Moderna Kattförsäkring 2024

 • Hela 365 dagars självriskperiod
 • Samma ersättningsbelopp för äldre och yngre katter
 • Anpassa försäkringen efter din katt
array(0) { }
4.4/5
Bra
 • Omfattar sjukdom och olycksfall
 • Kostnadsfria besök i veterinärklinik på webben
 • Omfattar veterinärvårdskostnader för din katt
Maxersättning
120 000 kr
Karenstid
20 dagar
Fast självrisk
1 100, 2 200 eller 4 000 kr
Information om Moderna Kattförsäkring
Rörlig självrisk 15 eller 25 %
Självriskperiod 180 dagar
Livförsäkring upphör 13 år

Vårt omdöme om Moderna Kattförsäkring

Den stora styrkan med Moderna Kattförsäkring är självriskperioden, som är den längsta på marknaden. Du kan anpassa såväl omfattningen som självrisken på försäkringen efter dina önskemål och kattens behov. Dessutom påverkas inte ersättningen av kattens ålder, utan den är densamma för både äldre och yngre katter.

Karenstiden ligger i linje med de flesta andra kattförsäkringar, men försäkrar du katten tidigt går det att slippa karens. Vad som dock hamnar på minuskontot är att FORL, en vanlig tandsjukdom hos katter, inte omfattas av försäkringen. Inte heller avlivning eller kremering ingår.

Fördelar 

 • Lång självriskperiod
 • Dubbel och Trippel ersätter dolda fel
 • Ersättningsbeloppet minskar inte för äldre katter

Nackdelar

 • FORL ingår inte
 • Avlivning och kremering ingår inte

Vad ingår i Moderna Kattförsäkring?

Moderna Kattförsäkring kan tecknas på tre olika nivåer: enkel, dubbel och trippel. Nivåerna omfattar olika många skydd, och maxersättningen för det grundläggande veterinärskyddet blir högre ju större försäkring du väljer.

Oavsett vilken nivå du tecknar ingår tre fria besök hos Firstvet, som är en veterinärklinik på nätet. Det innebär att du kan få råd när din katt inte mår bra men du är osäker på om du behöver åka till veterinären eller inte.

Du som har bytt till Moderna Kattförsäkring från ett annat försäkringsbolag har en villkorsgaranti under det första året. Det innebär att du kan få ersättning för skador som vanligtvis inte omfattas av Moderna Kattförsäkring, men som skulle ha omfattats av din förra kattförsäkring.

Skydd som ingårModerna Kattförsäkring EnkelModerna Kattförsäkring DubbelModerna Kattförsäkring Trippel
BehandlingskostnaderIngårIngårIngår
Tre besök hos FirstvetIngårIngårIngår
MR- och CT-röntgenIngårIngår
Receptbelagd medicinIngårIngår
RehabiliteringIngårIngår
Dolda fel*

 

*Gäller om katten varit försäkrad sedan innan fyra månaders ålder.

IngårIngår
RadiojodbehandlingIngårIngår
Strålning och cellgifterIngår
Inackordering på kattpensionatIngår

Moderna Kattförsäkring Enkel

I Kattförsäkring Enkel ingår grundläggande undersökningar och behandling hos veterinär, om din katt blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Det högsta beloppet som du kan få ersättning för är 30 000 kronor.

Även kejsarsnitt, kastrering, plastikoperation och viss tandvård kan räknas in i behandlingskostnader inom Kattförsäkring Enkel. I de fallen finns dock vissa särskilda villkor som måste uppfyllas för att du ska kunna få ersättning.

Tänk på! Kolla alltid upp villkoren innan du tecknar en försäkring. Exempelvis kan vissa skydd ha undantag för vissa raser, eller kräva att katten har varit försäkrad sedan en viss ålder.

Moderna Kattförsäkring Dubbel

Tecknar du Kattförsäkring dubbel kan du få ersättning för grundläggande behandlingskostnader upp till 60 000 kronor. Du kan också få ersättning för receptbelagd medicin upp till maxbeloppet.

Här ingår även fler typer av behandlingar än i Kattförsäkring Enkel, nämligen röntgenbehandlingar, radiojodbehandling, rehabilitering och behandling för dolda fel.

Moderna Kattförsäkring Trippel

Den högsta försäkringsnivån täcker allt som ingår i Kattförsäkring Enkel och Dubbel, men med två tillägg. Tilläggen är dels behandlingar med strålning och cellgifter om katten skulle få cancer, dels inackordering på kattpensionat om katten är för allvarligt sjuk för att du ska kunna ta hand om den.

Du kan välja mellan två olika maxbelopp för veterinärvårdskostnader och medicin: 90 000 eller 120 000 kronor per år. Även högsta ersättningsbelopp för röntgenbehandlingar är högre när du tecknar Kattförsäkring Trippel.

Tips! Moderna Kattförsäkring är enkel att anpassa efter vilken skaderisk som just din katt har.

Livförsäkring till Moderna Kattförsäkring

För att utöka kattförsäkringen kan du teckna en livförsäkring. Den ersätter kattens inköpspris eller marknadsvärde om katten skulle avlida eller förlora avelsförmågan, fram till att katten blir tretton år. Däremot gäller inte livförsäkringen om katten försvinner.

För huskatter, bondkatter och blandraser är den högsta ersättningen 1 000 kronor. Dock kan beloppet blir högre om katten blir meriterad på till exempel en utställning. Du betalar ingen självrisk alls när du använder livförsäkringen.

Övriga tilläggsförsäkringar

Om du är kattuppfödare finns en kattkullförsäkring som du kan teckna. Den innehåller en veterinärvårdsförsäkring och en livförsäkring för varje kattunge. Den täcker också dolda fel som visar sig efter att du har sålt en kattunge till en ny ägare.

