Allrisk bilförsäkring – Vad gäller?

En allrisk ingår många halv- eller helförsäkringar idag. Med en sådan får du ersättning även om du skulle tappa bort din bilnyckel, eller råka ut för ett motorstopp på grund av feltankad bränsle.

Några försäkringsbolag inkluderar allrisk per automatik medan andra kräver att du tecknar dem som tillval. En sådan kan också ingå i försäkringspaket som Stor, Xtra eller Large.

Hur allriskförsäkringarna ser ut hos de olika försäkringsbolagen

Då momentet allrisk inte alltid heter likadant kan det bli lite krångligt när du jämför bilförsäkringarna. För att underlätta har vi punktat ned några av dem nedan:

  • If: Kupéskada och nyckelförlust ingår endast i paketet Stor, feltankning finns i sin tur både i halvförsäkringen och helförsäkringen. If använder inte benämningen allrisk överhuvudtaget.
  • Folksam: Kupéskada, nyckelförlust och feltankning ingår enbart i paketet Stor. Även denna försäkringsgivare har valt att inte använda begreppet allrisk.
  • Länsförsäkringar: Allrisk ingår alltid i halv- och helförsäkringen.
  • Trygg Hansa: Allrisk ingår alltid i halv- och helförsäkringen.
  • ICA Bilförsäkring: Allrisk ingår alltid i halv- och helförsäkringen.
  • Svedea: Allrisk erbjuds även för företag, utöver privatpersoner som tecknar halv- och helförsäkringar.

Notera: Folksam och If använder sig av paket som Bas vilket enbart innefattar en trafikförsäkring. I dessa ingår endast ett skydd mot trafikskador.

Vad täcker allrisk i bilförsäkringen?

Med allrisk eller drulle får du nästan alltid täckning för nedanstående skador:

  • Skador som uppstått i bilens inredning: Några vanliga händelser är utspilld mat eller färg som transporterats inne i bilen.
  • Nyckelförlust eller skadad bilnyckel: Här kan det röra sig om en ny nyckel, alternativt omkodning eller till och med byte av lås.
  • Feltankning: Innefattar bärgning till närmsta verkstad och eventuella reparationer som krävs efter att du tankat fel bränsle.

Vad täcks inte?

Om du råkar ut för en skada som rör sig om vanligt slitage får du ingen ersättning. De flesta försäkringsbolag ersätter inte heller kupéskador om bilen är äldre än 8 år.

En ytterligare skadehändelse som inte ingår är de som orsakats av husdjur. Skadan måste även vara plötslig och oförutsedd precis som i de flesta andra försäkringsvillkor.

Undantag och begränsningar

Det finns en del begränsningar hos försäkringsbolagen. Hos If gäller inte allrisk mot feltankning om bilen är äldre än 15 år, men de har även ett villkor som dikterar att maximalt ett skadetillfälle ersätts årligen när det gäller borttappade nycklar. Som försäkringstagare kan det därmed vara en god idé att syna villkoren innan du tecknar bilförsäkringen.

Självrisk och ersättningsnivåer för allrisk

En vanligt förekommande självrisk är mellan 1 000 och 2 000 kr. Maxtaket hos de olika bolagen varierar också mellan 5 000 och 60 000 kr vilket är ett väldigt brett spann. Utöver detta brukar en allriskförsäkring endast gälla 1-3 gånger per år.

Vad är allrisk i en bilförsäkring?

En drulleförsäkring täcker plötsliga och oförutsedda händelser som inte ingår i bilförsäkringarna i vanliga fall. Till skillnad från din hemförsäkring har bilförsäkringarna inte lika omfattande villkor, utan de är mer eller mindre begränsade till tre skadehändelser: feltankning, nyckelförlust, samt kupéskador.

Täcker allrisk även stöld av iPhone från bilen?

Väldigt sällan. De flesta bilförsäkringar inkluderar inte personlig egendom som telefoner, förutom i undantagsfall som en resa utanför hemorten. Här gäller det dock att föremålet inte lämnats utan uppsyn under längre tid än ett dygn.

Ersätter försäkring mot vagnskada fler händelser jämfört med allrisk?

Nej, utan den är snarare inriktad mot yttre olyckshändelser som skadar bilens kaross. Sådana kan exempelvis vara träd som blåser omkull på fordonet, eller skadegörelse. Ersättningsbeloppen är dessutom högre jämfört med allrisk.

Senast granskad: 6 juli, 2023