Moderna Hundförsäkring

 • Topprankad försäkring för hundar
 • Hela 365 dagars självriskperiod
 • Samma ersättningsbelopp för äldre och yngre hundar

Fast självrisk: 900–3 600 kronor (365 dagar)

Rörlig självrisk: 15–25 procent

Karensdagar: 20 dygn

array(0) { }
4.4/5
Bra
 • Omfattar sjukdom och olycksfall
 • Kostnadsfria besök i veterinärklinik på webben
 • Omfattar veterinärvårdskostnader för din katt
Maxersättning
120 000 kr
Karenstid
20 dagar
Fast självrisk
1 100, 2 200 eller 4 000 kr
Information om Moderna Kattförsäkring
Rörlig självrisk 15 eller 25 %
Självriskperiod 180 dagar
Livförsäkring upphör 13 år

Vårt omdöme om Moderna Hundförsäkring

Moderna Hundförsäkring får mycket bra betyg i undersökningar. De två större omfattningarna rankar högt upp i Konsumenternas guide, samt även i vår jämförelse av hundförsäkringar. Självriskperioden på 365 dagar är den längsta på marknaden, vilket är en stor fördel jämfört med andra försäkringsbolag. Du får även välja både självrisk och omfattning på försäkringen, vilket i sin tur ger dig möjlighet att påverka priset.

Du som tecknar försäkringen medan hunden är valp får flera fördelar, såsom premierabatt och ingen karenstid. Har du en äldre hund får du lika hög ersättning som för yngre hundar. Även den mycket tillgängliga kundtjänsten gör Moderna Försäkringar till ett bra val för dig som hundägare.

Fördelar 

 • Lång självriskperiod
 • Dubbel och Trippel ersätter dolda fel

 • Ersättningsbeloppet minskar inte för äldre hundar

Nackdelar

 • Täcker inte avlivning och kremering

Vad ingår i Moderna Hundförsäkring?

Moderna Hundförsäkring kan tecknas på tre olika nivåer: enkel, dubbel och trippel. Skillnaden mellan dessa nivåer är hur brett skydd som ingår och vad maxbeloppet för grundskyddet är.

På alla nivåer ingår tre gratis besök hos Firstvet, en veterinärklinik online som kan ge dig råd, enklare undersökningar och förskriva recept. Detta erbjudande gäller för alla olycksfall och sjukdomar som omfattas av försäkringen.

Skydd som ingårModerna Hundförsäkring EnkelModerna Hundförsäkring DubbelModerna Hundförsäkring Trippel
BehandlingskostnaderIngårIngårIngår
Tre besök per år hos FirstvetIngårIngårIngår
MR- och CT-röntgenIngårIngår
Receptbelagd medicinIngårIngår
RehabiliteringIngårIngår
Dolda fel*

*Gäller om hunden försäkrades före fyra månaders ålder.

IngårIngår
Borttagande av mjölktänderIngår
Strålning och cellgifterIngår
Inackordering på hundpensionatIngår

Det finns vissa omständigheter som påverkar om en skada omfattas av försäkringen eller inte. Till exempel kan det handla om hur du har förebyggt skador och sjukdomar hos hunden. För att få reda på vilka specifika omständigheter som påverkar kan du läsa villkoren för Moderna Hundförsäkring.

Moderna Hundförsäkring Enkel

Basskyddet i Moderna hundförsäkring täcker behandlingskostnader för veterinärvård. När din hund behöver vård på grund av sjukdom eller olycksfall kan du använda försäkringen för att täcka behandlingskostnaden, upp till ett maxbelopp på 30 000 kronor per år.

Moderna Hundförsäkring Dubbel

För den andra nivån av försäkringen höjs maxbeloppet för ersättning av behandlingskostnader till 60 000 kronor. Dessutom tillkommer flera olika skydd som inte täcks av Hundförsäkring Enkel. Kostnader för röntgen, receptbelagd medicin och rehabilitering täcks av denna försäkring.

Dessutom kan du få ersättning för dolda fel hos hunden. Det gäller om du försäkrade hunden innan den var fyra månader gammal och hunden visar sig ha en skada eller sjukdom som inte kunde upptäckas av veterinären när försäkringen tecknades.

Tänk på! En försäkringsnivå med större omfattning ger större trygghet oavsett om du har en valp eller en äldre hund.

Moderna Hundförsäkring Trippel

Tecknar du Moderna Hundförsäkring Trippel höjs maxbeloppet ytterligare. För behandlingskostnader är maxbeloppet 90 000 eller 120 000 per år, och för röntgenkostnader 15 000 kronor per år.

Allt det som ingår i de lägre nivåerna ingår även i Hundförsäkring Trippel, men tre ytterligare skydd tillkommer också.

Med Trippel får du ersättning när en veterinär drar ut kvarsittande mjölktänder på hunden. Strålbehandling och cellgifter vid cancersjukdomar ersätts också. Blir hunden så sjuk att du som ägare inte kan ta hand om den får du också ersättning för att inackordera hunden på ett hundpensionat.

Tips! Moderna Hundförsäkring Trippel ger ett heltäckande skydd som passar hundar med större skaderisk.

Livförsäkring till Moderna Hundförsäkring

Det finns en livförsäkring som du kan teckna till Moderna Hundförsäkring. Livförsäkringen gäller om hunden skulle avlida eller förlora sin användbarhet eller avelsförmåga. Du får då ersättning efter hundens inköpspris eller marknadsvärde, det vill säga kostnaden för att ersätta hunden.

