Hemförsäkring: Ej skriven på adressen – Vad gäller?

Enligt Skatteverket är grundregeln att du ska vara folkbokförd där du bor och har din dygnsvila. Detta innebär att hemförsäkringen ska stå på personen som är skriven på adressen, däremot kan det se lite olika ut från fall till fall då levnadssituationerna kan variera.

Ett försäkringsbolag kan nämligen inte hindra dig från att teckna en hemförsäkring i en bostad även om du inte vistas där stadigvarande. I Sverige får man däremot inte vara skriven på en adress om man inte bor där, enligt en lagändring som skedde under juli 2018. 

Alla boendesituationer ser olika ut

Det finns inga hinder mot att skriva dig hos dina föräldrar, eller i en bostad där du anses vara inneboende. När det handlar om dubbel bosättning är det också Skatteverket som bestämmer var du ska vara skriven. Frågan avgörs helt enkelt beroende på vilken av bostäderna du spenderar mest tid i. 

Reglerna kring hemförsäkringen skiljer sig en aning beroende på vilket bolag du använder, men de flesta brukar rekommendera att varje enskild person tecknar en egen hemförsäkring i bostaden om de inte tillhör samma familj. Detta gör man bland annat för att undvika tvister, men även av praktiska skäl då ersättningen kan bli svår att beräkna.

Du kan också äga två bostäder vilket kan kräva en extra försäkring, beroende på värdet av din egendom. Giltigheten gällande hemförsäkringarna bedöms vanligtvis av kriterier som att alla personer i samma bostad är folkbokförda på adressen. Du kan dock informera att försäkringen ska gälla även för personer som inte är skrivna i bostaden om du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Strunta inte i en hemförsäkring trots att du bor någonstans tillfälligt

Även om du vistas i en lägenhet eller villa tillfälligt kan du ändå behöva en hemförsäkring. Detta då en sådan försäkrar både dina saker och ditt hem, samtidigt som du får flera olika skydd på köpet.

I normalfallet så är alla som står skrivna på en adress och delar hushåll med i samma hemförsäkring, men om du hyr i andra hand eller bor som inneboende behöver du nästan alltid teckna en egen försäkring. Se alltid till att kontakta försäkringsbolaget om du är osäker då de tillämpar lite olika regler kring detta.

Några av skydden som ingår i en hemförsäkring ser du här nedan: 

  • Reseskydd i 45 dagar vid utlandsvistelser
  • Rättsskydd
  • Överfallsskydd
  • Ansvarsskydd

Du kan bryta mot lagen om du skriver dig där du inte bosatt

En del svenskar bryter mot Folkbokföringslagen utan att de har en aning om saken. Om du skriver dig på en adress där du inte bor kan du nämligen bli anmäld för ett folkbokföringsbrott vilket kan leda till straff som böter, eller i värsta fall fängelse. Eftersom försäkringsbolagen rent juridiskt inte kan stoppa dig från att teckna en hemförsäkring, samt att Skatteverket inte automatiskt kan spärra en flytt till en annan adress kan dessa situationer dessvärre uppstå.

Några typexempel på fall där brott kan ske är när personer vill få sin post skickad till en vän eller bekant utan att meddela om saken, eller om de avsiktligen är folkbokförda på en adress men bor på en annan. För att försäkra dig om att du gör rätt för dig bör du kontakta Skatteverket, eller helt enkelt se till att endast vistas på adressen där du är skriven.

En hemförsäkring kan tecknas för alla dina adresser

Äger du fler än en bostad kallas detta för dubbel bosättning. Ibland kan det röra sig om övernattningslägenheter som inte kräver en separat försäkring då detta täcks i hemförsäkringen, specifikt via bortaskyddet.

Denna är däremot begränsad och ersättningen varierar från 35 000 upp till 200 000 kr beroende på försäkringsbolaget. Om din egendom är värd mer än så rekommenderas det att du tecknar en särskild hemförsäkring även för den andra bostaden.

Dubbelt boende – Vad gäller under övergången?

Det finns även situationer där du ska flytta och har dubbelt boende under en begränsad tid. I dessa fall brukar du täckas av flyttskyddet som kan gälla upp till 60 dagar. Skyddsperioderna kan variera ganska rejält, så det gäller att kontakta försäkringsbolagen eller läsa i villkoren för att vara helt säker.

Flyttskyddet varierar dessutom ganska mycket beroende på vilket försäkringsbolag du har. Här nedan ser du några exempel: 

  • Folksam: 31 dagar
  • Länsförsäkringar: 45 dagar
  • Trygg Hansa: 45 dagar
  • If: 45 dagar

Vanliga frågor och svar

Måste man vara skriven där man har sin hemförsäkring?

Det är inget krav eftersom du exempelvis kan vara skriven hos dina föräldrar och få ett begränsat skydd via deras hemförsäkring. Trots detta kan du sedan teckna en separat hemförsäkring som student för ditt studentboende. 

På grund av att det finns så många olika levnadssituationer är det dock svårt att svara konkret på frågan. Grundregeln är att du ska bo där du är skriven, men även ha en hemförsäkring på samma adress för att kunna ta del av skydden som ingår. Gällande specifika undantagsfall hänvisar vi till villkoren hos ditt försäkringsbolag.

Kan man ha hemförsäkring på två ställen?

Ja, det kan man – även om man ska komma ihåg att hemförsäkringen täcker den andra adressen upp till ett visst belopp enligt bortaskyddet. I situationer där du äger två bostäder kan det det till och med vara rekommenderat att ha två hemförsäkringar beroende på värdet på din egendom. 

Var gäller min hemförsäkring?

Dina försäkringar gäller i norden och när du reser utomlands under en begränsad tidsperiod (oftast 45 dagar).

Vad händer med min hemförsäkring när jag flyttar?

När du flyttar måste du anmäla detta till Skatteverket. De skickar i sin tur ut information till försäkringsbolaget som ändrar adressen så att den även gäller för din nya bostad.

Hur många hemförsäkringar behöver man?

Då en hemförsäkring täcker samtliga personer i en bostad behövs inte mer än sådan per lägenhet eller villa. Det är däremot viktigt att alla personnummer som är skrivna på adressen står med i försäkringsbrevet. En lämplig kontrollfråga att ställa är: ”Vem bor på adressen?” när man tecknar en hemförsäkring. Ditt pris baseras sedan på hur mycket täckning du behöver för din egendom, det så kallade lösöret.

Senast granskad: 5 juli, 2023