Svedea Snöskoterförsäkring

 • Försäkringen för över 50 000 snöskoteråkare

 • Välj självrisk för stöld och vagnskada

 • Säsongsanpassad premie

Grundsjälvrisk: 2 500–10 000 kr

Säsongsanpassad premie: Ja

Krisskydd: Ingår inte

array(0) { }
4.7/5
Utmärkt
 • Svedea ger upp till 1 miljon kronor per år till skoterklubbar
 • Ännu lägre pris för äldre snöskotrar
 • Snabb och smidig skadereglering

Vårt omdöme om Svedea Snöskoterförsäkring

Svedeas fordonsförsäkringar hade de nöjdaste kunderna 2019, enligt Svenskt kvalitetsindex. Snöskoterförsäkringen är en av de försäkringar som ingår i den mätningen.

Premien är anpassad efter säsongen, vilket innebär att du betalar mindre under de månader du inte använder snöskotern. Du kan sänka priset genom att välja en högre självrisk, och skoterklubbsmedlemmar får 10 procent rabatt på priset.

Försäkringen innehåller de flesta skydd som du kan förvänta dig hos en snöskoterförsäkring. Däremot ingår inte krishantering efter olyckshändelser, utan det behöver läggas till genom att teckna tilläggspaketet. Du kan inte välja några av delarna i tilläggsförsäkringen, utan behöver köpa hela paketet.

Fördelar 

 • Sveriges nöjdaste kunder inom fordonsförsäkring
 • Säsongsanpassad premie
 • Rabatt för skoterklubbsmedlemmar

Nackdelar

 • Krisskydd ingår inte i ordinarie försäkring

Vad ingår i Svedea Snöskoterförsäkring?

Du kan välja att halvförsäkra eller helförsäkra din snöskoter hos Svedea. Vill du bara teckna en trafikförsäkring går det också bra.

Du måste ha en trafikförsäkring för att få köra snöskotern. Trafikförsäkringen täcker skador på snöskoterns förare och passagerare, samt trafikskador på personer eller andras egendom som du orsakar med snöskotern.

Tänk på! Bara trafikförsäkring ger den billigaste månadskostnaden, men om något händer med din snöskoter blir det dyrt att betala hela skadekostnaden själv.

Halvförsäkring behöver du för att få ersättning för skador på själva snöskotern. Skador från brand, på vindrutor och på lyktglas är det som ingår i halvförsäkringen. Den täcker också stöld av snöskoter eller tillbehör, skador vid stöldförsök och kostnader vid rättstvister. Även maskinskador ingår, men då gäller vissa villkor för snöskoterns ålder och hur långt den har kört.

Vagnskador från yttre olyckshändelser täcks bara om du tecknar en helförsäkring. Den gäller också när snöskotern transporteras på ett släp.

Skydd som ingårTrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
TrafikskadaIngårIngårIngår
BrandskadaIngårIngår
StöldIngårIngår
RättsskyddIngårIngår
Maskinskada*

 

*Gäller för snöskotrar som är högst 5 år gamla och har kört högst 1 000 mil.

IngårIngår
Skador på vindrutaIngårIngår
Skador på lyktglasIngårIngår
Vagnskada*

 

*Gäller även vid transport på släp.

Ingår

Tilläggsförsäkringar till Svedea Snöskoterförsäkring

Du kan utöka Svedea Snöskoterförsäkring med deras XL-tillägg. Det ger stilleståndsersättning om snöskotern måste repareras på verkstad under säsongen. Felet måste bero på skador som ingår i snöskoterförsäkringen. Ersättningen är 100 kronor per dag i upp till 45 dagar.

Med XL-tillägget ingår också krishantering för förare och passagerare efter trafikolyckor med snöskotern. Dessutom höjs ersättningen vid olycksfall, och ersättningen för tillbehör och utrustning utökas till 50 000 kronor.

Du betalar ingen självrisk när du använder XL-tillägget. Om du är medlem i en skoterklubb får du XL-tillägget lite billigare.

Tillägg till försäkringen

 • XL-tillägg

Tips! I Svedeas märkesanpassade snöskoterförsäkringar ingår XL-tillägget i helförsäkringen.

Självrisk

För stöld och vagnskada kan du själv välja hur låg eller hög självrisk du vill ha. Självrisken är summan du måste betala själv om det händer något. Den lägre självrisken är 2 500 eller 5 000 kronor beroende på skotermodell. Den högre självrisken är antingen 5 000 eller 10 000 kronor.

Vilken självrisk du väljer påverkar månadskostnaden för snöskoterförsäkringen.

Dock slipper du betala självrisken vid stöld om snöskotern har stöldskydd eller spårsändare och snöskotern blir hittad med hjälp av det.

Tips! Skaffa stöldskydd eller spårsändare till din snöskoter. Då slipper du självrisken om snöskotern blir stulen och återfunnen.

De andra skydden som ingår har fasta självrisker eller en viss procent av skadekostnaden.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingårSjälvrisk
Trafikskada1 000 kr
Brandskador1 000 kr
Skada på vindruta500 kr
Skada på lyktglas500 kr
Maskinskada30 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 000 kronor.

Rättsskydd20 procent av kostnaden

Vad påverkar priset på Svedea Snöskoterförsäkring?

Svedea Snöskoterförsäkring har en säsongsbaserad premie. Det innebär att du betalar mer under vinterperioden då snöskotern används. Hos Svedea sträcker sig vinterperioden från första november till sista april. Resten av året är månadspremien lägre.

När Svedea beräknar priset för din snöskoterförsäkring tittar de på snöskoterns ålder, modell, effekt och vikt. Även din egen ålder är avgörande för vad du får betala i månaden. Upprepade skador på snöskotern kan också påverka vad din premie blir.

För att få ett prisförslag kan du skriva in ditt personnummer och snöskoterns registreringsnummer på Svedeas hemsida. Tänk på att priset påverkas av vilken självrisk du väljer för vissa delar av försäkringen.

Tips! Är din skoter över 20 år gammal rekommenderar Svedea sin Classicförsäkring för äldre skotrar.

Rabatter du kan få på försäkringen

 • Skoterklubbsrabatt. Du får 10 procent rabatt om du är medlem i en skoterklubb. Har din skoterklubb dessutom ett samarbete med Svedea får du 10 procent återbäring på din första årspremie.
 • Rabatt för ryggskydd. Om du använder ett CE-märkt ryggskydd eller överkroppsskydd får du rabatt på din snöskoterförsäkring.

Kontakta Svedea

Svedea svarar på frågor om snöskoterförsäkringen via telefon och mejl. Det finns också ett kontaktformulär på hemsidan som du kan använda för att ställa din fråga.

Vill du teckna snöskoterförsäkringen eller anmäla en skada kan du göra det direkt på Svedeas hemsida.

Vanliga frågor om Svedea Snöskoterförsäkring

Är Svedea Snöskoterförsäkring avställningsbar?

Nej, om du ställer av din snöskoter betalar du fortfarande samma pris. Däremot är priset lägre på sommaren då snöskotern inte används. Svedea erbjuder en separat garageförsäkring för dig som har din snöskoter avställd hela året.

Senast granskad: 20 mars, 2023