Livförsäkringen gäller utan någon självrisk, och om hunden meriteras på en tävling eller utställning kan försäkringsbeloppet höjas.

Övriga tilläggsförsäkringar

Du kan också köpa till en flockförsäkring. Det är en veterinärvårdsförsäkring som du kan teckna om du har många hundar, mellan tio och tjugo stycken. Försäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall för alla hundarna som du tecknar försäkringen för.

Tillägg till försäkringen

 • Livförsäkring

 • Flockförsäkring

Villkor för Moderna Hundförsäkring

Som för de flesta försäkringar finns det ibland ganska specifika villkor för när du kan ta ut ersättning och hur mycket ersättning du kan få. Det finns också villkor som styr när du bör teckna försäkringen. För att veta exakt vad som gäller kan du läsa Moderna Försäkringars fullständiga villkor.

Hundens ålder

Du kan teckna Moderna Hundförsäkring från att hunden är 6 veckor gammal. Är valpen yngre än 6 månader får du 25 procent rabatt på premien för det första året. För att dubbel- och trippelförsäkringen ska täcka dolda fel behöver du ha försäkrat hunden innan den blev 4 månader gammal.

Försäkringen kan tecknas fram till att hunden fyller 8 år. Ersättningsbeloppet för veterinärvård ändras inte när din försäkrade hund blir äldre, vilket är en fördel gentemot en del andra försäkringsbolag.

Tips! Du får bättre pris på försäkringen ju tidigare du försäkrar din hund. Men du får lika mycket ersättning för en äldre hund som för yngre hundar.

Karenstid

Karenstiden för hundförsäkringen är 20 dygn. Det innebär att du inte får ersättning för sjukdomar som uppstår under de första 20 dygnen efter att du har tecknat försäkringen.

Karenstiden gäller dock inte för olycksfall, utan detta kan du få ersättning för från och med att du försäkrar din hund. För hundar som är yngre än 12 veckor är det inte heller någon karenstid, om du kan visa upp ett färskt veterinärsintyg utan anmärkningar.

Tänk på! Råkar hunden ut för en olycka gäller försäkringen från dag ett. Blir hunden sjuk kan du bara få ersättning om det har gått minst 20 dagar sedan du tecknade försäkringen.

Om hunden redan är försäkrad och du vill byta till Moderna Hundförsäkring gäller ingen karenstid alls, så länge den tidigare försäkringen har samma omfattning.

Självrisker

Moderna Hundförsäkring har en självriskperiod på 365 dagar. Om du utnyttjar försäkringen för veterinärvårdskostnader under självriskperioden får du betala en fast självrisk, oavsett hur många veterinärbesök det handlar om.

Du kan välja mellan tre olika självrisknivåer: 900 kronor, 1 800 kronor eller 3 600 kronor. Ju högre självrisk du väljer, desto mindre blir din månadsavgift för försäkringen.

Av den kostnaden som återstår efter den fasta självrisken får du också betala en rörlig självrisk vid varje tillfälle som du utnyttjar försäkringen. Där kan du välja mellan 15 eller 25 procent. Även detta påverkar vilken försäkringspremie du får betala i månaden.

Tänk på! Den fasta självrisken betalar du bara en gång per självriskperiod. Den rörliga självrisken behöver du betala varje gång du utnyttjar försäkringen.

Dessa självrisker gäller för de flesta skydd som ingår i hundförsäkringen. Det finns dock vissa undantag där särskilda självrisker gäller, eller där du inte betalar någon självrisk alls.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingårFast självriskRörlig självrisk
Andra kejsarsnitt5 000 kr25 %
Rovdjursskada0 kr0 %
Trafikolycka*

*Gäller om hunden färdas i en bur som är krocktestad, godkänd och anpassad till bilmodellen.

0 kr0 %
Självriskrabatt från kullförsäkring*

*Om hunden omfattas av en kullförsäkring hos Moderna försäkringar får du 500 kronor rabatt på den fasta självrisken varje självriskperiod.

400, 1 300 eller 3 100 kr*

*Du väljer själv vilken självrisk du vill ha.

15–25 %

Vad påverkar priset på Moderna Hundförsäkring?

Som med alla hundförsäkringar påverkas priset av hundens ras, ålder och kön, och även av var i landet du bor. Du kan till viss del själv styra prisnivån genom att välja omfattning och självrisk på hundförsäkringen.

Det finns även flera sätt att få lägre pris på din hundförsäkring.

Rabatter du kan få på hundförsäkringen

 • Juniorrabatt. Tecknar du försäkringen för en valp under 6 månader får du 25 procent rabatt på din första årspremie.
 • Samlingsrabatt. Har du även bilförsäkring, hemförsäkring eller någon annan typ av försäkring hos Moderna Försäkringar är du bonuskund. Då får du en samlingsrabatt på 5 procent per annan försäkring du har. Du får även en självriskreducering som du kan utnyttja en gång per år.

Kontakta Moderna Försäkringar

Oavsett om du vill teckna Moderna hundförsäkring, vill göra ändringar eller har frågor kan du kontakta Moderna Försäkringars kundtjänst. Öppettiderna är generösa både under veckodagar och helger. Är du uppfödare finns en särskild uppfödarservice som du kan ringa.

Om din hund behöver besöka veterinär och du vill utnyttja din hundförsäkring loggar du in på Mina sidor. Du behöver då kvitton från veterinären för att anmäla ärendet. Behöver du hjälp med en anmälan kan du kontakta skadeservice på Moderna Försäkringar.

Senast granskad: 20 mars, 2023