Svedea Hundförsäkring

 • Gäller från dag ett utan karenstid

 • Anpassa maxersättning och självrisk

 • Täcker dolda fel, röntgen och mediciner

Fast självrisk: 1 800–4 500 kronor (130 dagar)

Rörlig självrisk: 15–25 procent

Karensdagar: 0 dygn

[products_review id=”1121″]

Vårt omdöme om Svedea Hundförsäkring

Svedea erbjuder en relativt heltäckande hundförsäkring. Så länge du tecknar försäkringen innan hunden har blivit fyra månader gäller ingen karenstid, och du kan få ersättning för nästan alla tänkbara behandlingar som hunden kan behöva.

Även om Svedea bara erbjuder en försäkringsnivå kan du påverka priset genom att själv välja självrisk. Maxbeloppet för ersättningen väljer du också själv, och det förändras inte med hundens ålder, vilket är en fördel mot en del andra försäkringar.

Dock saknas rehabilitering i hundförsäkringen. Den får du i stället teckna som ett tillägg. Även den valbara livförsäkringen har tilläggsförsäkringar som hos andra försäkringsbolag ofta ingår i den ordinarie livförsäkringen.

Fördelar 

 • Ingen karenstid

 • Flytträtt även om hunden har varit sjuk tidigare

 • Fri tillgång till veterinärtjänst online

Nackdelar

 • Krav på när hunden ska ha försäkrats

Vad ingår i Svedea Hundförsäkring?

Svedea erbjuder bara en nivå av sin hundförsäkring, där alla deras veterinärskydd ingår. Innehållet är omfattande och innehåller det mesta som du kan räkna med hos andra försäkringsbolag med högre försäkringsnivåer.

Du får själva välja vilket maximalt försäkringsbelopp som du vill försäkra hunden för. Alternativen är 30 000, 60 000 och 90 000 kronor per år.

Många av skydden kräver att hunden har varit försäkrad innan den blev fyra månader gammal. Tänk därför på att försäkra hunden tidigt om du väljer Svedea Hundförsäkring. Ett annat villkor är att det måste finnas medicinska skäl för behandlingarna du vill få ersättning för.

Skydd som ingårSvedea Hundförsäkring
Kejsarsnitt*

 

*Gäller om hunden är äldre än 20 månader och inte har behövt kejsarsnitt tidigare.

Ingår
Tandvård*

 

*Omfattar bettkorrigering, borttagning av mjölktänder och frakturer på mjölktänder. Gäller om hunden har varit försäkrad sedan innan fyra månaders ålder.

Ingår
KastreringIngår
Ledsjukdomar*

 

*Gäller om hunden har varit försäkrad sedan innan fyra månaders ålder.

Ingår
Ledimplantat*

 

*Gäller om hunden har varit försäkrad sedan innan fyra månaders ålder.

Ingår
Andra rygg- och ledsjukdomar*

 

*Gäller om hunden har varit försäkrad sedan innan fyra månaders ålder.

Ingår
Plastikoperation*

 

*Gäller vid medicinska orsaker och om hunden har varit försäkrad sedan innan fyra månaders ålder.

Ingår
MR-röntgen, CT-röntgen eller scintigrafiIngår
Dolda fel*

 

*Gäller utan karenstid om hunden har varit försäkrad sedan innan fyra månaders ålder och veterinärbesiktigades utan anmärkning mellan sju och tolv veckors ålder.

Ingår
Medicinkostnader*

 

*Ersätter upp till maxbeloppet du har valt.

Ingår
Avlivning och kremering*

 

*Ersätter upp till 2 000 kronor.

Ingår
Besök hos FirstvetIngår
 
Med hundförsäkringen får du inte bara ersättning för kostnader, utan också fri tillgång till veterinärtjänsten Firstvet. Där kan du få råd och en första bedömning om du är osäker på om hunden behöver veterinär eller inte.

Livförsäkring till Svedea Hundförsäkring

En livförsäkring ersätter dig om du skulle förlora din hund, till exempel om hunden springer bort, blir stulen eller måste avlivas på grund av sjukdom eller skada. För en del raser kan du också få ersättning om hundens användbarhet minskar.

