Bilförsäkring vid trafikolycka – Vad gäller?

Din bilförsäkring ersätter både förare och passagerare vid en trafikolycka. Detsamma gäller för cyklister eller gångtrafikanter som blivit påkörda. Vid olyckor där fordon är inblandade finns det vanligtvis många saker att tänka på, något som kan vara krävande i en stressig situation. 

Här nedan finner du råd kring hur du gör om du krockar, vem du kan kontakta för att få ersättning, samt vilka regler som gäller rent juridiskt. 

Vad ska jag göra när jag krockat med bilen?

När en trafikolycka sker finns det saker som måste göras på en gång. Vi har skapat en checklista som förklarar de viktigaste händelseförloppen steg för steg: 

 1. Ring 112 om olyckan är livshotande. Vid mindre allvarliga händelser räcker det att du byter kontaktuppgifter och försäkringsinformation med den andra föraren.
 2. Om det finns skadade personer bör du se till att de är varma. Flytta inte på dem för att förvärra eventuella skador ytterligare.
 3. Sätt ut varningstrianglar för att varna andra förare. Detta hjälper dig också att navigera olycksplatsen när andra trafikanter saktar ned farten.
 4. Dokumentera olyckan genom att fotografera. Ta bilder på de inblandade fordonen, registreringsskyltarna, samt hur skadorna ser ut.
 5. Hämta kontaktuppgifter från alla inblandade personer. Ögonvittnen kan underlätta när polis och räddningstjänst anländer, men det kan också spela en viktig roll när försäkringsbolaget utreder det hela. 
 6. Kontakta ditt försäkringsbolag. När det mest akuta skedet är över och situationen är under kontroll behöver du göra en skadeanmälan. Denna gör du smidigast digitalt, men många försäkringsbolag kräver också en skriftlig beskrivning.

Personskador i trafikolyckor

Om du råkat ut för en skada är det nödvändigt att informera om detta till ditt försäkringsbolag. Du kan oftast göra det i samband med att du skapar en skadeanmälan kring fordonet.

Det du kan få ersättning för är: 

 • Merkostnader som du inte får ersättning för från annat håll. Dessa ersätts mot originalkvitton.
 • Läkarvård eller annan behandling av sjukvården. Måste omfattas av högkostnadsskyddet.
 • Läkemedel och sjukresor. Även dessa betalas upp till högkostnadsskyddet.
 • Tandskador.
 • Kläder eller andra tillhörigheter (upp till ¼ av prisbasbelopp per person).

Det du inte får ersättning för är: 

 • Pengar
 • Smycken
 • Värdehandlingar

Kollision med annan bil

Om du krockar med en annan bil är det både du och den andra föraren som har skyldighet att anmäla händelsen. Detta sker till respektive försäkringsbolag som hjälper till att utreda vems felet var, men också hur ersättning ska betalas ut.

Det som är viktigt att tänka på gällande kollisioner är: 

 • Se till att du ser den andre förarens körkort så att du vet vem personen är.
 • Skriv ned registreringsnumret.
 • Hämta kontaktuppgifter från eventuella vittnen till händelsen.
 • Om du saknar helförsäkring eller vagnskadegaranti och kollisionen inte är ditt fel måste du kontakta det andra försäkringsbolaget. Detta är ett krav om du vill få ersättning för vagnskador på ditt fordon.

Utöver detta brukar försäkringsbolaget skicka ett mejl efter genomförd skadeanmälan. I denna framgår vilken verkstad du ska kontakta, samt en länk till fotobesiktning. Gör du besiktningen på plats behöver du inte åka till verkstaden för att visa upp skadan.

Vad gäller vid krock?

Har du kört på annan bil måste krocken anmäls till försäkringsbolaget. Du behöver endast kontakta polis om en eller flera personer har skadats, när det rör sig om allvarligare skador. Detsamma gäller även om trafikanordningar har skadats.

Vem betalar självrisk vid krock?

Den som orsakar olycka med bil är betalningsskyldig. Om det framkommer att du inte är skyldig till olyckan behöver du oftast inte betala någon självrisk vid en krock. Bröt du däremot mot lagen i samband med det hela kan du behöva bekosta en självrisk på 1 000 kr. 

Samma sak gäller även om du var straffbart berusad, vårdslös, eller saknade körkort. Många försäkringsbolag tillämpar även en ungdomssjälvrisk på 1 000 kr, när föraren är under 24 eller 25 år.

