tilläggsförsäkring för högre löner: Ja, kan ersätta upp till 120 000 kr
Tilläggsförsäkring för fler ersättningsdagar: Ja, ger ytterligare 100 dagar
Pris inkomstförsäkring: Individuellt
Villkor för Ledarnas Inkomstförsäkring
Medlemskap i a-kassa: Ja, minst i 12 månader
Lägsta inkomst: 33 001 kr/mån
Ålder vid teckning: Ej fyllda 65 år
Arbetsvillkor: Minst 80 arbetade timmar/månad i 12 månader
Övrigt krav: Du ska inte ha tagit ut arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd under de senaste 12 månaderna

Den inkomstförsäkring Ledarna erbjuder sina medlemmar tillhandahålls av försäkringsbolaget Bliwa AB.

Skillnaderna mellan fackförbund, a-kassa och inkomstförsäkring

En fackförening är en organisation som arbetar för sina medlemmars rättigheter och villkor på arbetsmarknaden. Ett fackförbund är en sammanslutning av olika fackföreningar som är verksamma inom samma bransch. Fackförbund hjälper och stödjer sina medlemmar med anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö och andra saker som rör arbetet i sig. De förhandlar även fram kollektivavtal med arbetsgivaren.

A-kassan är en frivillig arbetslöshetsförsäkring som ger ersättning om du blir arbetslös. Du tecknar a-kassan separat och väljer själv vilken du vill teckna. A-kassor är inriktade på olika branscher. Många fackförbund har en a-kassa, men den ingår inte i fackmedlemskapet. Så är fallet med Ledarnas a-kassa som måste tecknas separat. 

Inkomstförsäkringar är ett komplement till a-kassan. Försäkringen ger en extra ekonomisk trygghet för personer som tjänar mer än det inkomsttak som a-kassan ersätter upp till. Det brukar ligga på cirka 30 000 kronor. Tjänar du mer än det kan ersättningen vid arbetslöshet bli mycket lägre än den inkomst som du är van med. 

Inkomstförsäkringen lägger till ersättning upp till ett högre inkomsttak och brukar även ha en längre utbetalningsperiod än a-kassan. Ledarna inkomstförsäkring ingår för alla deras fackmedlemmar och kan inte tecknas av personer som inte är fackmedlemmar.

Vad kostar Ledarna inkomstförsäkring?

Ledarna Inkomstförsäkring pris är inkluderat i fackförbundets medlemskapsavgift. Medlemskapet i Ledarna fackförbund kostar olika beroende på vilken bransch man är ledare i, med en genomsnittlig kostnad på 350 kronor.

I tabellen visas exempel på månadsavgifter för olika branscher:

BranschFöreningFöreningsavgiftFörbundsavgift & inkomstförsäkring:Total månadsavgift:
FastighetsbranschenByggcheferna40 kr316 kr356 kr
IT, datateknik & telekom.Ledarna privat tjänstesektor
16 kr316 kr332 kr
Vård & omsorgLedarna vård & omsorg20 kr316 kr336 kr
HandelLedarna handel24 kr316 kr340 kr

Med medlemskapet ingår Ledarna inkomstförsäkring bas. För en extra avgift varje månad kan inkomstförsäkringen utvidgas för att få ett högre ersättningsbelopp och en längre ersättningsperiod.

Kvalificeringstid och karensdagar

För att få ersättning från Ledarna inkomstförsäkring krävs det en kvalificeringstid på 12 månader. Det innebär att du måste ha varit medlem i Ledarnas fackförbund i minst 12 månader innan du får ersättning.

Alla a-kassor använder sig av karensdagar som är en form av självrisk. Idag är karenstiden sex dagar och under den perioden får du inte någon ersättning. Inkomstförsäkringen följer samma regler. Karensdagarna dras vanligtvis i början av arbetslösheten och endast en gång.

Gäller inkomstförsäkringen vid egen uppsägning?

Inkomstförsäkringen följer din a-kassas regler om du säger upp dig själv. Beslutar a-kassan att du får ersättning vid egen uppsägning följer Ledarna inkomstförsäkring samma beslut. Det är viktigt att du kontrollerar med din a-kassa vilka regler de har vid egen uppsägning.

A-kassor använder sig av avstängda dagar när du säger upp dig själv. Det är i regel 45 dagar då du inte får någon ersättning av a-kassan eller din inkomstförsäkring. Efter de avstängda dagarna kan du få ersättning av både a-kassan och inkomstförsäkringen.

Gäller inkomstförsäkringen vid sjukdom?

