Ansvarsförsäkring i din hemförsäkring

I en ansvarsförsäkring ingår ett skydd mot rättstvister och skadeståndsanspråk. Din hemförsäkring inkluderar alltid täckning för dessa händelser, till exempel om du behöver betala rättegångskostnader. Utöver detta ersätts du för skadeståndsbelopp om du skulle bli dömd i domstol. 

Vad täcker en ansvarsförsäkring?

Innan en ansvarsförsäkring blir aktuell måste händelsen ske i ditt hem eller på din fritid. De olika försäkringsbolagen utreder sedan ärendet för att se om du har rätt till ersättning. 

Via försäkringen får du hjälp med:

 • Händelser där du krävs på skadestånd. Här kan det bland annat handla om skador eller förstörd egendom.
 • Utredningskostnader för att avgöra om du är skyldig eller inte.
 • Förhandling mellan motparten i tvisten.
 • Ersättning om du döms till skadestånd.
 • Betalning av rättegångskostnader.

De olika försäkringsgivarna har varierande maxbelopp på sina ersättningsnivåer. Hos Trygghansa erbjuds du upp till 5 miljoner kr, medan Folksam kan betala upp till 35 miljoner kr. 

Ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring gäller inte för ditt privata företag

Förutom ansvarsförsäkringar för dig som privatperson är de dessutom vanligt förekommande inom näringslivet. Om det finns en risk att någon skadas eller yrkar på skadestånd bör verksamheten ha en ansvarsförsäkring. 

En sak som är viktigt att tänka på är att enskilda firmor inte täcks av hemförsäkringen. I sådana fall krävs det att du har tecknat en separat företagsförsäkring

Hur ansvarsförsäkringarna ser ut hos de olika försäkringsbolagen

Det finns en del skillnader på försäkringsgivarna. Här nedan har vi punktat ned ett axplock av bolagen, men även deras maximala ersättningsnivåer:

 • If: Upp till 5 miljoner kr i skadeståndsersättning, samt 250 000 kr för om du hamnar i en tvist där målet avgörs i en domstol. 
 • Länsförsäkringar: Upp till 5 miljoner kr per skadetillfälle.
 • Folksam: Upp till 35 miljoner kr.
 • Trygg Hansa: Upp till 5 miljoner kr.

Situationer där ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan tillämpas

Här nedan presenterar vi några vanliga fall där ansvarsförsäkringar används: 

 • Du får ett krav från din hyresvärd.
 • Bostadsrättsföreningen ställer ett rättsligt krav på dig som boende.
 • Din granne kräver dig på skadestånd.
 • Din hund orsakar någon förbigående för en skada.
 • Om ditt barn skadar någon annan.

Ansvarsskyddet används även i andra försäkringar

Många försäkringar tillämpar ansvarsskydd idag. Några exempel på dessa är: 

 • Medlemsförsäkringar: Jakt-, fiske- och skytteföreningar mfl.
 • Reseförsäkringar: Om du orsakar skador utomlands på din semester.
 • Villaförsäkringar: Skadeståndsansvar som vilar på dig som ägare för en byggnad.
 • Båtförsäkringar: När du äger eller lånar en båt och råkar skada någon under färden.
 • Trafikförsäkring: Om du hamnar i en olycka med ett fordon.

Vad täcks inte av ansvarsförsäkringen?

Om du orsakar en skada med flit så gäller inte delen för ansvar i din hemförsäkring. Utöver detta finns det även en klausul som säger att skyddet inte är giltigt om du drabbar en person som ingår i samma försäkring som du själv. 
Tänk på vikten av att läsa dina villkor när du får ditt försäkringsbrev. Där framgår även ditt pris, samt försäkringens omfattning (Bas, Mellan, Stor mfl.)

Vad är syftet med ansvarsförsäkring?

Kort sammanfattat är det ett hjälpmedel som erbjuds i hemförsäkringen. I fall där du blir krävd på skadestånd kan du kontakta försäkringsbolaget istället, specifikt för att du själv ska försöka reda ut ärendet. 
Din försäkringsgivare använder dessutom professionella jurister för att avgöra ärenden. En skadeanmälan kan också upprättas online, eller genom att ringa till kundtjänsten. 

Senast granskad: 5 juli, 2023