Borttappad nyckel – ersätter en hemförsäkring?

En borttappad nyckel kan leda till oönskade kostnader som eventuellt en hemförsäkring kan ersätta. Beroende på bostadsform kan hyresvärden eller bostadsrättföreningen kräva att du byter ut hela låset samt att du står för kostnaderna. Därför bör du välja hemförsäkring efter bostadsform som hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

En borttappad nyckel leder även till ökad risk för inbrott om det går att identifiera vilken adress nyckel tillhör. Här kan du läsa om aktsamhetskrav och exempel på hemförsäkring som kan ge ersättning för låsbyte.

Aktsamhetskrav i hemförsäkringar vid borttappad nyckel

Försäkringsbolagen kan ha olika krav för att ge ersättning vid en borttappad nyckel. Generellt finns ett aktsamhetskrav eftersom nyckeln räknas som värdehandling. Det är även bra att kontrollera vad som ingår i en hemförsäkring och läsa de särskilda villkoren.

Det innebär att du får ersättning för att byta lås om nyckeln blivit stulen. Däremot inte om du förvarat nyckeln under exempelvis dörrmattan eller varit oaktsam. Nyckel ska heller inte vara märkt så det går att identifiera vilken adress den går till.

Det är viktigt att hantera nyckeln som en värdehandling och du ska alltid polisanmäla om du tappar din nyckel.

Exempel på hemförsäkringar som kan ge ersättning

Här kan du läsa om några hemförsäkringar som kan ge ersättning för låsbyte vid borttappad nyckel om aktsamhetskravet uppfylls.

  • Hedvig hemförsäkring. Kan täcka kostnader som låsbyte beroende på omständigheterna när nycklarna tappades bort.
  • ICA hemförsäkring. Ersättning kan utgå för låsbyte om aktsamhetskraven uppfylls eller vid stöld. Det bör även finnas en ökad risk för inbrott.
  • Folksam hemförsäkring. Om du väljer hemförsäkring Stor kan du få ersättning om du uppfyller vissa krav. Du får max 3 000 kronor för låsbyte.
  • Trygg Hansa hemförsäkring. Kan ge ersättning för låsbyte i bostadsrätt, villa eller fritidshus om nyckeln blir stulen. Bor du i hyresrätt utgår bara ersättning om du äger låset och har bekostat det själv.

Senast granskad: 6 juli, 2023