Gäller bilförsäkring för min sambo?

Din bilförsäkring gäller alltid om du och din sambo är bosatta och skrivna på samma adress. Om du lånar ut ditt fordon under en längre period kan du däremot bli utan ersättning, så det gäller att ha koll på detta villkor när det är dags att köpa bil tillsammans. Grundregeln är att den som äger och är huvudsaklig brukare av fordonet även ska vara den som står som försäkringstagare.

Tillfällig utlåning är tillåtet

Försäkringsbolag som Trygg Hansa, If, Folksam och Hedvig har villkor som tillåter enstaka utlåningstillfällen. Kravet är att detta sker utan ersättning, samt att det endast gäller under en begränsad period.

Det är inte rekommenderat att skriva bilen på någon annan

I vissa lägen kan det vara lockande att bilen står på din sambo. Detta gäller specifikt om du är under 25 år eftersom premien vanligtvis är mycket högre i dessa fall.

Om du skriver över ägandet på en äldre sambo och försäkrar bilen trots att du är huvudsaklig brukare kan du få nedsatt ersättning. I värsta fall kan du bli utan kompensation helt och hållet, när det behövs som mest.

Måste den som äger bilen stå på försäkringen?

Ja, i alla försäkringsvillkor framgår det att bilförsäkringen enbart gäller för den som äger fordonet. En ägare definieras av en person som drabbas ekonomiskt vid en skada, eller som har ett intresse av att ha bilen försäkrad.

Vem får köra bilen enligt försäkringsavtalet?

Försäkringen gäller om en bilägare är av rätt ålder för att få trafikera fordonet. Denne ska även ha ett giltigt körkort. Därmed är det inte något hinder att låna ut din bil till din sambo förutsatt att hen uppfyller dessa kriterier.

Vad händer om min sambo är under 25 och vill använda bilen?

Detta måste anges till försäkringsbolaget eftersom ersättningen kan påverkas. Din självrisk kan också bli högre. Vi rekommenderar att du kontaktar kundtjänst hos ditt försäkringsbolag och meddelar saken, i synnerhet då detta kan göras i efterhand. Notera att detta inte innebär att din sambo blir medförsäkrad.

Senast granskad: 20 mars, 2023