Hunden behöver vara id-märkt för att du ska kunna teckna livförsäkringen. Du kan livförsäkra hunden från att den är sex veckor gammal. Den övre åldersgränsen är tre eller fem år, beroende på vilken ras hunden är. Livförsäkringen slutar gälla mellan åtta till tolv års ålder, vilket också beror på ras.

Du betalar ingen självrisk när du använder livförsäkringen. Om din hund tar meriter, till exempel i en utställning, kan du höja försäkringsvärdet på livförsäkringen.

Övriga tilläggsförsäkringar

Svedea erbjuder två tilläggsförsäkringar till den grundläggande veterinärvårdsförsäkringen: rehabiliteringsförsäkring och reseförsäkring.

I rehabiliteringsförsäkringen ingår kostnader för simning, massage och andra saker som hunden kan behöva för att återhämta sig från en skada eller sjukdom. Tillägget kan tecknas med olika omfattning och maxersättningar.

Reseförsäkringen ger dig ersättning om du behöver avboka eller boka om en resa, på grund av att din hund blir allvarligt sjuk eller skadad. Reser du med din hund får du också ett visst skydd, till exempel mot exotiska sjukdomar och om hundens pass skulle försvinna.

Tänk på! Livförsäkringen, rehabiliterings- och resetillägget kan du bara teckna om du också har Svedea Hundförsäkring. För att teckna användbarhets- och avelsförsäkringen måste du ha livförsäkring för hunden.

Du kan också teckna tilläggsförsäkringar till livförsäkringen om du har valt till den. Användbarhetsförsäkringen gäller för hundar som har ett särskilt användningsområde, som exempelvis jakthundar. Då får du ersättning om hunden förlorar sin användbarhet eller kommer bort.

En avelsförsäkring fungerar på liknande sätt, men gäller hundar som används till avel och inte längre kan fortplanta sig. Den kan också ge ersättning vid fertilitetsutredningar eller när svaga valpar behöver vård.

Tips! Svedea har också en särskild veterinärförsäkring för jakthundar.

Tillägg till försäkringen

 • Livförsäkring
 • Rehabiliteringsförsäkring

 • Reseförsäkring

 • Användbarhetsförsäkring
 • Avelsförsäkring

Villkor för Svedea Hundförsäkring

Svedea Hundförsäkring har begränsningar för vissa hundraser. Därför bör du titta på vilka villkor som gäller för just din hund. Det kan också finnas vissa andra omständigheter som påverkar när du kan få ersättning. Det kan du läsa mer om i villkoren för Svedea Hundförsäkring.

Hos Svedea kan du försäkra din hund även om den har varit sjuk eller skadad tidigare. Det kallas för fri flytträtt, och gäller så länge hunden är fullt frisk vid det tillfälle då du tecknar hundförsäkringen.

Hundens ålder

Du kan försäkra din hund från att den är sex veckor gammal. Det finns ingen övre åldersgräns, men vissa skydd kräver att du försäkrade hunden innan fyra månaders ålder. Därför blir skyddet betydligt bättre om du tecknar försäkringen för en valp än för än äldre hund.

Hundens ålder påverkar dock inte ersättningsbeloppet, utan du kan få samma ersättning senare i hundens liv som när den är valp.

Tänk på! Försäkra hunden tidigt, innan den blir fyra månader gammal. Annars gäller inte hela försäkringsskyddet.

Karenstid

Svedea har ingen karenstid på sin hundförsäkring. Det innebär alltså att du kan du ersättning för skador och sjukdomar som inträffar direkt från att du tecknar försäkringen.

Dock finns det undantag om du försäkrar hunden när den är äldre än 4 månader. Då gäller 12 månaders karenstid för dolda fel, och 6 månaders karenstid för vissa rygg- och ledsjukdomar.

Självrisker

För den fasta självrisken finns det tre nivåer att välja mellan: 1 800, 2 700 och 4 500 kronor per självriskperiod. Dessa ligger ganska högt jämfört med andra försäkringsbolag. Den fasta självrisken betalar du en gång per självriskperiod, som är 130 dagar från det första veterinärbesöket.