Ersättningen ska inte komma från Ledarna inkomstförsäkring vid sjukdom, utan från arbetsgivaren, Försäkringskassan i form av sjukpenning eller från en sjukförsäkring.

Medlemmar i Ledarna fackförbund har en sjukförsäkring och den kompletterar ersättningen från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Ledarna kan även hjälpa dig att förhandla fram en sjukförsäkring.

Om du blir arbetslös under eller direkt efter din sjukskrivning kan du få ut a-kassa och Ledarna inkomstförsäkring. Då beräknas ersättningen på det du har tjänat innan sjukskrivningen.

Hur länge betalas ersättningen ut?

Ledarna inkomstförsäkring bas betalar ut ersättning under 150 dagar. För att få en längre ersättningsperiod går det att teckna en tilläggsförsäkring som ger ytterligare 100 dagar, vilket ger en total ersättningsperiod på 250 dagar.

Hur hög ersättning betalas ut?

Ledarna inkomstförsäkring bas ger upp till 80 % av månadslöner upp till 80 000 kronor i månaden. Inkomstförsäkringen täcker skillnaden mellan den ersättnings som a-kassan betalar ut och den normala månadslönen. Är man inte medlem i a-kassan kan man ändå få ersättning, men den är mycket lägre. Med en tilläggsförsäkring kan inkomst upp till 120 000 kronor försäkras.

Använd gärna Bliwas kalkylator för att se hur mycket du kan få i ersättning baserat på din inkomst. I tabellen nedan är ett räkneexempel som visar hur ersättningen kan se ut för olika löner:

Månadslön före skattMånadslön efter skattA-kassa de första 100 dagarnaInkomstförsäkringen 100 dagarTotalt:
40 000 kr28 370 kr19 010 kr3760 kr22 770 kr
50 000 kr34 618 kr19 010 kr9 360 kr28 370 kr
60 000 kr39 618 kr19 010 kr14 608 kr33 618 kr
70 000 kr44 618 kr19 010 kr18 608 kr37 618 kr
80 000 kr49 618 kr19 010 kr22 608 kr41 618 kr

När 100 dagar har passerat sänks a-kassans ersättning och Ledarna inkomstförsäkring bas höjs för att nå upp till samma ersättningsnivå i upp till 150 dagar. Se följande räkneexempel:

Månadslön före skattMånadslön efter skattA-kassa dag 101-150Inkomstförsäkringdag 101-150Totalt:
40 000 kr28 370 kr19 010 kr6709 kr22 770 kr
50 000 kr34 618 kr19 010 kr12 309 kr28 370 kr
60 000 kr39 618 kr16 061 kr17 557 kr33 618 kr
70 000 kr44 618 kr16 061 kr21 557 kr37 618 kr
80 000 kr49 618 kr16 061 kr25 557 kr41 618 kr

Ledarna inkomstförsäkring omdöme

Plus: 

 • Inkomstförsäkringen ger till skillnad från många liknande försäkringar ersättning även om man inte är med i a-kassan. 
 • Det är smidigt att den ingår i fackföreningens medlemskap och att den inte behöver tecknas separat. 
 • Att teckna en tilläggsförsäkring är enkelt. 
 • Försäkringen har en bra ersättningsnivå på 80 procent.

Minus: 

 • Eftersom Ledarna använder Bliwa Skadeförsäkringar AB för att leverera försäkringen måste man läsa försäkringsvillkoren på deras sida. För att få läsa villkoren måste man dessutom redan vara fackmedlem och logga in med BankID.

Ledarna inkomstförsäkring villkor

Ledarna a-kassa och inkomstförsäkring är två separata saker. Alla fackmedlemmar får inkomstförsäkringen som en del av sitt medlemskap. A-kassan måste tecknas separat och är öppen för alla som är någon form av ledare eller chef i ett företag. Ledarna inkomstförsäkring levereras av försäkringsbolaget Bliwa.

Andra villkor:

 • Du måste vara yngre än 65 år
 • Du måste vara medlem i Ledarna fackförbund minst 12 månader
 • Du måste vara med i en svensk a-kassa för den högsta ersättningen
 • Lägst månadsinkomst för att få ersättning är 20 025 kronor under 12 månader
 • Minst 80 timmars arbetstid per kalendermånad i 12 månader

Ledarna kontaktuppgifter:

Besöksadress: S:t Eriksgatan 26

Postadress: Box 12069 

102 22 Stockholm

Org.nr 802000-1833

Telefon: 0200 87 11 11

Bliwa kontaktuppgifter:

Besöksadress:

Fleminggatan 18

Postadress:

Box 130 76

103 02 Stockholm

Telefon: 08 696 22 80

Senast granskad: 20 mars, 2023