Har du en vagnskadesjälvrisk betalar du den nivån som du har valt när du tecknade helförsäkringen till ditt fordon. 

Juridiskt ombud vid trafikskada

Om du har skadats har du rätt till juridiskt ombud utan kostnad. Vi rekommenderar att du talar med en skaderådgivare om detta i första hand, när du kontaktar ditt försäkringsbolag. 

Ett personskadeärende kan bli komplicerat och då kan ett ombud behövas för att du ska kunna bevaka dina rättigheter. I de flesta fall beviljas du ett eget juridiskt ombud från ditt försäkringsbolag. De står då för juristens arvode tills skadan är slutreglerad.

Här kan du se vilka försäkringsbolag som låter dig själv avgöra om du har rätt till ombud, eller om det är försäkringsgivaren som gör det. 

Du får avgöra själv:

 • Folksam & If

Försäkringsbolaget avgör: 

 • Svedea
 • Trygg Hansa
 • Moderna
 • Länsförsäkringar

Ersättning vid trafikskador

Skadeståndet som du kan ha rätt till ska ersätta både fysiska och psykiska besvär. Även merkostnader och förlust av inkomst ska tas med i beräkningen, specifikt då tanken är att ersättningen ska återställa den ekonomiska situationen innan skadan. 

Vid trafikskador är det tydligare kring ersättningar då det regleras i Trafikskadelagen. Ersättning för personskada bekostas av din eller den andre partens trafikförsäkring. Skulle det saknas en försäkring betalas det istället av Trafikförsäkringsföreningen. Detta benämns även som trafikolycka utan försäkring.

Viktigt att du dokumenterar skador

När du söker vård för en personskada bör du dokumentera dem. Detta underlag är avgörande för själva bedömningen av ersättning, men också för senare besvär som kan kopplas till olyckan. Om du blir påkörd av bil kan du ta bilder på sår, skador och blåmärken direkt efter skadetillfället.

Är det skillnad med trafikförsäkring eller halvförsäkring vid trafikolycka?

Det som bör nämnas är att en trafikförsäkring enbart står för de mest akuta skadorna. Om du har en halvförsäkring kan du även få ett skydd som bistår med bärgning, endast genom att betala en självrisk.

En halvförsäkring kan dessutom bistå med:

 • Rättsskydd vid tvister som uppstår vid trafikskador
 • Täckning för motorskada
 • Ersättning för kostnader för hemresa om fordonet skadats
 • Tilläggsförsäkringar för hyrbil eller assistans

Vanliga frågor och svar 

Vad gäller vid trafikolycka när det kommer till försäkring?

Kontakta ditt försäkringsbolag direkt för att anmäla eventuella skador på fordonet, samt personskador som kan ha uppstått. Om du har en olycksfallsförsäkring bör du även anmäla dem där då du kan ha rätt till merkostnader, invaliditetsersättning, eller inkomstförlust. 

Kan man få ersättning för en trafikolycka?

Ja, det kan du. Några av dem inkluderar kostnader för sjukvård, samtalsterapi, inkomstförlust, eller fysiskt och psykiskt lidande. Även bestående skador och invaliditet ingår som delmoment i försäkringsbolagens ersättningstabeller.

Vad ska man göra vid en trafikolycka?

Om du själv inte är delaktig i trafikolyckan bör du enbart stanna på platsen om du kan bidra med något. Larma 112 och parkera din egen bil på en säker plats, men varna även andra med dina varningsblinkers. Ta sedan reda på hur du kan hjälpa till och rapportera det som hänt till räddningspersonalen.

Vad gäller vid en smitning?

Smitning är ett brott där påföljden är böter eller fängelse upp till ett år. Om en vägtrafikant avlägsnar sig från platsen utan att ha fullgjort sina skyldigheter kan denne dömas till smitning. Enligt lagstiftningen regleras detta i femte paragrafen i Lag 1951:649.

Vad är man skyldig att göra vid en trafikolycka?

Trafikförordningen anger vilka skyldigheter du har som trafikant. Har du haft egen skuld i en trafikolycka är du skyldig att stanna kvar på platsen och hjälpa till så gott du kan.  Om du ignorerar dessa skyldigheter kan det leda till en polisanmälan om smitning.

Hur lång tid efter en trafikolycka kan man få ersättning?

Efter en trafikolycka behöver du oftast vänta innan skadan har läkt. Försäkringsbolaget behöver denna information för att de ska kunna avgöra storleken på ersättningen, vanligtvis ett till två år efter skadehändelsen.

Senast granskad: 20 mars, 2023