Tillägg till försäkringen

 • Livförsäkring
 • Kattkullförsäkring

Villkor för Moderna Kattförsäkring

Som för alla försäkringar finns det vissa villkor för när kattförsäkringen ger ersättning och inte. Nedan går vi igenom några generella villkor för vad som gäller för försäkringen.

Det kan dock finnas vissa undantag, till exempel för vissa tillstånd och behandlingar och för importerade katter. Därför är det viktigt du läser igenom de fullständiga villkoren för Moderna Kattförsäkring, så att du vet vad som gäller för just din katt.

Kattens ålder

Du kan teckna försäkringen från att katten är sex veckor gammal till att den blir åtta år. Du får en betydande rabatt på din första årspremie om du försäkrar katten innan den är sex månader gammal. Ersättningsbeloppet är detsamma oavsett ålder på katten och sänks alltså inte med tiden.

Men det kan ändå spela roll hur tidigt du har försäkrat katten. Vissa behandlingar får du nämligen bara ersättning för om katten har varit försäkrad sedan innan fyra månaders ålder.

Karenstid

I regel är karenstiden 20 dygn för Moderna Kattförsäkring. Det innebär att du inte kan få ersättning om katten blir sjuk under de 20 första dagarna efter att du har tecknat försäkringen. Den karenstiden gäller också om du gör ändringar i försäkringen, till exempel ökar ersättningsbeloppet.

Dock gäller ingen karenstid för olycksfall. Du slipper även karensen för sjukdom om katten är yngre än 14 veckor när du försäkrar den, och om du har ett veterinärintyg utan anmärkning som är högst en vecka gammalt.

Om du byter till Moderna Kattförsäkring från ett annat försäkringsbolag och karenstiden redan har passerat, gäller ingen ny karenstid.

Självrisker

Det finns tre olika fasta självrisker som du kan välja mellan: 900, 1 800 eller 3 600 kronor. Detta är alltså vilken summa du själv betalar en gång per självriskperiod. Hos Moderna försäkringar är självriskperioden ett helt år.

Du får också välja vilken rörlig självrisk du vill betala vid varje veterinärbesök. Alternativen är 15 eller 25 procent av kostnaden som kvarstår efter den fasta självrisken.

Fördelen med att välja en högre självrisk är att månadskostnaden på kattförsäkringen blir billigare. Väljer du en lägre självrisk blir premien dyrare, men du behöver å andra sidan betala mindre om något väl skulle hända med din katt.

Tänk på! Spara alltid kvitton från veterinärbesök, oavsett om kostnaden överstiger självrisken eller inte. Under självriskperioden kan du nämligen slå ihop kostnaderna och få ersättning när beloppet har överstigit den fasta självrisken.

Det finns vissa, specifika fall då den självrisk du har valt inte gäller. Om katten redan har gjort ett kejsarsnitt och behöver göra det igen gäller en särskild självrisk. Blir katten skadad av ett rovdjur gäller ingen självrisk alls, och inte heller om katten skadas i trafiken trots att du har tagit till vissa säkerhetsåtgärder.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingårFast självriskRörlig självrisk
Andra kejsarsnittet5 000 kr25 %
Rovdjurs- och vildsvinsskador0 kr0 %
Trafikolycka*

 

*Gäller om katten färdas i en bur som är krocktestad och godkänd för bilmodellen.

0 kr0 kr

Vad påverkar priset på Moderna Kattförsäkring?

Kattens ålder och var i landet du bor är några saker som påverkar vad kattförsäkringen kostar. Försäkringen blir dyrare ju större omfattning du väljer samt om du väljer ett högre ersättningsbelopp och lägre självrisk.

Priset är alltså mycket individuellt, och för att få veta exakt vad försäkringen kostar behöver du fylla i vissa uppgifter om dig och din katt.

Rabatter du kan få på kattförsäkringen

 • Juniorrabatt. Försäkrar du katten när den är yngre än sex månader får du 25 procent lägre pris på premien för det första försäkringsåret.
 • Samlingsrabatt. Som bonuskund hos Moderna Försäkringar kan du få upp till 20 procent rabatt när du samlar flera olika försäkringar. Har du till exempel deras hemförsäkring får du 5 procent rabatt på kattförsäkringen. Har du även en bilförsäkring får du 10 procent rabatt. En gång per försäkringsår får du dessutom lägre självrisk vid ett tillfälle.

Kontakta Moderna Kattförsäkring

Kontakta kundtjänsten hos Moderna Försäkringar om du vill teckna kattförsäkringen, göra ändringar eller har några frågor om försäkringen. Du kan ringa både på veckodagar och helger under långa öppettider. Det finns även en särskild uppfödarservice för dig som föder upp katter.

För att anmäla ett skadeärende loggar du in på Mina sidor på Moderna Försäkringars hemsida. Det går också att få hjälp från skadeservice med att göra en anmälan. Glöm inte att spara och lägga in kvitton för veterinärkostnaderna som du vill ha ersättning för.

Vanliga frågor om Moderna Kattförsäkring

Ingår FORL och tandvård i Moderna Kattförsäkring?

Nej, tandsjukdomar som FORL eller tandresorption ingår inte i kattförsäkringen. Den omfattar bara tandskador som inte är orsakade av sjukdomar samt viss bettkorrigering. I Kattförsäkring Trippel ingår även borttagande av mjölktänder.

Gäller Moderna Kattförsäkring om jag reser med min katt?

Försäkringen gäller i Sverige och länder dit du kan resa utan att katten behöver sitta i karantän. Men utomlands gäller försäkringen bara i högst ett år från avresedagen. Moderna Försäkringar har inget resetillägg att teckna för katten.

Senast granskad: 20 mars, 2023