Hemförsäkring – Vad gäller vid brandskada och vattenskada?

Ett skydd mot bränder och vattenskador ingår i hemförsäkringen. Hur du blir ersatt skiljer sig beroende på om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Till skillnad från brandskador kan vattenskador vara lite svårare att förebygga, men båda händelser är vanligt förekommande i svenska hushåll. De är dessutom två av de dyraste olyckorna som kan inträffa.

Brandskada – Vad gäller?

Försäkringsskyddet innefattar brand, men även skador som skett efter en blixt, kortslutning, överslag eller överspänning. Bolag som Folksam, Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och Hedvig ersätter också skador från en explosion, sot från öppna lågor, eller bränder som uppstått på grund av frätande gas.

Då det det finns flertalet bostadsformer använder försäkringsgivarna olika villkor. Här nedan förklarar vi delmomentet brand:

 • Hyresrätt: Skador i lägenheten anmäls till fastighetsägaren. Din hemförsäkring ersätter ditt lösöre, men kan också hjälpa till med kostnader förknippade med övernattningslägenhet.
 • Bostadsrätt: Bostadsrättsföreningens försäkring täcker skador i lägenheten och fastigheten, till exempel tak och golv. Din hemförsäkring ersätter din egendom, men även kostnader som kan förekomma om du måste flytta ut en period. Tänk på att ett bostadsrättstillägg krävs om du ska ha ersättning för ytskikt och inredning.
 • Villa: Din villaförsäkring täcker brandskador, men när du bor i en villa bör du vara medveten om att försäkringen inte alltid ersätter ett nytt hus om den skulle brinna ned. När du tecknar försäkringen kan du nämligen välja antingen ”fullvärdesförsäkring” eller ”första risk”. Den förstnämnda innefattar ersättning för kostnaden att bygga upp ett likvärdigt hus, medan den sistnämnda enbart gäller för ett specifikt försäkringsbelopp.

Hur du kan förebygga brandskador

Det finns några steg du kan ta för att undvika en brand i bostaden:

 • Införskaffa en brandvarnare.
 • Kontrollera alla brandvarnare i hemmet regelbundet.
 • Släck alla levande ljus när du lämnar bostaden.
 • Se till att all elektronisk utrustning är avstängd under nattetid.
 • Rök inte inomhus.
 • Om du har en eldstad bör du sota den på regelbunden basis.
 • Se till att du har både brandfilt och brandsläckare i hemmet.

Om skadan ändå är framme

Nedanstående steg bör ske när och om en brand inträffar:

 1. Är branden omfattande måste du ringa 112.
 2. Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
 3. Bifoga all nödvändig dokumentation.
 4. Diskutera med ditt försäkringsbolag gällande behovet av tillfälligt boende, sanering, samt vilket datum tillbakaflytt kan ske.
 5. Om branden var omfattande kan du även yrka om ersättning för kläder och mat.

Vattenskada – Vad gäller?

När det sker en vattenskada behöver du först och främst stänga av tillförseln av vattnet. Detta kan ske genom en huvudvattenkran, men det kan se olika ut beroende på hur du bor. Efter att du torkat upp allt bör du försöka hitta orsaken till läckan, samtidigt som du ser till att flytta på möbler och andra saker som kan bli fuktskadade.

Därefter är det dags att att kontakta din hyresvärd, samt göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Bor du i hyresrätt är det nämligen fastighetsägarens ansvar att åtgärda felet. Villor täcks i sin tur av villahemförsäkringen.

Är du boende i en bostadsrätt ska du däremot kontakta bostadsrättsföreningen då de har en egen bostadsrättsförsäkring som skyddar mot vattenskador. Kom ihåg att ett bostadsrättstillägg krävs om skadan gäller ytskikt och fast inredning.

Hur försäkringsbolagen beräknar din kostnad vid vattenskador

Saneringsarbetet påbörjas av dig som kund, men försäkringsbolaget ser till att en entreprenör kontaktar dig för att bedöma skadan och ta fram ett prisförslag. Gäller det mindre skador kan du i vissa fall begära in sådana på egen hand, men det slutgiltiga beslutet vilar alltid på försäkringsbolaget.

Hur du kan förebygga vattenskador

Nedanstående tips kan hjälpa dig undvika vattenskador i hemmet:

 • Kontrollera läckage i golvbrunnen då och då för att säkerställa att det inte kan bli tal om ett större läckage i framtiden.
 • Titta till slangarna till både diskmaskin och tvättmaskin. Se till att de är täta och att inget läcker ut.
 • Installera läckagevarnare.
 • Använd droppskyddande underlägg för kylskåp och frys.
 • Håll koll på vattenledningar om möjligt.

Gäller en brandförsäkring utan brandvarnare?

Ja, men det är hyresvärdens skyldighet att en sådan finns när du bor i hyresrätt. Ditt ansvar som hyresgäst är att underhålla brandvarnaren genom batteribyten.

Vem betalar självrisk vid vattenskada?

Det är du som boende som måste betala självrisk vid en vattenskada. Detta gäller vare sig du bor i en hyresrätt, nybyggnation, villa, eller bostadsrätt. En vanlig självrisk ligger på allt mellan 1 500 och 2 000 kr.

Finns det några undantag i hemförsäkringar gällande vatten- och brandskador?

Ja, särskilt i villaförsäkringar. Då kan det bli tal av avskrivningar om gamla rör eller ledningar måste bytas ut till nya. Yt- och tätskikt ingår dessutom sällan i grundskyddet. Bor du i bostadsrätt är du dessutom ansvarig för vattenskador som skett efter läckage i våtutrymmen som badrum, men även kök och avlopp.

Täcker hemförsäkringen min dator vid brand?

Ja, men du får ersättning enligt marknadsvärdet innan skadan. Om den var äldre kan du inte förvänta dig en helt likvärdig dator.

Räknas regn som vattenskada?

Ja, men det finns väldigt specifika villkor som reglerar ersättningen. Försäkringsbolagen brukar kräva att skyfall har skett på minst 1 mm per minut, eller 50 mm per dygn. Utöver detta ska vattnet även behöva rinna in i huset från markytan via en ventil, dörröppning eller fönster – alternativt en avloppsbrunn.

Senast granskad: 20 mars, 2023