Borttappad bilnyckel – Hur ersätter din bilförsäkring?

En halv- eller helförsäkring kan ersätta en borttappad bilnyckel. Din bilförsäkring måste däremot inkludera allrisk, något som inte alltid är fallet. Av denna anledning tecknar många en drulleförsäkring som komplement, alternativt en separat nyckelförsäkring.

Drulleförsäkring ersätter alltid borttappade nycklar

Som vi nämnde ovan är drulle eller allrisk ett utmärkt skydd för borttappade nycklar. Hos vissa försäkringsbolag som ICA Bilförsäkring, Trygg-Hansa eller Länsförsäkringar ingår detta per automatik, förutsatt att du har valt halv- eller helförsäkring. Det innebär även att du inte behöver teckna skyddet som komplement.

Andra bolag kan dock kräva att du skaffar ett tillägg när det gäller nyckelförlust. Kontrollera därför villkoren noga innan du skriver under avtalet.

array(0) { }
4.8/5
Utmärkt
  • Fast pris! Ingen prishöjning på fem år om du är skadefri
  • 4,3 av 5 i betyg hos Konsumenternas
  • Ger dig bonus på ICA
Fast självrisk
Från 1 000
Maxersättning
1 500 000 kr
Allrisk
Upp till 60 000 kr
Självrisker hos ICA Bilförsäkring
Trafik: 1 000 kr
Brand: 1 500 kr
Stöld och inbrott: 1 500 kr
Glasskada: 1 500 kr
Maskinskada: 1 500/3 000 kr
Räddning: 1 500 kr
Rättsskydd: 20 procent, lägst 1 500 kr
Allrisk: 1 500 kr
Vagnskada: Från 3 500 kr
Självrisk ung förare: 0 kr
Val och tillägg hos ICA Bilförsäkring
Trafik: Ersätter olycksfallsskador som drabbar förare, passagerare eller medtrafikanter
Halv: Samma som trafik + stöld och inbrott, brand, glas, räddning, maskinskada, rättsskydd, allisk
Hel: Samma som halv + vagnskada
Hyrbil (tillägg): Ersätter hyrbil eller ger kontant ersättning om den försäkrade bilen är obrukbar pga skada som försäkringen täcker
Assistans (tillägg): Kan gälla vid trafikolycka eller annat driftstopp

I ICA bilförsäkring ingår ingår alltid allriskskydd. Det innebär att du får ersättning om du förlorar bilnyckeln (eller feltankar eller får skador på bilens inredningen).

Du kan även teckna en separat nyckelförsäkring

En del företag erbjuder nyckelförsäkringar både för hemmet och bilen. Några exempel är mySafety och SBM Försäkring, men det finns givetvis många fler. Här är det viktigt att se upp för att bli dubbelförsäkrad eftersom skyddet redan kan ingå i din bilförsäkring.

Hemförsäkringen kan täcka tappade bilnycklar

Du kan dessvärre inte förlita dig på hemförsäkringen när det gäller försvunna bilnycklar. I vissa fall kan du få ersättning, men det beror helt och hållet på vilken bilmodell det rör sig om – samt hur komplicerat låssystemet är.

Självrisk för nyckelförlust

Vanligt förekommande självriskbelopp är 1 500 kr – 2 000 kr när det gäller bolag som If, Folksam, Hedvig eller Länsförsäkringar. Tänk på att omkodning och låsbyte kan innebära en kostnad på över 5 000 kr, därmed är självrisken relativt rimlig sett till skadans omfattning.

Maxersättning för borttappad nyckel

Vanligtvis får du ersättning upp till 40 000 kr eller mer när du har drulle i bilförsäkringen. Vissa bolag erbjuder dessutom högre nivåer när du tecknar ett större och mer omfattande paket.

Vad du ska göra om du tappat bilnyckel

Följ nedanstående steg om olyckan är framme:

  1. Du behöver först och främst anmäla förlusten till polisen. Det kan även vara så att nyckeln finns i deras hittegods.
  2. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har tecknat allrisk eller tillägg för borttappade nycklar.
  3. Se till att en verkstad förser dig med nya nycklar samt omkodning av låssystemet. Detta då de flesta bilstölder sker med originalnyckeln.

Kan man få ersättning för borttappad bilnyckel?

Ja, så länge du har skydd mot nyckelförlust i din bilförsäkring. Detta kan redan ingå i halv- eller helförsäkringen, alternativt som ett tillägg. Notera dock att en trafikförsäkring aldrig räcker för att få ut ersättning.

Vad händer om man tappar bort sin nyckel?

Många av dagens fordon har elektroniska nycklar vilket gör det svårare att byta ut dem. Om du befinner dig utanför hemmet kan du behöva bärga bilen till närmsta verkstad. Försäkringsbolaget täcker automatiskt om du har en halv- eller helförsäkring, men det kräver däremot att du betalar en självrisk.

Vad ska man göra om man har tappat bort sina nycklar?

Du behöver anmäla förlusten till polisen, men även kontakta ditt försäkringsbolag om du vet med dig att ett nyckelskydd ingår. Därefter får du ersättning för ny bilnyckel, låsbyte och omkodning.

Senast granskad: 12 september, 2023