Däremot behöver du betala en rörlig självrisk vid varje veterinärbesök. Den består av antingen 15 eller 25 procent av kostnaden. Du väljer själv vilken självrisk du vill ha, och priset på försäkringen styrs till viss del av vilken självrisk du väljer.

Vid vissa skador betalar du dock ingen självrisk. Det gäller till exempel om hunden skadas i brand, av ett rovdjur eller vid en trafikolycka trots att du har tagit till säkerhetsåtgärder.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingårFast självriskRörlig självrisk
Skador av brand0 kr0 %
Rovdjurs- och vildsvinsskador*

 

*Gäller inte vid aktiv jakt . För vildsvinsskador behöver hunden ha haft skyddsväst.

0 kr0 %
Trafikskador*

 

*Gäller om hunden färdas i ett fordon som är försäkrat hos Svedea.

0 kr0 %
Skador vid trafikeftersök0 kr0 %
 

Vad påverkar priset på Svedea Hundförsäkring?

Priset på din hundförsäkring påverkas av flera olika faktorer. Hundens ras, ålder, och kön är några saker som styr kostnaden, liksom om den kastrerad eller inte. För att få veta exakt vad din försäkring kostar måste du fylla i dessa uppgifter på Svedeas hemsida.

Även den självrisk du väljer påverkar vad du får betala för försäkringen varje månad, liksom var du bor. Du kan också sänka priset genom att utnyttja olika rabatter som Svedea erbjuder.

Rabatter du kan få på hundförsäkringen

 • Juniorrabatt. Om du försäkrar din hund innan den blir 16 månader gammal får du 20 procent rabatt på det första försäkringsåret.
 • Kastrationsrabatt. När du kastrerar din hund får du 10 procent rabatt.
 • Samlingsrabatt. Du får rabatt om du försäkrar flera hundar hos Svedea. För 3 hundar blir rabatten 10 procent, för 4 till 7 hundar 15 procent och för 8 eller fler hundar 20 procent.
 • Uppfödarrabatt. Hunduppfödare får 30 procent rabatt på Svedea Hundförsäkring.
 • Veterinärrabatt. Du som jobbar som veterinär eller inom djursjukvården får 20 procent rabatt när du försäkrar din hund hos Svedea.

Kontakta Svedea Hundförsäkring

Du kan teckna hundförsäkringen på Svedeas hemsida. Deras kundservice har långa öppettider på vardagar, så dit kan du höra av dig om du vill ha hjälp eller ha några frågor.

Du kan också göra skadeanmälan online, när det handlar om veterinärvårdskostnader. Då skickar du kvitton från veterinären via post. Handlar det om andra kostnader än veterinärvård fyller du i en blankett på Svedeas hemsida och skickar den via mejl eller post.

Det är även möjligt att direktreglera kostnaden. Då betalar du bara självrisken, så betalar Svedea ersättningen direkt till veterinären eller djursjukhuset.

Vanliga frågor om Svedea Hundförsäkring

Är Svedea Hundförsäkring bra?

Ja, Svedea Hundförsäkring täcker de flesta former av vård som hunden kan tänkas behöva. Det som är mindre bra är att det är krav på att försäkra hunden tidigt.

Vad kostar Svedea Hundförsäkring?

Vad hundförsäkringen kostar beror på ras, ålder och kön på din hund, och på var i landet du bor. Det beror också på vilken självrisk du väljer.

Täcker Svedea Hundförsäkring rehabilitering?

Nej, för att hundförsäkringen ska täcka rehabiliteringskostnader måste du teckna en särskild rehabiliteringsförsäkring som tillägg.

Hur gör jag skadeanmälan?

Du kan göra skadeanmälan genom att logga in på Svedeas hemsida, eller genom att fylla i en blankett, beroende på vilken skada det handlar om.

Vilken tandvård täcker Svedea Hundförsäkring?

Svedea Hundförsäkring täcker bettkorrigering, borttagning av mjölktänder och frakturer på mjölktänder.

Senast granskad: 20 mars, 2023