Täcks Airpods av din hemförsäkring?

En vanlig fråga är om tillbehör som Airpods ingår i hemförsäkringen. Det korta svaret är ja, men tillfällen då du får ersättning skiljer sig utifrån vald försäkringsnivå. 

Hur hemförsäkringen skyddar elektroniska tillbehör

Varje hemförsäkring har ett skydd mot stulna eller brända värdesaker. Där ingår även tillbehör till telefoner som Airpods 3, Pro, eller Max. 

Skulle du agera oaktsamt och glömma eller tappa din utrustning ingår dock sällan täckning för dessa händelser – förutom hos försäkringsbolag som Länsförsäkringar. De har nämligen allrisk inbakad i sina hemförsäkringar, utan att du behöver teckna ett separat tillägg. 

Hos Folksam eller If behöver du istället välja ett lämpligt paket som inkluderar drulle. Det är även möjligt att teckna ett tillägg som riktar sig specifikt mot elektroniken i hemmet, ungefär som en produktförsäkring. 

Vad händer om jag tappar eller får mina Airpods stulna?

Har du tappat bort dina Airpods måste du ha drulle i din hemförsäkring. Detta räknas som oaktsamhet och täcks i vanliga fall inte. Villkoren som gäller för allrisk ser olika ut, men praxis är att du får ersättning upp till minst 40 000 kr. Vid stöld täcker däremot hemförsäkringen Airpods då det ingår i lösöret. 

Vad ingår i en drulleförsäkring?

En drulle kan antingen ingå i hemförsäkringen eller tecknas separat. Den tydligaste förmånen inkluderar ersättning även om du klantat dig.

Det som gäller för drulle är vanligtvis: 

  • Täckning mot plötsliga och oförutsedda händelser
  • Ersättningsbelopp från 40 000 till 100 000 kr
  • Självrisk från 0 till 2 000 kr

Att tänka på: Separata produktförsäkringar som Applecare kan levereras med en lägre självrisk. Den kostar dock att ha varje månad, samt att detta belopp blir utöver din befintliga hemförsäkring. Priset för ett par Airpods kan dessutom vara lägre än självrisken, något du också bör ta i beaktning. 

Apple Care produktförsäkring för Airpods

Du som är ute efter att köpa en Airpod eller iPhone har kanske stött på Apple Care+. Denna produktförsäkring innefattar teknisk support, samt ett hårdvaruskydd för dina hörlurar. Här ingår också reparation eller utbyte. 

Priset är cirka 400 kr och betalas årligen. Med en hemförsäkring har du däremot fördelen att all elektronisk utrustning ingår i beloppet du betalar.

Senast granskad: 20 mars, 2023